De holistische ontwikkeling van een kind in de vroege jaren

Holistische ontwikkeling is essentieel voor de ontwikkeling van kinderen. Ontdek waarom het zo belangrijk is in de eerste levensjaren.
De holistische ontwikkeling van een kind in de vroege jaren

Laatste update: 23 augustus, 2021

Holistische ontwikkeling is de sleutel tot leren in de vroege kinderjaren. En als de primaire opvoeders van hun kinderen, kunnen ouders hen op een vroege leerweg naar succes brengen. Daarom moeten ze weten hoe de holistische ontwikkeling van een kind er in de eerste jaren uitziet om hun ontwikkeling op de juiste manier aan te moedigen.

Hoe een holistische ontwikkeling in de eerste jaren te bevorderen?

Holistische ontwikkeling houdt rekening met het hele kind en zijn omgeving. Als ouders en opvoeders zich bewust zijn van deze filosofie, vinden ze het misschien gemakkelijk om de holistische benadering van de opvoeding van hun kinderen over te nemen.

Daarom draait de holistische benadering van onderwijs vanaf de vroege jaren om een balans tussen thuis, de omgeving en het opgroeiende kind.

De belangrijkste ontwikkelingsgebieden

Hieronder volgen de vijf belangrijkste elementen of ontwikkelingsgebieden die de belangrijkste aandachtspunten zijn van holistische ontwikkeling:

 1. Persoonlijke en fysieke groei: alles over het kind en hoe het groeit en leert.
 2. Sociale vaardigheden : hoe het kind met anderen omgaat en communiceert in hun wereld.
 3. Emotioneel begrip: hoe kleintjes leren omgaan met ontberingen en tegenspoed.
 4. Intellectuele, cognitieve, creatieve ontwikkeling en verwerving van leervaardigheden.
 5. Milieuwaarden : kinderen waarderen en zorgen voor de wereld waarin ze leven.

Hoe kun je de holistische ontwikkeling van je kind ondersteunen?

De volgende tips zullen je helpen een holistische benadering van het opvoeden van je kind te creëren. De eerste jaren zijn namelijk van vitaal belang en leggen de basis voor een geïntegreerde, gezonde en gelukkige levensstijl. In dit verband is het dus erg belangrijk dat ouders weten hoe ze moeten handelen.

Persoonlijke en fysieke groei

 • Begrijp de fysieke mijlpalen die je kind zal ervaren.
 • Een grondig begrip hebben van hoe motorische vaardigheden zijn gebaseerd op verschillende aspecten van beweging, afhankelijk van de leeftijd of het ontwikkelingsstadium van je kind.
 • Houd je bezig met grove motoriek of grote bewegingen en help je kind manieren te ontdekken om te klimmen, springen, in balans te blijven en te rennen.
 • Neem de tijd om fijne motoriek of kleine handelingen te ervaren, zoals een potlood vasthouden, spelen met deeg, spelen met zand, etc.

Sociale en emotionele vaardigheden in holistische ontwikkeling

 • Ontwikkel sociale vaardigheden door je kind te verbinden met andere kinderen en volwassenen.
 • Oefen acties zoals delen, wachten op beurten, samen eten of een uitstapje maken.
 • Pas emotioneel begrip toe.
 • Bouw het bewustzijn van anderen op door middel van boeken en verhalen.
 • Leer empathie thuis en in de gemeenschap.
 • Deel ervaringen en praat over de gevolgen van omstandigheden.
 • Wees je bewust van de emotionele behoeften van je kind.

Intellectuele ontwikkeling

De ontwikkeling van de cognitieve vaardigheden van kinderen gaat gepaard met blootstelling aan spelen. Spelen om te leren is een heel reëel concept om in de eerste jaren op te focussen. Kinderen leren thuis constant bij tijdens vrij spel (Engelse link) Ze leren te imiteren en oordelen te vellen terwijl ze verschillende spelletjes spelen.

Actieve participatie is verreweg de beste vorm van onderwijs. Voorlezen aan je kind draagt ook bij aan de dynamiek van de cognitieve ontwikkeling. Het wekt belangstelling voor veel verschillende onderwerpen en bouwt de woordenschat op.

Milieuwaarden in holistische ontwikkeling

 • In de beginjaren, naarmate het kind zich meer bewust wordt van zijn achtergrond, kunnen ouders bijdragen aan de ontwikkeling van hun kleintje op dit gebied.
 • De omgeving van het kind begint in het comfort van hun eigen huis en vertakt zich vervolgens naar de echte wereld.
 • Er zijn zoveel verschillende aspecten van het milieu die zich lenen om het kind te verbinden met de wereld waarin het leeft.

Een omgeving creëren voor holistische ontwikkeling

Aspecten van holistisch onderwijs worden niet individueel ontwikkeld. Bij het creëren van een realistische holistische omgeving is het belangrijk om veel van de individuele aspecten op te nemen in de activiteiten die je plant.

Dus, als je je bewust bent van de componenten van holistische ontwikkeling, wordt het voor ouders gemakkelijker om de algemene voordelen van dit concept te implementeren.

Een peuter die leert lopen, houdt de handen van haar vader en moeder vast.

Holistische activiteitenplanning

Wanneer je activiteiten plant met een holistische opvoeding in gedachten, neem je de vijf basisprincipes achter de holistische opvoeding van kinderen op. Dit lijkt in eerste instantie misschien een uitdaging, maar in werkelijkheid omvatten veel activiteiten deze principes natuurlijk.

Denk bijvoorbeeld aan een familiepicknick. Dit uitje gaat niet alleen over buiten picknicken. Integendeel, een gezinspicknick biedt volop mogelijkheden om sociale en emotionele ontwikkeling te betrekken bij het organiseren en helpen bij de voorbereiding ervan.

Allereerst dragen de spelletjes op de picknick bij aan de intellectuele en grove motoriek. Tegelijkertijd zorgt het voor een dag vol familie-interactie, wat een geweldige sociaal-emotionele activiteit is. Bovendien is er tijd om contact te maken met het buitenleven en respect voor het milieu te tonen door geen zwerfvuil te maken. Daarom, zoals je kunt zien, voldoet deze activiteit aan alle vereisten voor het organiseren van een holistische educatieve ervaring.

Activiteiten die niet holistisch zijn

Aan de andere kant laten beperkende of zittende activiteiten (Engelse link) geen holistische ontwikkeling toe. In het algemeen moeten kinderen de vrijheid hebben om actief deel te nemen aan hun omgeving. Alleen dan kunnen ze hun fijne en grove motoriek ontwikkelen, wat een noodzaak is.

Dus, holistische opvoeders of ouders zijn zich bewust van de noodzaak voor individuen om zich cognitief, sociaal en emotioneel te ontwikkelen. Daarom wijken activiteiten die niet interactief zijn vaak af van de holistische benadering van de ontwikkeling van jonge kinderen. Wellicht ook interessant voor jou

Het belang van beweging voor de ontwikkeling van het kind
Je bent mama
Lees het op Je bent mama
Het belang van beweging voor de ontwikkeling van het kind

Door beweging kunnen kinderen fysiek en mentaal groeien. In dit artikel zullen we het belang van beweging voor de ontwikkeling van kinderen uitlegg... • Bilbao, A. (2015) El cerebro del niño explicado a los padres. Editorial: Plataforma Actual.