5 Tips om eetstoornissen bij adolescenten te helpen voorkomen

Om eetstoornissen bij adolescenten te voorkomen, moeten we zorg dragen voor hun geestelijke gezondheid en hun relatie met voedsel. Zie hoe.
5 Tips om eetstoornissen bij adolescenten te helpen voorkomen
Elena Sanz Martín

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Elena Sanz Martín.

Laatste update: 22 december, 2022

De adolescentie is een kritieke fase als het gaat om het ontstaan van eetstoornissen. Sociale druk, een laag gevoel van eigenwaarde, de behoefte om erbij te horen, of moeilijkheden om emoties te beheersen nemen in deze periode toe en kunnen tot fatale gevolgen leiden. Om dezelfde reden is een van de fundamentele taken die thuis moeten worden uitgevoerd het voorkomen van eetstoornissen bij adolescenten.

Het gezin is een belangrijke socialiserende factor. Het brengt waarden en gewoonten over en beïnvloedt de levenswijze van jongeren in belangrijke mate. Aangeleerde houdingen tegenover voedsel, het eigen lichaam, het imago en de lichamelijke en geestelijke gezondheid kunnen als beschermende of predisponerende factoren voor dit soort stoornissen werken. Dus, hoe kunnen we onze jongeren beschermen? Hier volgen enkele fundamentele richtlijnen.

Eetstoornissen bij adolescenten

Adolescenten zijn de meest kwetsbare bevolkingsgroep wat betreft het ontstaan van eetstoornissen. In Spanje bijvoorbeeld heeft naar schatting (Spaanse link) tussen 4,1 en 6,4% van de vrouwen tussen 12 en 21 jaar een eetstoornis, evenals 0,3% van de mannen. Bovendien voelt 70% van de adolescenten zich niet prettig met hun lichaam. Een hoog percentage vertoont risicogedrag dat in de toekomst tot een stoornis kan leiden.

Deze gegevens zijn ontmoedigend, vooral als we bedenken dat eetstoornissen op steeds jongere leeftijd opduiken.

Behalve met een obsessie voor lichaamsbeeld hebben we te maken met complexe syndromen die veel emotioneel leed veroorzaken en de gezondheid van mensen in gevaar brengen. Deze duren vaak jaren en veroorzaken ernstige lichamelijke en emotionele problemen die onomkeerbaar kunnen zijn. Om dezelfde reden is preventie een prioriteit.

Om ze te voorkomen, moeten we eerst weten waarmee we te maken hebben. De termen anorexia en boulimia zijn algemeen bekend.  Maar niet iedereen weet wat ze zijn of is op de hoogte van de andere soorten eetstoornissen die er bestaan.

Dus, als je de ouder van een tiener bent, is het eerste advies duidelijk: blijf geïnformeerd via duidelijke en betrouwbare bronnen.

5 Tips om eetstoornissen bij adolescenten te helpen voorkomen

Hoe eetstoornissen bij adolescenten te helpen voorkomen?

Naast het bovenstaande is het belangrijk om een reeks richtlijnen en principes toe te passen vanaf het moment dat onze kinderen jong zijn. Bedenk dat, hoewel in de adolescentie de leeftijdsgenoten een belangrijke rol spelen, het thuis is waar de belangrijkste persoonlijke hulpmiddelen worden aangeleerd.

1. Help je kinderen een goede relatie met voedsel te ontwikkelen

De relatie van een kind met voedsel begint zich te ontwikkelen vanaf de geboorte, gaat door met borstvoeding en later met vast voedsel. Om te stimuleren dat die zich positief ontwikkelt, is het belangrijk kinderen over te brengen dat voedsel de ‘brandstof’ van hun lichaam is en dat op de juiste manier eten een daad van liefde voor het eigen lichaam is.

Daarom moet de prioriteit en de basis liggen bij gezondheid en niet bij esthetiek. In dit verband moeten we kinderen toestaan naar hun honger- en verzadigingssignalen te luisteren, ze niet dwingen te eten en ze niet met voedsel chanteren of omkopen.

Ook moeten maaltijden aangename en ontspannen momenten zijn waarin er geen conflicten, ruzies of afleidingen zijn (zoals mobieltjes of televisie).

2. Creëer familieroutines en -gewoonten

Het is aangetoond dat kinderen die als gezin samen eten minder kans hebben op het ontwikkelen van eetstoornissen dan kinderen die dat niet doen.

De gezinsmaaltijd stelt ouders tegelijk in staat een voorbeeld te stellen van gezond eten. Ook moedigt het de hele familie aan om hetzelfde menu te delen en jongeren om ongezonde keuzes te vermijden. Bovendien zijn gezellige gesprekken tijdens deze momenten heel positief voor het versterken van de familiebanden.

Het is ook heel heilzaam om als gezin regelmatig te bewegen. Dit bevordert zelfzorg en gezonde leefgewoonten op een plezierige en natuurlijke manier vanaf de vroegste jaren.

3. Bouw een sterk gevoel van eigenwaarde op bij je kinderen om eetstoornissen te helpen voorkomen

Een laag gevoel van eigenwaarde is een belangrijke risicofactor voor het ontstaan van eetstoornissen in de adolescentie.

Je kinderen moeten een sterk en consequent gevoel van eigenwaarde ontwikkelen, hun kwaliteiten erkennen, hun gebreken accepteren en zichzelf waarderen om wie ze zijn, voorbij hun fysieke verschijning.

Deze onvoorwaardelijke liefde voor zichzelf zal hen in staat stellen om te gaan met leeftijdsgebonden druk van leeftijdsgenoten en met de esthetische mandaten die door de media en de sociale media worden afgekondigd.

4. Informeer adolescenten over de risico’s van eetstoornissen

Hoewel het misschien overbodig lijkt, is het belangrijk om open met adolescenten te praten over wat een eetstoornis inhoudt. We moeten ze vertellen over de symptomen, oorzaken en gevolgen. Ze moeten namelijk weten dat er grote gezondheidsrisico s aan verbonden zijn en dat het geen spelletje is.

Deze informatie met hen delen kan hen helpen herkennen wanneer ze risico lopen en hen aanmoedigen om hulp te vragen.

Op dezelfde manier moeten we aandacht hebben voor de zorgen en behoeften van onze kinderen. Als ze zich zorgen maken over hun imago of gewicht, neem dan altijd contact op met professionals voor geïndividualiseerde hulp.

5. Leer ze voor hun geestelijke gezondheid te zorgen om eetstoornissen te voorkomen

Een moeder en haar zoon

Tot slot moeten we bedenken dat eetstoornissen psychische aandoeningen zijn. Daarom kunnen angst- of depressieklachten, het slachtoffer zijn van pesterijen, of het doormaken van een moeilijke persoonlijke of familiale periode als triggers werken (Spaanse link).

Het is van essentieel belang dat we onze kinderen leren hun emoties te beheersen, dat we ze het vertrouwen geven dat ze zich kunnen uiten. Ze moeten weten dat ze op ons kunnen rekenen als ze ons nodig hebben. En als dat niet genoeg is, zoek dan professionele hulp.

Opvoedingsstijlen houden verband (Spaanse link) met het ontstaan van eetstoornissen. Daarom moeten we kiezen voor een democratische opvoeding, in plaats van een autoritaire, toegeeflijke of onverschillige stijl.

Eetstoornissen bij adolescenten helpen voorkomen is niet altijd mogelijk

Hoewel ouders ernaar streven alle bovenstaande principes toe te passen, is geen enkele adolescent ervan gevrijwaard op een bepaald moment aan een eetstoornis te lijden. Daarom is vroegtijdige opsporing van cruciaal belang.

Als ouder moet je je bewust zijn van de tekenen en vanaf het begin professionele hulp zoeken. De stoornis laten voortwoekeren zal de repercussies op de lichamelijke en geestelijke gezondheid van je kinderen alleen maar verergeren.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


  • Losada, A. V. (2018). Trastornos de la Conducta Alimentaria y Estilos Parentales. Perspectivas Metodológicas, 21 (I), 89-112
  • Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. (2018, 30 de Noviembre). Los trastornos de la conducta alimentaria son la tercera enfermedad crónica más frecuente entre adolescentes. [Comunicado de prensa]. https://www.semg.es/index.php/noticias/item/326-noticia-20181130
  • Marfil, R., Sánchez, M. I., Herrero-Martín, G., & Jáuregui-Lobera, I. (2019). Alimentación familiar: influencia en el desarrollo y mantenimiento de los trastornos de la conducta alimentaria. Journal of Negative and No Positive Results4(9), 925-948.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.