5 Spellen en activiteiten om lateraliteit bij kinderen te stimuleren

Spelletjes en activiteiten zijn fundamenteel om lateraliteit bij kinderen te stimuleren, en ook om aan andere lichamelijke vermogens te werken. Meer informatie.
5 Spellen en activiteiten om lateraliteit bij kinderen te stimuleren
Andrés Felipe Cardona Lenis

Geschreven en geverifieerd door de leraar lichamelijke opvoeding en sport Andrés Felipe Cardona Lenis.

Laatste update: 27 december, 2022

Het plannen van spelletjes en activiteiten is een van de beste mogelijkheden om lateraliteit bij kinderen te stimuleren, vooral als het onderhoudende voorstellen zijn.

Het is belangrijk te wijzen op het belang van het werken aan verschillende lichamelijke vermogens, vooral in gevoelige stadia zoals de kindertijd. In deze periode moeten de kleintjes leren zich tot hun omgeving te verhouden en beginnen ze enkele abstracte begrippen te herkennen, zoals die in verband met ruimtelijke plaatsbepaling.

Op basis van het bovenstaande leren we je enkele oefeningen om lateraliteit bij je kinderen te stimuleren. Ze moeten allemaal wel goed begeleid worden. Laten we beginnen!

Stimuleer lateraliteit: spelletjes en activiteiten

Spelletjes en activiteiten om dit vermogen (Spaanse link) bij kinderen te stimuleren moeten goed gepland worden wat betreft duur, benodigde materialen, en de plaats waar ze uitgevoerd worden.

Daarom is het werk als ouders erop gericht elke activiteit te kennen en te begrijpen. Zelfs als ze door een leraar of instructeur wordt uitgevoerd, is het de taak van de ouders om ze te begrijpen en te begeleiden.

Neem dus nu kennis van onze aanbevelingen.

Spellen en activiteiten om lateraliteit bij kinderen te stimuleren
Het concept lateraliteit is een cruciale lichamelijke capaciteit die ons in staat stelt ons beter te verhouden tot de omgeving om ons heen. Daarom moet het van jongs af aan aangemoedigd worden.

1. ‘Appel of banaan’

Het ‘appel of banaan’ spel kan naar elke andere vrucht genoemd worden. Het hangt allemaal af van je fantasie of de keuze die je maakt. Behalve de naam vereist deze activiteit concentratie en basiskennis van de deelnemende kinderen.

De appel stelt de linkerarm voor, terwijl de banaan de rechterarm voorstelt. Zodra je enkele van de vruchten noemt, moeten de kinderen de bijbehorende arm opheffen.

Bijvoorbeeld, je zegt ‘appel’ en meteen heffen de kinderen hun linkerarm op. Elk kind dat een fout maakt moet een door de andere kinderen toegewezen boetedoening uitvoeren.

2. Sorteren van dieren

Normaal zijn sorteeractiviteiten met dieren gebaseerd op de biologische of fysieke kenmerken van de soort. De sortering van dit spel houdt echter alleen rekening met de stand van het gezicht, ten opzichte van de richting waarin de ogen kijken.

Om de sortering uit te voeren, moeten de kinderen een verticale lijn trekken op een blanco vel papier: Aan de linkerkant schrijven ze het woord ‘links’ en hetzelfde voor de rechterkant.

Als deze verdeling getekend is, heeft elk kind een bepaald aantal figuren waarop slechts één kant van het gezicht te zien is, die naar rechts of naar links gericht is. Het doel van de kinderen zal zijn elk dier volgens zijn gezicht in te delen.

3. Vice versa

Het ‘vice versa’ spel wordt aanbevolen voor oudere kinderen of voor kinderen die het begrip lateraliteit gemakkelijk begrijpen.

Om het uit te voeren verzamel je een groepje kinderen (minstens 5), die willekeurig over de plaats verdeeld zijn, maar in de richting van de leider kijken. In dit geval kun jij de leider van het spel zijn.

Je kunt het spel dan op verschillende manieren leiden. De eerste zal mondeling zijn, en dus zeg je dat ze hun rechterhand moeten opsteken maar ze moeten hun linkerhand opsteken. Je kunt ze ook verplaatsingsbevelen geven, die op de tegenovergestelde manier moeten worden uitgevoerd.

De tweede mogelijkheid om het spel te leiden is de visuele manier. In dit geval moet je bewegingen uitvoeren die met lateraliteit te maken hebben en moeten de kinderen het tegenovergestelde nadoen.

De voordelen van dit spel beperken zich niet tot het stimuleren van lateraliteit, maar ook van reactievermogen (Spaanse link), aandacht en coördinatie.

4. Werpen met de andere hand om lateraliteit te stimuleren

Werpactiviteiten stimuleren verschillende lichamelijke vermogens bij kinderen, waaronder lateraliteit. In dit geval is het doel gebaseerd op het maken van verschillende worpen met beide handen, één bal tegelijk.

Om het uit te voeren, haal je ballen van een grootte die in verhouding staat tot de grootte van de handen van de kinderen, zodat ze ze niet moeilijk kunnen vastgrijpen. Zet de kinderen daarna op een afstand van ongeveer 1 tot 1.75 meter van een mand.

De activiteit bestaat uit het gooien van de ballen en ze in de mand te leggen, eerst met de rechterhand en dan met de linker.

Kinderen proberen de bal in de lucht te houden
Met de bal in de lucht moedig je de kinderen aan te kiezen of ze de bal met de ene of de andere hand willen slaan en ze volgens een bepaalde volgorde af te wisselen.

5. Schoenwerpen

Stimulatie van lateraliteit moet niet alleen op de bovenste ledematen gericht zijn. Ook de benen en voeten moeten gestimuleerd worden.

Hiervoor stellen we een spel voor dat ‘schoengooien’ heet en met de voeten wordt uitgevoerd.

Alles wat je nodig hebt is het gebruikelijke schoeisel van de kinderen. Ieder werpt de rechterschoen met de rechtervoet tot die eraf valt. Dan doen ze hetzelfde met de linkervoet.

Spelletjes en activiteiten om lateraliteit te stimuleren, gebruik je fantasie

Verbeelding is het belangrijkste hulpmiddel bij het plannen van spelletjes en activiteiten, ook met het doel lateraliteit te stimuleren. Het doel is de aandacht van de kinderen te trekken, en ze ook voortdurend te motiveren om aan deze vaardigheid te werken.

Idealiter neem je ook deel aan de activiteit, en niet alleen maar toezicht te houden of te begeleiden. Op die manier word je een beter rolmodel.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.