Inleiden van de bevalling: alles wat je moet weten

Het inleiden van de bevalling is onder bepaalde omstandigheden noodzakelijk, maar het is niet zonder risico's. Ontdek wat er allemaal bij komt kijken in het volgende artikel.
Inleiden van de bevalling: alles wat je moet weten
Leidy Mora Molina

Geschreven en geverifieerd door de verpleegkundige Leidy Mora Molina.

Laatste update: 22 december, 2022

Er zijn verschillende redenen waarom gezondheidswerkers overgaan tot het inleiden van de bevalling. Dit is een praktijk die bestaat uit het natuurlijke geboorteproces kunstmatig op gang te brengen.

Zo’n strategie is echter niet bij alle zwangerschappen nodig, en ook niet in alle gevallen geschikt. Toch komt het tegenwoordig vrij vaak voor. En dat heeft tot controverse geleid.

Laten we daarom eens uitzoeken wat het is, wanneer het nodig is om het uit te voeren, en wat internationale wetenschappelijke genootschappen ervan vinden. Lees verder!

Wat betekent inleiden van de bevalling?

Inleiding van de bevalling berust op het gebruik van verschillende medische strategieën om de bevalling op gang te brengen. Meer bepaald het opwekken van weeën en het stimuleren van ontsluiting van de baarmoederhals. Dit alles om zo een vaginale geboorte te bereiken.

Er zijn verschillende methoden om de bevalling op te wekken:

 1. Mechanisch: dit wordt uitgevoerd door de vliezen die de vruchtzak bedekken kunstmatig te doen scheuren. Om deze procedure uit te voeren moet de baarmoederhals al verwijd zijn. Het hoofd van de baby moet ook al in het bekken geklemd zitten. Terwijl het vocht naar buiten komt, oefent de baby druk uit op de bekkenbodem om de bevalling te stimuleren.
 2. Farmacologisch: gebaseerd op het gebruik van geneesmiddelen die de weeën stimuleren (zoals oxytocine) en de verwijding van de baarmoederhals bevorderen (zoals prostaglandinen).

Het is de moeite waard op te merken dat deze procedure voorbehouden is aan specifieke gevallen, om voordelen te verkrijgen die opwegen tegen de risico’s voor de gezondheid van de moeder of de baby.

Inleiden van de bevalling
Inleiding van de bevalling is een medische procedure die risico’s en voordelen met zich meebrengt. Daarom wordt ze het best toegepast als er een precieze indicatie is.

Wanneer is het inleiden van de bevalling nodig?

Volgens de Spaanse Vereniging voor Gynaecologie en Verloskunde (SEGO) (Spaanse link)is het opwekken van de bevalling geïndiceerd als de risico’s van het voortduren van de zwangerschap groter zijn dan de risico’s van het versnellen van de geboorte.

In haar actieprotocol stelt deze instantie daarom voor de bevalling alleen in de volgende situaties op te wekken:

 • Zwangerschap na de uitgerekende datum: als een zwangerschap langer dan 42 weken duurt, bestaat het risico dat de baby niet goed gevoed en van zuurstof voorzien wordt door het verouderen van de placenta.
 • Vroegtijdig breken van de vliezen: wegens het risico van infecties in de vruchtzak en andere complicaties.
 • Hypertensieve zwangerschapstoestanden zoals zwangerschapsvergiftiging, preeclampsie, eclampsie, en HELLP syndroom.
 • Zwangerschapsdiabetes.
 • Intra-uteriene groeibeperking.
 • Tweelingzwangerschap.
 • Chorioamnionitis (infectie van de vruchtvliezen).
 • Vroegtijdige abruptie van de placenta.
 • Intra-uteriene foetale dood.

Bovendien verwijzen deze richtlijnen naar electieve inleiding, die geen verband houdt met klinische redenen. Dit mag alleen worden toegepast als de zwangerschapsduur meer dan 39 weken is.

Risico’s van inleiden van de bevalling

Hoewel in de bovengenoemde gevallen inleiding een manier is om een keizersnede te vermijden, zijn er risico’s aan de praktijk verbonden waarvan je je bewust moet zijn:

 • Mislukte inleiding: na toepassing van farmacologische en mechanische methoden vordert de bevalling niet.
 • Infecties.
 • Maternale bradycardie: de toegediende geneesmiddelen kunnen de hartslag van de moeder verlagen en de zuurstofvoorziening van de foetus verminderen.
 • Baarmoederbreuk: hoewel zeldzaam, is het ernstig en ontstaat het door scheuren van de baarmoeder.
 • Baarmoederbloedingen door de volgende oorzaken: tijdens de bevalling trekt de baarmoeder niet goed samen en stopt de bloeding niet.

Om al de bovenstaande redenen zijn er enkele contra-indicaties voor het uitvoeren van inleiding van de bevalling. Daaronder zijn, onder andere, het hebben gehad van eerdere en nauwe keizersneden, wanneer de foetus in een dwarse positie ligt, een voorgeschiedenis van een baarmoederbreuk, een actieve herpesinfectie, navelstrengverzakking, of baarmoederhalskanker.

Welk standpunt nemen gezondheidsinstanties in over opwekken van de weeën?

De huidige controverse rond deze procedure hangt nauw samen met de hoge frequentie ervan in gezondheidscentra over de hele wereld. Zelfs zonder dat er een medische oorzaak voor is.

De reden zou de keuze van het moment van de geboorte zijn en het gebrek aan respect voor de bevalling als een natuurlijke gebeurtenis. Laten we eens kijken hoe de verschillende wetenschappelijke genootschappen zich in dit verband uitdrukken.

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)

In 2015 publiceerde de WHO een reeks aanbevelingen over het stimuleren van de bevalling, waarin wordt voorgesteld het gebruik van oxytocine, misoprostol, en het breken van de zwangerschapszak (amniotomie) te vermijden. Deze aanbevelingen hebben te maken met de risico’s die zulke strategieën met zich meebrengen.

In 2018 werden deze richtlijnen uitgebreid in de Intrapartum zorg voor een positieve bevallingservaring (Engelse link). Die richtlijnen trachtten de geboorte-ervaring te optimaliseren vanuit een holistische, op mensenrechten gebaseerde benadering.

Wat de inleiding van de bevalling betreft, ontmoedigen de auteurs vroege amniotomie samen met toediening van oxytocine om de geboorte te versnellen. Tot slot wijzen ze op de noodzaak om onnodige medische ingrepen in laag-risico zwangerschappen te verminderen.

Argentijnse Federatie van Gynaecologie en Verloskunde Verenigingen (FASGO)

In een update die in 2019 verscheen (Spaanse link), wees deze instantie op een reeks voorwaarden waarmee rekening moet worden gehouden bij het uitvoeren van het opwekken van de weeën. In verband met deze voorwaarden stellen de deskundigen het volgende:

“De indicaties voor inleiding van de bevalling zijn niet absoluut; er moet rekening gehouden worden met de toestand van de moeder (baarmoederhalsstatus, vliezen van de eierstokken en zwangerschapsduur) en van de foetus, naast andere factoren.”

Ook benadrukken de auteurs dat de bevalling kan worden opgewekt om logistieke redenen die dat rechtvaardigen (zoals de afstand tussen huis en ziekenhuis of bepaalde psychosociale indicaties).

Een vrouw is aan het bevallen
Behalve bij medische contra-indicaties heeft een zwangere vrouw het recht de mogelijkheden te kennen en de optie te kiezen die zij het meest geschikt acht om haar kind ter wereld te brengen.

We moeten opmerken dat dat zwangere vrouwen op de hoogte moeten zijn van de inleidingsmethode, de plaats waar die wordt uitgevoerd, de details, en de mogelijkheden voor ondersteuning en pijnstilling.

Inleiden van de bevalling, een strategie om het aantal keizersneden te verminderen

Een tijdige en verantwoorde inductie van de arbeid is dus een gunstige optie voor het welzijn van moeder en baby, want het beperkt de noodzaak om een toevlucht te nemen tot een keizersnede.

Men heeft vastgesteld dat de voordelen van inleiding van de bevalling kunnen opwegen tegen de risico’s. Vooral bij langdurige zwangerschappen (meer dan 41 weken), waarbij het aantal perinatale sterfgevallen en het aantal keizersneden de weegschaal in evenwicht lijken te houden.

Voordat de specialist de procedure echter uitvoert, moet de moeder weten wat het is en de uitvoering ervan onderschrijven. Het is namelijk haar recht te kiezen hoe ze wil bevallen.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.