Waarom kan je neusbloedingen tijdens de zwangerschap hebben?

Vraag je je af waarom je neus bloedt tijdens je zwangerschap? We vertellen je waarom dit gebeurt en wanneer je naar je dokter moet gaan.
Waarom kan je neusbloedingen tijdens de zwangerschap hebben?
Marcela Alejandra Caffulli

Geschreven en geverifieerd door de kinderarts Marcela Alejandra Caffulli.

Laatste update: 27 december, 2022

Neusbloedingen (of epistaxis ) zijn een veel voorkomend symptoom van zwangerschap en zijn vooral het gevolg van de aanpassingsveranderingen die het lichaam van de vrouw ondergaat om de baby te kunnen dragen. Daarnaast zijn er in sommige gevallen nog andere factoren die de incidentie ervan verhogen. Hoewel het meestal een milde en snel oplossende aandoening is, is het belangrijk te weten wat je moet doen als je neusbloedingen tijdens de zwangerschap ervaart en welke symptomen een consult met je arts vereisen.

Waarom heb je neusbloedingen tijdens de zwangerschap?

Vanaf het begin van de zwangerschap hebben de hormonale veranderingen die het lichaam van de moeder ondergaat invloed op al haar systemen. Dit is een reactie op de biologische behoeften om te overleven in deze nieuwe toestand.

Hieronder beschrijven we de factoren die een rol spelen bij het ontstaan van epistaxis tijdens de zwangerschap:

Veranderingen in de bloedsomloop

Een van de belangrijkste veranderingen van de zwangerschap doet zich voor in de bloedsomloop (aders en slagaders). Die is namelijk van essentieel belang voor de bloedtoevoer naar de baby om hem van de nodige voedingsstoffen te voorzien.

Deze veranderingen hebben te maken met toegenomen zwangerschapshormonen (oestrogenen en progesteron) en zijn als volgt:

 • In de eerste helft van de zwangerschap is er een duidelijke toename van het bloedvolume van de moeder, om aan de behoeften van de nieuwe baby te voldoen.
 • Oestrogenen zorgen ervoor dat de vaatwanden ontspannen en verwijden, waardoor het bloed gemakkelijker alle weefsels kan bereiken. Dit veroorzaakt op zijn beurt meer stuwing van het bloed in de slijmvliezen, zoals de neus en de mond (tandvlees).
 • Progesteron is verantwoordelijk voor de verhoging van de bloeddruk. Dit manifesteert zich in alle bloedvaten van het lichaam, ook die van de neus.

Als gevolg daarvan maken de veranderingen die in het neusslijmvlies ontstaan de zwangere vrouw vatbaarder voor bloedingen bij een minimaal trauma. Bijvoorbeeld na snuiten of krabben aan je neus.

A woman with a nose bleed.

Droogheid van het neusslijmvlies

Als de buitenste laag van het neusslijmvlies droog wordt, zoals gebeurt in de winter of door uitdroging, wordt dit weefsel zwakker en breekt het gemakkelijk.

Daarom raden deskundigen aan de neus te bevochtigen. Dit kan door crèmes met vaseline aan te brengen of door de vochtigheidsgraad van de omgeving te regelen.

Het gebruik van neusmedicijnen

Het gebruik van druppels of medicijnen direct in de neus kan de structuur van het slijmvlies veranderen. Deze veranderingen variëren van een verhoogde verstopping tot een verzwakking van de wand. In beide gevallen verhoogt het de snelheid van bloeden.

Vroegere ziekten van de moeder

Bepaalde ziekten van de moeder, zoals bloedingsstoornissen, kunnen het risico op bloedingen verhogen en kunnen de reden zijn waarom je neus bloedt tijdens de zwangerschap.

Tegelijk hebben sommige verstoppingen, zoals allergieën of chronische rhinitis, de neiging op te laaien tijdens de zwangerschap en kunnen daardoor epistaxis uitlokken. Al deze veranderingen verbeteren meestal binnen een paar dagen na de geboorte.

Wat te doen als je neusbloedingen tijdens de zwangerschap hebt?

Telkens als een zwangere vrouw epistaxis heeft, is het belangrijk de volgende maatregelen te nemen om het onder controle te krijgen (Engelse link) en complicaties te voorkomen:

 1. Ga zitten met je hoofd rechtop of licht voorover gekanteld.
 2. Druk stevig op het zachte deel van de neus, net boven de neusgaten.
 3. Houd dit gedurende 10 tot 15 minuten ingedrukt.
 4. Adem door je mond.
 5. Breng koude aan op de plek, ter hoogte van de brug van de neus, om de ontsteking te helpen verminderen.

Liggen is niet aan te bevelen, want de rechte houding vermindert de druk in het hoofd, en bij duizeligheid moet je op je zij gaan liggen en nooit op je rug. Het is ook niet aan te raden propjes in de neusgaten te plaatsen.

In de meeste gevallen zakt het bloeden na een paar minuten, zodat je de eerste hulp niet hoeft te raadplegen. In elk geval is het belangrijk dit tijdens de follow-up met je huisarts te bespreken.

Wanneer moet ik naar de dokter?

Geconfronteerd met een bloedneus die niet vermindert na het nemen van de bovengenoemde maatregelen, is het belangrijk onmiddellijk een arts te raadplegen. In dit verband is het van essentieel belang dat je enkele meer ingewikkelde oorzaken van bloedingen uitsluit, zoals anterieure epistaxis. Deze ontstaan door verwonding van grotere bloedvaten, die met de gebruikelijke maatregelen moeilijk onder controle te krijgen zijn.

Bij steeds terugkerende (Engelse link) epistaxis of als het bloedverlies zo omvangrijk is dat het bij de zwangere vrouw symptomen veroorzaakt (duizeligheid, braken, of algemeen ziek gevoel), kun je het beste spoedeisende hulp inschakelen.

Kan een neusbloeding de gezondheid van de baby beïnvloeden?

Bij lichte en sporadische bloedingen is het risico voor de gezondheid van de moeder en de baby gering. Maar bij hevige (massale) of herhaalde bloedingen is het belangrijk het mogelijke risico voor de gezondheid van beiden te beoordelen.

Sommige massale bloedingen die in het derde trimester optreden kunnen het welzijn van beide personen bedre igen en zijn soms de oorzaak van zwangerschapsonderbreking. Deze beslissing hangt onder meer af van de zwangerschapsduur van de baby en de gezondheidstoestand van de moeder.

Tot slot zijn er studies (Engelse link) gepubliceerd die wijzen op een mogelijk verband tussen epistaxis van de zwangerschap en een verhoogd risico op postpartum bloeding. Hoewel dit verband kan bestaan, zijn meer studies nodig om het nauwkeurig te kunnen vaststellen.

A doctor listening to a pregnant woman's belly with a stethescope.

Hoe kan ik neusbloedingen in de zwangerschap voorkomen?

Hoewel het een vaak voorkomend en niet erg relevant symptoom is, zijn er toch enkele preventieve maatregelen die je kunt toepassen:

 • Vermijd neuskrabben en het aanbrengen van topische geneesmiddelen (zoals neussprays).
 • Zorg voor voldoende lichaamshydratatie.
 • Als je in gebieden met een droog klimaat woont, regel dan de vochtigheid van de omgeving.
 • Gebruik druppels fysiologische oplossing om het neusslijmvlies te bevochtigen.
 • Wanneer droge huid of slijmvlies van de neus wordt waargenomen, breng dan crèmes met vaseline in de neusgaten aan.
 • Snuit de neus zachtjes.
 • Vermijd na een episode van neusbloedingen inspanning (intensieve lichamelijke inspanning of zware dingen van de grond tillen).

Enkele laatste overwegingen

Neusbloedingen zijn een veel voorkomende zwangerschapsaandoening. Hoewel het in de meeste gevallen geen gevaar voor de gezondheid van de moeder en de baby inhoudt, is het toch belangrijk te weten hoe te handelen als het zich voordoet en welke symptomen een bezoek van een doct0r verdienen.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.