Nee zeggen op een positieve manier kan je leren

Nee zeggen op een positieve manier kan je leren
Pedro González Núñez

Geschreven en geverifieerd door de kinderdocent Pedro González Núñez.

Laatste update: 22 december, 2022

Nee zeggen op een positieve manier is een van de moeilijkste dingen die ouders moeten leren. Nee zeggen tegen kinderen is een grote uitdaging wanneer ze iets graag willen. Het biedt een zeer interessante leerervaring.

Dit artikel zal wat dieper ingaan op hoe je op een positieve manier nee kunt zeggen.

Tips om op een positieve manier nee te zeggen

Heb je je ooit afgevraagd hoe je op een positieve manier nee kunt zeggen tegen je kind? Lees dan zeker verder. Er zijn veel verschillende manieren waarop we iets kunnen zeggen. De manier waarop we een zin uitspreken of opbouwen heeft vaak een invloed op het resultaat.

‘Ik kan niet spelen want ik ben druk bezig’ is iets helemaal anders dan zeggen ‘help eerst om het bed op te maken en daarna gaan we spelen’. Zoals je kunt zien is de boodschap veel positiever wanneer je kiest voor de tweede optie.

Vergeet niet dat ouders voortdurend nee zeggen tegen hun kinderen. Als kinderen voortdurend nee te horen krijgen dan kan dit echter een negatieve invloed op hen hebben.

Probeer dus om een bepaald evenwicht in je taalgebruik te vinden. Maak duidelijk wat niet mogelijk is maar zeker ook wat wel mogelijk is.

Nee zeggen tegen kinderen zonder negatief te zijn

Vreemd genoeg is het mogelijk om je kind iets te verbieden zonder het woord ‘nee’ te hoeven uitspreken. Bovendien is dit zelfs goed voor je kind.

Wanneer we onze antwoorden anders verwoorden helpen we hen te begrijpen dat iets niet mogelijk of niet toegestaan is.

Zo leren ze de redenen kennen waarop de regels gebaseerd zijn. Hierdoor wordt het veel gemakkelijker om deze regels na te leven.

Nee zeggen: gezin in overleg
Dit allemaal zal uiteindelijk leiden tot meer verantwoordelijk gedrag. Je kind zal de gevolgen leren inzien van zijn of haar daden.

Hierdoor zullen ze leren om onafhankelijk beslissingen te nemen. Bovendien zal hun zelfvertrouwen hierdoor aanzienlijk toenemen.

Door te kiezen voor positieve taal zal je beetje bij beetje zien hoe je kind meer dingen leert te begrijpen. Bovendien zal je hun talenten ontdekken en verder kunnen ontwikkelen.

Door voortdurend ‘nee’ te zeggen kan je er immers voor zonder dat kinderen niet langer aandachtig zijn. Bewaar dit woord dus uitsluitend voor zeer belangrijke onderwerpen en situaties.

Gebruik het in situaties waarin je kind in reëel gevaar verkeert. Denk hierbij aan de straat oversteken zonder je hand vast te houden of uit het raam hangen.

Positieve taal gebruiken tegenover kinderen

Je taalgebruik veranderen betekent niet dat je je kind zomaar alles toestaat.

In feite is het tegenovergestelde waar: jouw antwoord blijft hetzelfde maar je geeft er uitleg bij die het kind kan begrijpen.

Dit betekent niet dat je nooit nee moet zeggen tegen je kinderen. Het betekent dat je ervoor moet zorgen dat het woord ‘nee’ niet aan waarde verliest.

Het is belangrijk dat ouders discipline aan de dag leggen, regels opleggen en het karakter van hun kind helpen te ontwikkelen. Nee zeggen tegen kinderen maakt hier een belangrijk deel van uit.

Het is gewoon niet nodig om dit telkens met dit specifieke woord te doen.

Alternatieven

  • Stel andere dingen voor die het kind kan doen. Als je bijvoorbeeld niet samen naar het park kunt gaan, kan je voorstellen om in plaats daarvan samen te koken, te schilderen of naar televisie te kijken. Zorg dat je kind enthousiast wordt over iets dat hij of zij momenteel kan doen, ook al is dat niet wat het kind wilde.
  • Een andere optie is om hun verzoek uit te stellen tot bepaalde zaken zijn gedaan. Wanneer je kind iets wil dat niet onmiddellijk mogelijk is, leg dan uit wanneer dit wel mogelijk zal zijn. Het is echter zeer belangrijk dat je je dan ook aan je belofte houdt!
Nee zeggen: moeder en dochter gesprek
  • Probeer om samen met het kind te overleggen in plaats van simpelweg nee te zeggen. Als je kind iemand wil slaan, leg dan uit wat de gevolgen hiervan zullen zijn. Zorg dat je kind beseft dat alle daden gevolgen hebben.
  • Praat met je kind over de regels. Het is belangrijk dat kinderen weten wat de regels zijn. Zo begrijpen ze ook waarom je soms nee zegt tegen iets. Praat met hen over de regels thuis. Ze zullen leren om je reactie te voorspellen en krijgen zo inzicht over wat er allemaal mogelijk is. Zo zal je kind belangrijke sociale vaardigheden aanleren die hun hele leven lang van pas zullen komen.

Conclusie

Weet dat nee zeggen op een positieve manier meer zal doen dan het leven gemakkelijker maken. Het zal je kinderen ook leren om begrip op te brengen voor wat je doet. Bovendien zullen ze beter leren luisteren.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.