Mijn kind wil een brommer: wat moet ik doen?

Als je kind een brommer wil, moet je, voordat je ja of nee zegt, bereid zijn om naar hun redenen te luisteren. Lees meer.
Mijn kind wil een brommer: wat moet ik doen?
Maria Fátima Seppi Vinuales

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Maria Fátima Seppi Vinuales.

Laatste update: 28 januari, 2023

Grenzen, uitgaan, schema’s… De adolescentie is een tijd van verandering waarin het belangrijk is naar onze kinderen te luisteren en erover na te denken flexibel te zijn en te onderhandelen over bepaalde voorwaarden. Sommige eisen zijn te verwachten, zoals toestemming vragen om later uit te blijven of een paar dagen te kamperen met hun vrienden. Maar andere verrassen ons misschien en dan is het ons minder duidelijk wat het juiste is om te doen. Een van deze situaties is wanneer je kind je vertelt dat hij of zij een brommer wil. Wat moet je overwegen voordat je een antwoord geeft? Laten we eens kijken.

Mijn kind wil een brommer: wat moet ik doen?

Vanaf het moment dat je kind je vertelt dat het een brommer wil, komen er waarschijnlijk duizenden beelden, emoties en ideeën door je hoofd. Het is echter belangrijk dat je even stilstaat en de situatie analyseert voordat je een antwoord geeft.

De verzoeken en reacties van tieners zijn vaak explosief, intens en dringend. Als volwassenen moeten we echter in staat zijn om verder te kijken dan deze onmiddellijke eisen en rekening te houden met de verschillende aspecten die een rol spelen bij het hebben van een brommer voor een tiener. Enkele daarvan bespreken we hieronder.

Een tiener rijdt op een crossmotor
Het is belangrijk om een dialoog te voeren met de jongere en te achterhalen waarom hij of zij motor wil rijden. Bijvoorbeeld om te weten of ze willen gaan racen of de motor willen gebruiken om zich te verplaatsen.

Vraag jezelf en anderen af waarvoor je kind de brommer wil gebruiken

In het antwoord kun je aanwijzingen vinden of het onder andere een interesse, een hobby of een bevlieging is. Met andere woorden, het is één ding voor een tiener om geïnteresseerd te zijn in het racen of crossen, en het is een ander ding voor hen om een brommer te willen omdat hun buurman er een heeft. Of omdat ze ver van al hun vrienden wonen, en het hebben ervan zou hen helpen om zich te verplaatsen.

Maak je bewust van het gebruik van de brommer en de risico’s en gevolgen ervan

Misschien klinkt het een beetje overdreven, maar of het nu een brommer of een ander voertuig is, het bezit ervan is als een tweesnijdend zwaard. Dat wil zeggen dat verkeerd gebruik of onverantwoordelijkheid ervan de jongere zelf of anderen in gevaar kan brengen en ongewenste gevolgen hebben.

Daarom moet je eerst beoordelen (Spaanse link) of ze verantwoordelijk genoeg zijn om een brommer te bezitten. Vervolgens moet je enkele gebruiksregels opstellen en heel duidelijk en consequent zijn over de naleving ervan. Tegelijkertijd moeten ze altijd persoonlijke beschermingsmiddelen bij zich hebben, zowel voor henzelf als voor degenen die hen begeleiden.

Evalueer de volwassenheid en verantwoordelijkheid van je tiener

Wat de beslissing ook is, je zult een afweging moeten maken en rekening moeten houden met de kenmerken van je tiener. Je weet bijvoorbeeld dat jongeren zich op deze leeftijd in groepsverband bewegen en beïnvloed worden door hun leeftijdgenoten. In dit verband moet je weten of je kind gemakkelijk te manipuleren is of dat het zich kan onderscheiden van (Engelse link) de groep en zijn eigen beslissingen kan nemen.

Tegelijkertijd moet je ook eerlijk zijn tegenover jezelf en de verschillende facetten van het kind kunnen ontvouwen. Goede cijfers op school en uitblinken in sport betekent bijvoorbeeld niet dat ze weten hoe ze verantwoord op een brommer moeten rijden. Daarom moet je voorkomen dat je zowel idealiseert als veroordeelt.

Veel tieners willen graag een brommer of scooter
Ouders moeten beoordelen of de jongere klaar is om brommer te rijden en of hij/zij volwassen en verantwoordelijk genoeg is om dat te doen.

Geef voorlichting over verkeersveiligheid

Geef voorlichting via lessen, video’s, cursussen, of je eigen begeleiding. Welke methode je ook kiest, als je kind een brommer wil, moet je ervoor zorgen dat het niet alleen weet hoe het moet rijden, maar dat het ook de regels kent die het samenleven op de weg vergemakkelijken. Uiteraard moet ook eerst het nodige rijbewijs gehaald worden.

Help hen zich voor te bereiden

Oefening is nodig om de leercirkel te sluiten, maar voordat je ze het alleen laat doen, moet je er een paar keer met ze op uit om observaties te doen en ze te helpen verbeteren. Zelfs als je accepteert dat ze een brommer hebben, kun je met hen een proefperiode afspreken waarin, als ze zich aan de regels houden en alles goed werkt, ze hem mogen houden. Anders kunnen ze hem niet gebruiken.

Vertrouw op je eigen criteria

Je moet ook leren vertrouwen op je eigen beslissingen en je niet laten overmeesteren door schuldgevoelens. Net zoals je een kind niet met elektriciteit zou laten spelen, moet je misschien ook niet toegeven als het gaat om pubers en voertuigen.

Bovendien moeten we ons bewust zijn van de kenmerken van de adolescentie als een vitale fase, waarin het begrip gevaar en risico’s vrij ontspannen is. Als je kind een brommer wil, kun je daarom het beste deze aspecten in gedachten houden en de grenzen op een duidelijke maar assertieve manier kunnen communiceren.

Hen laten weten dat ‘voorlopig niet’ niet betekent: nooit. En natuurlijk moet je benadrukken dat dit een doordachte maatregel is en een beslissing waartoe je bent gekomen na eerst hun welzijn te hebben geëvalueerd.

De adolescentie vereist dat we ons aanpassen

Tot slot is het belangrijk dat we de adolescentie zien als een tijd van veranderingen en uitdagingen. We moeten jongeren kunnen herkennen, met hen kunnen praten en bereid zijn te onderhandelen. We moeten accepteren dat het tijd is om binnen bepaalde grenzen flexibel te zijn. Soms leiden onze eigen ervaringen en onzekerheden ertoe dat we ideeën projecteren over onze eigen kinderen, maar we zijn ons niet bewust van hun uniciteit.

Het gaat niet alleen om aanpassing aan adolescenten, maar ook aan onszelf. Het is belangrijk om onze tekortkomingen en moeilijkheden te kunnen herkennen en ook onze eigen grenzen te testen. Uiteindelijk is het onze rol als volwassenen om hen te kunnen begeleiden, beschermen en op te voeden in verantwoordelijkheid.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


  • Escartí Carbonell, A., Gutiérrez Sanmartín, M., Pascual Baños, M. D. C., & Marín Suelves, D. (2006). Enseñando responsabilidad personal y social a un grupo de adolescentes de riesgo: Un estudio observacional. Revista de Educación.
  • Correa-Ramirez, C., García, C. S., & Ortiz-Medina, M. O. (2018). Percepción del riesgo en la cotidianidad de los adolescentes. Revista Facultad Nacional de Salud Pública36(1), 45-54.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.