Keizersneden blijven stijgen, volgens de WHO

De toename van het aantal keizersneden is een probleem dat de WHO aan de orde stelt, omdat voor de komende jaren een toename wordt verwacht die groter is dan aanbevolen.
Keizersneden blijven stijgen, volgens de WHO
Leidy Mora Molina

Geschreven en geverifieerd door de verpleegkundige Leidy Mora Molina.

Laatste update: 27 december, 2022

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft een toename van het aantal keizersneden in ontwikkelde en ontwikkelingslanden vastgesteld. In het ideale scenario zou het percentage van deze bevallingsroute niet meer dan 15% van de geboorten mogen bedragen, een getal dat het aantal hoog-risico zwangerschappen weerspiegelt.

Zoals deze instantie analyseert, is de tendens dat het percentage de komende 10 jaar nog meer zal stijgen. Dus, volgens schattingen zal tegen 2030 een derde van de wereldbevolking per keizersnede bevallen worden.

Wat is de reden van deze toename? Hieronder vertellen we je alles over deze praktijk. Blijf lezen!

Keizersnedes: noodzakelijk versus onnodig

A woman having a Cesarean section.

Een keizersnede is een operatie om de baby uit de baarmoederholte te verwijderen en omvat een incisie in de buik van de moeder.

Deze verloskundige ingreep is van vitaal belang in die situaties waarin een vaginale bevalling het risico op complicaties voor de moeder, de baby, of beiden verhoogt. Daaronder springen de volgende situaties in het oog:

Als gevolg van deze factoren geeft de WHO (Engelse link) aan dat tussen 10 en 15% van de zwangerschappen een beëindiging door een keizersnede rechtvaardigen. In ontwikkelde landen als Spanje is het huidige percentage van deze praktijk echter 21%.

We vragen ons dus vaak af of deze keizersneden echt nodig zijn of niet. Met andere woorden, of ze voldoen aan de medische criteria voor de uitvoering ervan.

Voor sommige moeders is een keizersnede een geldige optie die de pijn van de bevalling vermijdt of hen in staat stelt de geboortedatum van de baby te kiezen.

Nu kan een keizersnede, zoals elke invasieve ingreep, ook complicaties voor de moeder met zich meebrengen. Dit is hoe de WHO zich in dit verband uitdrukt:

Keizersneden kunnen leiden tot aanzienlijke, soms blijvende complicaties en handicaps, of zelfs tot de dood. Vooral in settings die niet over de faciliteiten of capaciteit beschikken om ze veilig uit te voeren, en ook niet om chirurgische complicaties te behandelen.”

Mogelijke complicaties zijn infecties, bloedingen, en problemen met de placenta. Bovendien kan deze procedure de prille band tussen moeder en baby, het herstel van de moeder en het begin van borstvoeding vertragen.

Het is niet overal hetzelfde als we het hebben over keizersneden

Dit jaar werd een studie (Engelse link) gepubliceerd die gegevens vergeleek over keizersneden die tussen 2010 en 2018 werden uitgevoerd, in 154 landen over de hele wereld.

Uit hun analyse stelde men vast dat keizersnedes over de hele wereld de neiging hebben toe te nemen. In feite omvat het meer dan 20% van alle geboorten.

De regio’s met de grootste toename van keizersneden waren Oost-Azië, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, West-Azië, en Noord-Afrika.

Tot slot schatten de auteurs van deze studie dat in 2030 28,5% van de bevallingen door middel van een keizersnede zal gebeuren. Met andere woorden, ongeveer 38 miljoen kinderen in de wereld zullen op deze manier geboren worden.

Het belang van de leeftijd van de moeder bij de keuze van de bevallingsmethode

Zoals we weten nemen de risico’s bij zwangerschap toe naarmate de leeftijd van de moeder toeneemt.

Tegenwoordig stellen steeds meer vrouwen zwangerschap uit tot na hun 35ste verjaardag. En onder hen kiest een groot percentage voor geassisteerde voortplantingstechnieken, waardoor het aantal meerlingzwangerschappen sterk toeneemt.

Ook nemen sommige gemedicaliseerde manieren om de bevalling te beëindigen (zoals ingeleide bevalling) toe. Alleen al in Spanje maken ze 34,2% van de geboorten uit, volgens gegevens van het Nationale Gezondheidsstelsel.

A surgeon wearing blue surgical gloves.

Slotgedachten over de toename van keizersneden

Met alles wat geanalyseerd is, valt te verwachten dat in het volgende decennium steeds meer vrouwen hun zwangerschap met deze chirurgische ingreep zullen willen of moeten afronden. Het is echter belangrijk te wijzen op de vele voordelen die een vaginale bevalling heeft boven een keizersnede als de gezondheidstoestand het toelaat.

De noodzaak van een keizersnede moet worden besproken tussen de beroepsbeoefenaar en de aanstaande ouders. De verloskundige moet de familie adviseren over de gezondheidstoestand van de vrouw en ook over de voordelen en risico’s van de ene of de andere soort bevalling.

De keuze voor een keizersnede moet niet lichtvaardig genomen worden, want het is een chirurgische ingreep die ook risico’s inhoudt.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.