De voordelen van coöperatieve spellen voor kinderen

Coöperatieve spellen zijn het beste soort spel voor kinderen, omdat ze kinderen in staat stellen plezier te maken terwijl ze positieve waarden leren. Lees verder om meer over de voordelen te ontdekken.
De voordelen van coöperatieve spellen voor kinderen
Azucena Fernández

Geschreven en geverifieerd door docent Azucena Fernández.

Laatste update: 22 december, 2022

Coöperatieve spellen voor kinderen zijn spellen waarbij concurrentievermogen verdwijnt en samenwerking regeert. Het fundamentele doel van deze spellen is teamwerk en elkaar helpen om een gemeenschappelijk doel te bereiken.

Deze spellen hebben veel toepassingen, maar een van hun belangrijkste voordelen is dat ze helpen bij het opbouwen van relaties tussen de deelnemers.

Het gebruik van coöperatieve spellen is onder andere gebruikelijk bij activiteiten waarbij een groep zich net begint te vormen. Of in een situatie waarin een reeds gevestigde groep zijn eenheid nog moet verdiepen. Deze spellen vergroten pro-sociale vaardigheden, waaronder de mogelijkheid om te delen en vriendelijk te zijn.

Coöperatieve spellen bevorderen vertrouwen door ondersteunende samenwerking. Ze helpen in een leuke en speelse context om gemeenschappelijke doelen te bereiken.

Bovendien helpen ze om individualistische praktijken en concurrentie buiten beschouwing te laten, zodat onderwijs nuttiger is. Hieronder zullen we de voordelen van deze activiteiten nader bekijken.

Coöperatieve spellen verminderen het geweld bij kleine kinderen

Deze spellen zijn een uitstekend hulpmiddel om agressie bij kleine kinderen te verminderen. Dit is duidelijk te zien in de studie Cooperative Games in Young Children: A Way to Modify Agression, uitgevoerd door April Bay Hinitz in 1994 aan de Universiteit van Nevada, Reno.

Coöperatief leren

Kinderen maken een samen een puzzel

Coöperatieve spellen zijn net zo goed een vorm van coöperatief leren als natuurlijk bij ieder soort spel. Momenteel zijn er veel onderzoeken die de voordelen van coöperatief leren documenteren.

De voordelen van coöperatief leren omvatten de mogelijkheid van een grotere beheersing van onderwijsinhoud. Het helpt ook om controle- en discipline problemen in de klas te verminderen. Bovendien hebben onderzoeken aangetoond dat spelen een essentieel onderdeel is van de geestelijke gezondheid en intellectuele ontwikkeling van een kind.

Daarom heeft samenwerkend spelen alle voordelen van coöperatief leren, plus het extra voordeel van het spelen zelf.

Autistische kinderen

Onderzoek heeft ook aangetoond dat coöperatieve spellen ook zeer nuttig zijn in therapeutische situaties om de communicatievaardigheden bij autistische en sociaal uitgesloten kinderen te verbeteren.

Kinderen in het autismespectrum ontwikkelen sociale imitatiespellen en creatieve activiteiten niet op dezelfde manier als neurotypische kinderen. Dat is de reden dat coöperatieve spellen erg nuttig voor hen kunnen zijn.

Gevoelens creëren door middel van coöperatieve spellen

Coöperatieve spellen hebben het vermogen om gevoelens van verbondenheid binnen een groep te bevorderen, daar iedereen erbij betrokken wordt. Het belang van een gevoel van verbondenheid als het gaat om academische prestaties is breed in verschillende studies gedocumenteerd. Deze omvatten een studie die Geoffrey Cohen in Stanford heeft uitgevoerd.

Plezier via coöperatieve spellen

Kinderen hebben samen plezier met coöperatieve spellen voor kinderen

Het plezier en het geluk dat deze spellen bieden, zijn emoties die steeds waardevoller en belangrijker in educatieve omgevingen worden. Denk bijvoorbeeld aan de Kinderrechtenverklaring van de Verenigde Naties over het recht om te spelen. Positieve psychologie begint ook de waarde van geluk in de menselijke gezondheid te documenteren.

Empathie

Dit soort spellen helpen ook empathie te bevorderen, omdat ze de onderliggende ethiek van wederzijdse zorg en bezorgdheid bezitten. Dit druist dus in tegen het persoonlijke individualisme dat onze samenleving zo kenmerkt.

Zeg maar dag tegen competitiviteit

Deze spellen bieden een broodnodige onderbreking van de noodzaak om te concurreren. Studies hebben algemeen aangetoond dat concurrentie veel nadelen voor kinderen heeft. Het verhoogt de onrust en vermindert het gevoel van gelijkheid.

Het grootste deel van onderwijssystemen is op gestructureerde concurrentie gebaseerd. Dit is wat samenwerking spellen zo belangrijk maakt. Om weg te komen en uit te rusten van overmatig competitiviteit.

Wanneer volwassenen kinderen de mogelijkheid bieden om in een samenwerkende context te spelen, dan sturen we de boodschap dat samenwerking een waardevolle en belangrijke sociale norm is. Deze spellen helpen daardoor om een positief sociaal klimaat te bevorderen dat veiliger en comfortabeler voor kinderen aanvoelt. Wellicht ook interessant voor jou

Gebruik jij beloningen en straffen voor schoolprestaties?
Je bent mama
Lees het op Je bent mama
Gebruik jij beloningen en straffen voor schoolprestaties?

In dit artikel analyseren we of het gebruik van beloningen en straffen voor schoolprestaties wel of niet goed is. Lees dus snel verder.  • Gregory M. Walton, Geoffrey Lawrence Cohen. (2011). A Brief Social-Belonging Intervention Improves Academic and Health Outcomes of Minority Students. Science.
  • April Bay Hinitz. (1994). Cooperative Games in Young Children: A Way to Modify Aggression.  Universidad de Nevada, Reno.

De inhoud van Je Bent Mama is uitsluitend bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden. Deze informatie vervangt op geen enkel moment de diagnose, het advies of de behandeling van een professional. Bij twijfel kun je het beste een betrouwbare specialist raadplegen.