Waarom kan een keizersnede de emoties van vrouwen beïnvloeden?

Bevallingen via een keizersnede kunnen de emoties van vrouwen beïnvloeden als hun rechten en behoeften over het hoofd gezien worden. Leer meer in het volgende artikel.
Waarom kan een keizersnede de emoties van vrouwen beïnvloeden?

Laatste update: 18 december, 2021

Een bevalling via een een keizersnede kan de emoties van vrouwen aantasten als ze niet goed worden behandeld, als ze niet tijdig informatie krijgen, of als hun rechten niet gerespecteerd worden.

Het gaat er niet om een vaginale bevalling te romantiseren of een keizersnede te veroordelen. Het gaat erom beide procedures als geldig te aanvaarden als het om bevallen gaat. Elk type bevalling heeft zijn voordelen. Tegelijkertijd kan bij elk van beide bevallingen een schrijnende en pijnlijke ervaring ontstaan als de rechten van de vrouw die op het punt staat te bevallen niet gerespecteerd worden. We moeten niet vergeten dat ze op een heel bijzonder moment in haar leven is. Ze verdient het dus goed begeleid te worden.

Voor sommige vrouwen was de bevalling een stressvolle ervaring vanwege de behandeling die ze kregen. Voor anderen was het een rustige ervaring omdat ze de informatie en adequate steun van hun gezondheidsteam kregen.

Het normaliseren van verloskundig misbruik of infantilisatie is geen aanvaardbaar alternatief. We moeten dus proberen de behandeling van moeders te verbeteren. Dit om hen geen emotionele schade toe te brengen op een moment zo intens als de geboorte van een kind.
Keizersnede

Bevallingen kunnen de emoties van een vrouw beïnvloeden

Waarom kan een keizersnede de emoties van vrouwen beïnvloeden

Allereerst moet je weten dat de ervaring van een bevalling een scala van emoties met zich meebrengt. Denk aan vreugde, opwinding, angst, bezorgdheid, en adrenaline. Als we hiermee rekening houden, kunnen we dus begrijpen dat elke vrouw haar eigen emotionele toon geeft aan de ervaring.

Deze ervaring kan echter ook geconditioneerd worden door externe factoren. In die zin kunnen de mensen die ons begeleiden (dokters, anesthesisten, verpleegsters, enz.) en de behandeling die ze ons geven een enorm verschil maken.

Als die behandeling vernederend, agressief of gewelddadig is, krijgen we te maken met een specifieke vorm van mishandeling. Men noemt dit verloskundig geweld.

“Het gaat om lichamelijke mishandeling, vernedering en verbaal geweld, dwingende of niet-vrijwillige medische procedures, het niet vragen van geïnformeerde toestemming, een weigering pijnmedicatie toe te dienen, verwaarlozing van de zorg, of ernstige schendingen van de privacy”.
– Wereldgezondheidsorganisatie-.

Een gehumaniseerde geboorte (Engelse link), of die nu vaginaal of via een keizersnede plaatsvindt, is daarentegen een geboorte die de persoon die op het punt staat te bevallen respecteert in haar autonomie, in de beslissing over haar tijd en in de bevrediging van haar emotionele behoeften en die van haar baby.

Anderzijds kan iemand die net bevallen is ook getroffen worden door opmerkingen als “Zo erg is het niet”, “Als de dokters besloten hebben het zo te doen, hadden ze daar een goede reden voor”, of “Zet je sentimentaliteit opzij”. Deze en andere opmerkingen kunnen een vorm van subtiel misbruik zijn die in staat is de emotionele toestand van de vrouw aan te tasten.

Enkele sleutels om in gedachten te houden om gerespecteerde bevalling via een keizersnede te garanderen

Gerespecteerde of gehumaniseerde bevalling verwijst naar dat model van zorg dat verantwoordelijk is voor het adviseren, verzorgen en begeleiden van de behoeften van vrouwen die op het punt staan te bevallen, haar baby en haar families.

Hieronder delen we enkele essentiële punten van gerespecteerde bevalling:

 • Zwangere vrouwen moeten alle informatie over de ingrepen krijgen. Het medisch personeel kan niet voor de patiënt beslissen zonder haar eerst alle raad te geven en de bestaande alternatieven uit te leggen. Hun taak is aanbevelingen te doen op basis van de voorgelegde casus, maar niet om willekeurig te beslissen.
 • Zwangere vrouwen kunnen hun geboorteplan (Engelse link) aanvullen om hun voorkeuren ten aanzien van bepaalde procedures, houdingen, begeleiders en andere aspecten die met het moment van bevallen te maken hebben weer te geven.
 • Als de geboorte plaatsvindt, is het belangrijk dat de moeder haar baby kan leren kennen en de eerste minuten van zijn leven in huid-op-huid contact doorbrengt. Uitzonderingen zijn de gevallen waarin zich een noodgeval voordoet of het leven van een van beiden in gevaar is. Alle handelingen die niet dringend zijn kunnen uitgesteld worden. Dit om de intimiteit en de ontmoeting van de moeder en de pasgeborene te bevorderen.
 • Zwangere vrouwen hebben het recht zich te laten vergezellen door een persoon van hun keuze, tenzij er een bijzondere omstandigheid en risico is die dat verhindert.
 • Medisch personeel moet alle invasieve en controletechnieken vermijden die niet nodig zijn. Ook moeten ze de vrouw informeren over waaruit ze bestaan en de redenen uitleggen om ze te doen.

Bereid je voor op een respectvolle bevalling

Zwangere vrouw krijgt begeleiding

Mensen die gaan bevallen kunnen beter voorbereid aankomen als ze vooraf de nodige informatie krijgen en hun rechten kennen. Alleen dan kunnen ze die laten gelden en respecteren.

Er zijn talrijke verenigingen en groepen die belangstelling hebben voor het sensibiliseren van de bevolking over een respectvolle bevalling, en voor het verspreiden van de aanbevelingen van de WHO en andere gezondheidsorganisaties.

Bij twijfel kun je altijd een deskundige over het onderwerp raadplegen. Zo kunnen betere en veiliger beslissingen genomen worden. Bovendien is het het beste om de mythen die bestaan rond de bevalling, de kraamtijd of borstvoeding uit te bannen.

Als de vrouw een relatie heeft, is het ook goed dat haar partner de nodige informatie krijgt. Hij/zij moet ook op de hoogte zijn van de beslissingen van degene die gaat bevallen. De emotionele begeleiding van de intieme omgeving is essentieel bij de bevalling en de kraamtijd. Het is dus het beste om hulp te vragen aan vrienden of familie.

Tot slot moet je ook werken aan je angsten en ongerustheid over de situatie. Het beoefenen van ontspannings- en ademhalingstechnieken kan dit moment ondersteunen.

Elke ervaring die tegen autonomie en respect ingaat, kan de emoties van een vrouw beïnvloeden. Of het nu om een vaginale bevalling of een bevalling via een keizersnede gaat. We mogen niet vergeten dat zwangere vrouwen mensen zijn die hun kind ter wereld gaan brengen en de volledige capaciteit hebben om actieve hoofdrolspelers in dit proces te zijn. Wellicht ook interessant voor jou

Je mentaal voorbereiden op de zwangerschap, hoe doe je dat?
Je bent mama
Lees het op Je bent mama
Je mentaal voorbereiden op de zwangerschap, hoe doe je dat?

Je mentaal voorbereiden op de zwangerschap is heel belangrij. We vertellen je meer over dit onderwerp in dit artikel en hoe dit te doen. • Ramos, R., Yávar, V., Del Río, A., Schettino, J., Bresciani, V., Gómez, D., Álvarez, C., & Farkas, Ch. (2020). Mode of
  Delivery and Maternal Sensitivity: Effects on the Socioemotional Development of Children at One Year of Age. Acta
  Colombiana de Psicología, 23(2), 241-253. Disponible en: http://www.doi.org/10.14718/ACP.2020.23.2.10
 • Plan de Parto y Nacimiento. Estrategia de Atención al Parto Normal. Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud. Observatorio de Salud de las Mujeres Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Gobierno de España. Disponible en: https://www.mscbs.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/planPartoNacimiento.pdf

De inhoud van Je Bent Mama is uitsluitend bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden. Deze informatie vervangt op geen enkel moment de diagnose, het advies of de behandeling van een professional. Bij twijfel kun je het beste een betrouwbare specialist raadplegen.