Hoe verslaving aan nieuwe technologieën bij adolescenten te behandelen

Verslaving aan nieuwe technologieën bij adolescenten is ook een teken dat we vraagtekens moeten zetten bij het gebruik dat wij volwassenen ervan maken. Meer informatie.
Hoe verslaving aan nieuwe technologieën bij adolescenten te behandelen
Maria Fátima Seppi Vinuales

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Maria Fátima Seppi Vinuales.

Laatste update: 19 oktober, 2022

Bij hoeveel activiteiten of facetten van ons leven komt technologie kijken en bij hoeveel niet? Als we naar het antwoord kijken, kunnen we er zelfs van huiveren. Zelfs als we buiten aan het genieten zijn van een natuurlijk groen landschap, maken we meestal een foto om op sociale media te delen. Zo dringt de technologie links en rechts in ons leven door. En, hoewel het veelvoudige voordelen biedt, brengt verkeerd gebruik ervan bepaalde risico’s met zich mee, vooral op jonge leeftijd. Laten we eens kijken hoe we gevallen van verslaving aan nieuwe technologieën bij adolescenten kunnen aanpakken.

Verslaving aan nieuwe technologieën bij adolescenten

Momenteel wordt afhankelijkheid van technologie erkend als een onderdeel van gedragsverslavingen. Dat wil zeggen, die op gedragingen betrekking hebben en geen verband houden met middelengebruik.

Wat het begin van verslaving kenmerkt is dat het voorwerp (technologie) het middelpunt van alles wordt. Bij adolescenten ontstaan daardoor problemen in academische prestaties en intermenselijke moeilijkheden, en ook ergernis en prikkelbaarheid als ze te horen krijgen dat ze te veel tijd met hun apparaten doorbrengen.

Zo veroorzaakt technologieverslaving, die begint als een plezierige bezigheid, een verslechtering van het leven van de persoon (Spaanse link). Er zijn zelfs nieuwe gezondheidstermen bedacht, zoals nomofobie (Engelse link), wat mobiele afhankelijkheid is.

Nomofobie is een verslaving die steeds meer jonge mensen treft. Het is de angst geen mobieltje in de buurt te hebben of geen verbinding met het Internet te hebben

Signalen om verslaving aan nieuwe technologieën bij adolescenten te herkenne

Om te beginnen is het belangrijk het overdreven gebruik van nieuwe technologieën te onderscheiden van verslaving.

Adolescenten kunnen ervoor kiezen de hele tijd voor een scherm te zitten, maar als ze de gelegenheid hebben van een andere activiteit van hun gading te genieten, kiezen ze misschien voor het laatste en laten ze het eerste links liggen. Anderzijds voelen degenen die een verslaving aan technologie ervaren een intens ongemak als ze hun apparaten niet kunnen gebruiken. Hoewel beide situaties vragen om controle over de zaak, is het belangrijk de twee niet met elkaar te verwarren. Laten we eens kijken naar enkele van de tekenen die wijzen op verslaving aan nieuwe technologieën bij tieners.

 • Emotionele veranderingen: Het niet kunnen gebruiken van technologie veroorzaakt bij hen ongemak, bezorgdheid, angst, agressiviteit, en nervositeit.
 • Verlies van belangstelling voor andere activiteiten: Ze willen alleen nog maar voor het scherm blijven zitten.
 • Verslechtering in gezinsrelaties en met hun vrienden: Het isolement waaraan ze zich onderwerpen om hun toestellen voortdurend te gebruiken tast het contact met andere mensen aan.
 • Ontkenning van conflicten: De jongere ergert zich als de aandacht gevestigd wordt op ongepast of buitensporig gebruik van technologie.
 • Slechte schoolprestaties: Het gebruik van technologie neemt tijd in beslag die aan studeren besteed zou moeten worden.
 • Slaapstoornissen: Adolescenten blijven ‘s avonds laat actief op hun apparatuur op. Of ze kunnen moeilijk in slaap vallen door de angst en nervositeit die deze afhankelijkheid teweegbrengt.

Sleutels voor het omgaan met verslaving aan nieuwe technologieën bij adolescenten

Een tiener op zijn telefoon tijdens de les

Als uitgangspunt is het belangrijk te weten dat de hele omgeving van de adolescent bij het werk betrokken moet worden, of het nu gaat om het gezin, de leraren, of de autoriteiten van de school waar ze op zitten.

Enkele aanbevelingen om rekening mee te houden in verband met verslaving aan nieuwe technologieën bij adolescenten zijn de volgende:

 • Op school moet men gezinnen bewust maken van het juiste gebruik van mobiele apparatuur.
 • Stel duidelijke regels op voor het gebruik van technologie op alle gebieden, zowel op school als thuis.
 • Informeer minderjarigen over technologieën en juiste grenzen aan het schermgebruik om hen te begeleiden en als filter te dienen voor bepaalde boodschappen. Afhankelijk van de leeftijd kan ook wat ouderlijk toezicht op toepassingen ingesteld worden.
 • Praat met kinderen over de risico’s van het gebruik van het internet en de sociale media. Het is belangrijk ze op te voeden en bewust te maken van onder meer privacykwesties en cyberpesten.
 • Stel meldingsblokkades in of stel een waarschuwing op de telefoon in over de tijd die ze aan het gebruik van sociale media besteden.
 • Stel andere activiteiten voor, zoals sporten of op recreatieve uitstapjes gaan.
 • Verbied het gebruik van technologieën niet. Integendeel, het is het beste om verantwoord en gewetensvol gebruik te bevorderen. Het is belangrijk jongeren te begeleiden om na te denken over de negatieve invloed die het ongepaste gebruik van technologie op alle gebieden van hun leven kan hebben.
 • Vraag om professionele hulp als dat nodig is. Het is heel belangrijk te weten dat verslaving gekenmerkt wordt door afhankelijkheid en verlies van controle. Daarom is het, als we zulk gedrag waarnemen, het beste een eerste consult met een specialist te maken voor begeleiding en om ons te helpen de ernst van het probleem in te schatten.

Kijk naar je eigen gebruik van technologie

Tenslotte moeten we, als we nadenken over technologieverslaving bij adolescenten, ook in staat zijn ons eigen gedrag te bekijken en te overdenken. Als we bijvoorbeeld de hele dag met onze mobieltjes verbonden zijn of als we tijdens familiebijeenkomsten vaak werkoproepen aannemen, brengen we de boodschap over dat technologie in ons leven een centrale plaats kan innemen.

Soms stellen onze kinderen ons vragen of vertellen ze ons iets en is er een tijd van stilte voor we hen antwoorden omdat we verdiept zijn in wat er op het scherm gebeurt. In dit verband moeten goede praktijken thuis beginnen, en pas dan kunnen we onze jongeren goede waarden bijbrengen. Wellicht ook interessant voor jou

De 7 grootste uitdagingen waar tieners voor staan
Je bent mama
Lees het op Je bent mama
De 7 grootste uitdagingen waar tieners voor staan

De uitdagingen waar tieners mee geconfronteerd worden zullen hun leven tekenen. We moeten hen begeleiden en hen op het juiste pad brengen. • de Miguel, Natalia, & Soto, Antonio, & Pérez Díaz, Vicente (2018). Abordaje de adicciones a nuevas tecnologías: una propuesta de prevención en contexto escolar y tratamiento de rehabilitación. Papeles del Psicólogo, 39(2),120-126.[fecha de Consulta 15 de Julio de 2022]. ISSN: 0214-7823. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=77855949007
 • Echeburúa, Enrique, & de Corral, Paz (2010). Adicción a las nuevas tecnologías y a las redes sociales en jóvenes: un nuevo reto. Adicciones, 22(2),91-95.[fecha de Consulta 15 de Julio de 2022]. ISSN: 0214-4840. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=289122889001

De inhoud van Je Bent Mama is uitsluitend bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden. Deze informatie vervangt op geen enkel moment de diagnose, het advies of de behandeling van een professional. Bij twijfel kun je het beste een betrouwbare specialist raadplegen.