Wat is een niet-invasieve prenatale test?

Een niet-invasieve prenatale test is een test die ons in staat stelt om chromosomale afwijkingen uit te sluiten die de gezondheid van onze baby's kunnen beïnvloeden. Wat moeten we weten over deze test?
Wat is een niet-invasieve prenatale test?

Laatste update: 07 juli, 2019

Vrouwen moeten tijdens de zwangerschap een aantal tests ondergaan om er zeker van te zijn dat hun baby’s zich correct ontwikkelen. Door deze diverse evaluaties volgen artsen de gezondheid van zwangere moeders en ontwikkelende baby’s. Dat is ook het geval bij de niet-invasieve prenatale test (ook wel NIPT genoemd).

Indien nodig kunnen vrouwen als ze twijfels of angsten hebben met een specialist spreken. Om te laten zien hoe je baby zich ontwikkelt, zijn er een reeks tests die artsen en specialisten kunnen uitvoeren. Een daarvan is de niet-invasieve prenatale test, die tijdens het eerste trimester van de zwangerschap plaatsvindt.

Bij een niet-invasieve prenatale test wordt met behulp van een algoritme dat rekening houdt met verschillende factoren het risico op afwijkingen bepaald. Deze factoren omvatten de leeftijd van de moeder, evenals een combinatie van de volgende indicatoren:

 • Maternaal serum
 • De breedte van de nekplooimeting van de foetus
 • In sommige gevallen, de meting van het dijbeen van de foetus

Niet-invasieve prenatale test

De niet-invasieve prenatale test verwijst ook naar een laboratoriumtest die helpt de veranderingen van trisomie in de chromosomen 13, 18, 21 en Y te berekenen. De test gebruikt foetaal DNA uit het bloed van de moeder.

Met de nieuwste ontwikkelingen in de geneeskunde kunnen vrouwen deze testen al in de 10e week van de zwangerschap laten doen. De resultaten zijn 7 dagen later beschikbaar en zijn 97% nauwkeurig.

Net zoals de naam aangeeft, is deze test niet invasief. Dat betekent dat het niet nodig is om vruchtwater te extraheren – de vloeistof rond de foetus in de baarmoeder. Evenmin omvat het de introductie van naalden in de buik om enige andere vloeistof te extraheren.

Wat houdt het testen in?

niet-invasieve prenatale test

Niet-invasieve prenatale screening is ontwikkeld om een preciezere prenatale analyse uit te voeren van vrouwen van elke leeftijd en risicogroep.

Voor het uitvoeren van een niet-invasieve prenatale test observeren specialisten een monster van foetale bloedcellen die onbedoeld van de foetus naar het bloed van de moeder zijn overgegaan.

Door de waarneming van deze cellen kunnen artsen de belangrijkste chromosomale afwijkingen uitsluiten. Deze omvatten onder andere:

 • Trisomie 21, bekend als het syndroom van Down
 • De trisomie 18, bekend als syndroom van Edwards
 • Trisomie 12, bekend als syndroom van Patau
 • Y-chromosoom onvruchtbaarheid, bekend als het XYY Syndroom

Wanneer het testresultaat negatief is, dan is er weinig kans dat je baby aan een chromosomale stoornis lijdt. Als de test echter positief is, dan zullen artsen waarschijnlijk opnieuw testen aanbevelen.

Als de testen een tweede keer positief zijn, dan moeten ze bevestigd worden, volgens de indicaties van je gynaecoloog, via een vruchtwaterpunctie of vlokkentest.

Wanneer wordt een niet-invasieve prenatale screening aanbevolen?

Het is van vitaal belang om er rekening mee te houden dat elke test die een moeder ondergaat goedgekeurd moet worden door een specialist en onder medische observatie moet plaatsvinden. In het algemeen bevelen artsen prenatale screening aan in elk van de volgende gevallen:

 • Vrouwen die eerdere zwangerschappen hebben gehad met het downsyndroom of een andere vorm van afwijking.
 • Wanneer beide ouders drager zijn van een recessieve autosomale ziekte. Dit is een van de verschillende manieren waarop een kenmerk, stoornis of ziekte kan worden overgedragen van ouders op kinderen.
 • Als een van de ouders drager is van een of andere karyotypische stoornis. Dit verwijst naar de grafische weergave van chromosomen.
 • De moeder minstens 35 jaar oud is.

Het meest opvallende aspect van dit onderzoek is dat er, in tegenstelling tot andere prenatale diagnostische onderzoeken, geen risico’s zijn. Dit geldt voor zowel de foetus als voor de moeder.

De resultaten van prenatale diagnose

vrouw op de behandeltafel

Zodra een vrouw een niet-invasieve prenatale screening heeft ondergaan, dan kan ze de dagelijkse activiteiten hervatten. Ze moet overbelasting echter vermijden. Normaal gesproken raden artsen aan om een paar dagen te wachten om geslachtsgemeenschap te hebben.

Het is voor vrouwen belangrijk om geduldig te zijn en niet bang te zijn als de tests positief zijn. Kalm blijven is essentieel, net als het herhalen van de test.

Het is ook belangrijk om te onthouden dat als het resultaat een hoog risico is, een specialist het moet bevestigen door een vruchtwaterpunctie of vlokkentest te doen. Natuurlijk, zolang de gynaecoloog het aanbeveelt.

Prenatale screening helpt ons om de foetale ontwikkeling en gezondheid vroegtijdig te observeren. Het is daarom uiterst belangrijk om deze onderzoeken te ondergaan en elke vorm van twijfel te elimineren die zich tijdens de zwangerschap kan voordoen. Op die manier kunnen ouders afwijkingen uitsluiten en zonder zorgen van deze periode genieten.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.