Gestreste leerlingen: hoe te helpen?

Het komt vaak voor dat leerlingen gestrest zijn. Als volwassen rolmodellen kunnen wij helpen deze toestand te verzachten. Leer hoe in het volgende artikel.
Gestreste leerlingen: hoe te helpen?

Laatste update: 15 maart, 2023

Een goed deel van de middelbare school- en universiteitsstudenten is gestrest. In feite is stress een van de meest voorkomende gezondheidsproblemen in de huidige maatschappij. Het is een spanning die ontstaat door de relatie tussen een persoon en een als bedreigend ervaren situatie of context. Dus, wat kunnen we doen om gestreste leerlingen te helpen?

Jongeren en jongvolwassenen die formeel onderwijs volgen lijden onder de gevolgen van stress, die meestal gepaard gaat met een reeks emoties die niet prettig zijn, zoals zorgen, woede, onzekerheid en angst. Als ouders of leraren kunnen we hen helpen deze levensfase op een meer functionele manier tegemoet te treden, zodat ze voor hun welzijn kunnen zorgen. Leer hoe in het volgende artikel.

Wat is academische stress?

Academische stress is de reactie op de eisen die leerlingen in hun leerruimtes stellen. Dit kan het gevolg zijn van examens en practica, of zelfs van de leslast zelf.

De academische omgeving vormt een ruimte die vatbaar is voor interpretatie als bedreigend, omdat bepaalde factoren een rol spelen, zoals angst voor afwijzing, ambitie om uitstekende cijfers te halen, en de wens om aan de eigen verwachtingen te voldoen.

De belangrijkste lichamelijke en psychische uitingen van gestreste studenten zijn de volgende:

  1. Lichamelijke verschijnselen: migraine, spiertrillingen, nagelbijten, vermoeidheid, overmatig zweten, of spijsverteringsproblemen.
  2. Psychologische verschijnselen: concentratieproblemen, mentale blokkades, angst, rusteloosheid, prikkelbaarheid.
A college student feeling overwhelmed and tired.
Momenteel hebben de meeste studenten last van academische stress. Dit komt onder andere door zelfeisen of druk om aan familieverwachtingen te voldoen.

Hoe gestreste leerlingen te helpen

Terwijl stress op een afgemeten niveau leerlingen helpt effectief te reageren en hun academische prestaties te verbeteren, heeft te veel stress het tegenovergestelde effect. Te veel interne eisen (zoals perfectionisme, rigiditeit of de behoefte aan controle) of externe eisen (zoals institutionele eisen of verwachtingen van ouders) bevorderen een algemeen gevoel van onbehagen bij jongeren.

Laten we eens kijken wat we kunnen doen, vanuit onze rol als ouders of leraren, om gestreste leerlingen te helpen wat geestelijke verlichting te krijgen.

1. Help met organisatie en timemanagement

Bij gebrek aan organisatie worden zorgen als veel ernstiger ervaren dan ze in werkelijkheid zijn. Er lijkt niet genoeg tijd te zijn tussen de examens. Want er zijn boeken te lezen, oefeningen te doen en werkstukken te schrijven. Het probleem ligt echter vaak niet in een gebrek aan tijd, maar in een gebrek aan focus.

Een goed alternatief voor tijdbeheer is de Pomodoro methode, die dient om de studietijd te optimaliseren en concentratie te bereiken. Het is essentieel dat studenten een realistisch actieplan opstellen, gericht op specifieke doelen. Om dit te bereiken moeten ze leren prioriteiten te stellen door onderscheid te maken tussen wat dringend of belangrijk is en wat secundair is.

2. Bied ondersteuning die verder gaat dan cijfers

Vaak maken gestreste leerlingen zich vooral zorgen over de numerieke waarden van hun cijfers. Als zodanig verwerpen ze het leerproces en richten ze zich op het cijfer. Hoewel het geldig en te verwachten is dat ze goede cijfers willen, mag dit niet ten koste gaan van hun emotionele evenwicht. Jongeren hebben de volwassenen om hen heen nodig om hen toe te staan fouten te maken.

De druk die leerlingen van buitenaf voelen is vaak een belangrijke factor en heeft een grote invloed op hun geestelijke gezondheid. Daarom hebben ze onvoorwaardelijke steun van hun ouders nodig, ongeacht de resultaten. In dit opzicht staan ouders voor een grote uitdaging: het herzien van de verwachtingen die ze aan hun kinderen stellen.

3. Stimuleer vrije tijd en rust voor gestreste leerlingen

Stress neemt aanzienlijk af als er tijd is voor vrije tijd. Het opgeven van vrijetijdsbesteding en rusttijd zijn daarentegen ongezonde keuzes tijdens de middelbare school of de universiteit.

Dus als we zien dat ons kind de laatste tijd erg weinig slaapt of zijn vrienden niet meer ziet omdat hij niet wil stoppen met studeren, kunnen we hem benaderen en voorstellen dat hij een pauze neemt.

Three teenagers lying backwards on a couch, holding hands, and laughing.
Het is essentieel voor jongeren om hun ruimtes voor recreatie en socialisatie te behouden. In dit verband draagt het zorgen voor lichamelijke en geestelijke rust bij tot stressvermindering.

4. Matig overmatige eisen

Gestreste studenten hebben de neiging om te leven met een voortdurend schuldgevoel dat wordt volgehouden in een patroon van gedragingen die neigen naar hyper-eisen. Daarom overbelasten ze zichzelf tot het punt dat ze geen enkel slecht cijfer verdragen. Als ze niet studeren worden hun gedachten op hun beurt catastrofaal en gekweld. Het is dan dat het schuldgevoel verschijnt.

Als ouders of leraren kunnen we jongeren helpen deze gedragsstijl af te zwakken en hen het belang bijbrengen van zichzelf toe te staan niet perfect te zijn. Tegelijkertijd moeten ze begeleid worden bij het ontwikkelen of verbeteren van hun gevoel van eigenwaarde door middel van oprechte opmerkingen of beoordelingen.

5. Hulp bij stressreductie door mindfulness

Wat de stressreductie zelf betreft, kunnen we ervoor kiezen om jongeren verschillende hulpmiddelen aan te reiken, zoals meditatie en mindfulness. Als je nog niet bekend bent met deze termen, is het tijd om ze te gaan beoefenen. Het zijn namelijk zeer waardevolle praktijken als het gaat om het vergroten van het gevoel van welzijn en het verminderen van stress.

Mindfulness is een cognitieve aandacht strategie die gebruikt wordt om de psychische gezondheid te bevorderen. Het is gebaseerd op het trainen van mindfulness als een vaardigheid die bijdraagt aan holistisch welzijn.

Soms is het vragen van professionele hulp voor gestreste leerlingen noodzakelijk

Vaak weten ouders niet hoe ze hun kinderen met psychische problemen moeten helpen. In dat geval is het belangrijk om gespecialiseerde hulp te vragen. Als het kind met diepe ongemakken en stress door zijn middelbare school of universiteit gaat, kan het nodig zijn de hulp van een psycholoog in te roepen om aan deze kwestie te werken.

In eerste instantie zal de professional informeren naar de oorzaken van deze toestand en samen kunnen ze middelen opbouwen om de stress die voortkomt uit de academische studie te beheersen.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


  • Águila, B.A., Castillo, M.C., Monteagudo de la Guardia, R., Achon, Z.N (2015) Estrés académico. EDUMECENTRO 2015;7(2):163-178ISSN 2077-2874RNPS 2234.
  • Berrio García, N., & Mazo Zea, R. (2012). Estrés Académico. Revista De Psicología Universidad De Antioquia3(2), 55–82. Recuperado a partir de https://revistas.udea.edu.co/index.php/psicologia/article/view/11369.
  • Pardo, J. (2008). Estrés en estudiantes de Educación Social. Indivisa. Boletín de estudios e investigación, 9, 9-22.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.