Help! Mijn kind wil niet werken of studeren

Jongeren die hun interesse in werk of studie verliezen, riskeren een gevaarlijke cyclus te betreden. Ze voelen vaak dat ze de uitdaging niet aankunnen en dat elke poging om te slagen een verspilling van tijd is. Deze houding kan leiden tot gedrag dat hun zelfvertrouwen alleen maar verslechtert.
Help! Mijn kind wil niet werken of studeren
María Alejandra Castro Arbeláez

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog María Alejandra Castro Arbeláez.

Laatste update: 02 juli, 2018

Een van de meest voorkomende klachten bij ouders van oudere tieners is: mijn kind wil niet werken of studeren.

Deze jonge mensen gaan vaak door een periode van verwarring en ontgoocheling. Noch de universiteit, noch de werkplek spreekt hen aan.

Een van de risico’s van opgroeien in een welvarende omgeving is dat jongeren passief en gerechtigd worden.

Doordat ze materieel ondersteund worden door hun ouders, missen deze tieners een visie voor de toekomst. En ook hebben ze de vastberadenheid niet om hun dromen waar te maken.

Mijn kind wil niet werken of studeren: waarom?

Een gebrek aan motivatie is het gevolg van ten minste twee factoren die de kijk van een jongere op het leven beïnvloeden. De eerste is een overbezorgde familie. De tweede oorzaak is te vinden in de samenleving als geheel.

Ouders die klagen dat hun kind niet wil werken of studeren zijn vaak zelf degenen die verantwoordelijk zijn voor de situatie.

Ze hebben het kind verwend vanaf de geboorte tot ver in de puberteit. Dit is natuurlijk niet altijd waar, maar te beschermende ouders staan ​​achter veel gevallen van apathie bij tieners.

Dit soort ouderschap geeft jonge mensen een opvoeding waarbij ze geen verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen acties en niet in staat zijn om zelf problemen op te lossen.

Over het algemeen voelen jonge mensen die zijn opgegroeid in zo’n soort verstikkende omgeving, zich niet in staat om alleen te leven. Ze zijn bang voor wat de toekomst zal brengen.

In sommige gevallen trekken ze zich terug bij de geringste uitdaging en zijn ze niet bereid om risico’s te nemen. Dit leidt tot een mentale vicieuze cirkel, omdat hun gebrek aan inspanning hen het gevoel geeft dat ze nog onwaardiger en ontevredener zijn met hun leven.

Omdat ze gewend zijn dat hun ouders die zich met hun problemen bezighouden, hebben overbeschermde tieners bovendien weinig tolerantie voor frustratie.

Dit betekent dat ze erg slecht reageren als dingen niet gaan zoals zij willen.

Rokende jongeren

Sociale aspecten

De maatschappij is een andere factor waardoor sommige jongeren zowel werk als studie afwijzen. We leven in een zeer competitieve wereld en het werkveld biedt tegenwoordig weinig mogelijkheden voor schoolverlaters.

Het is zelfs moeilijk voor jongeren om na jarenlang studeren een goede baan te vinden. Wanneer tieners dit zien, conculederen ze daaruit dat het niet de moeite waard is om een diploma te behalen.

Het is voor mensen met een hogere opleiding al moeilijk is om werk te vinden. Dat geldt des te meer voor mensen met alleen een middelbare schoolopleiding. Voor jonge mensen lijkt het alsof er geen manier is om te winnen.

Zogenoemde NEET’s – jonge mensen die geen opleiding volgen of werk hebben – zijn van mening dat elke moeite die ze steken in werk of studie tijdverspilling is.

Dit gebrek aan drang om te slagen en voor hun dromen te vechten, maakt van deze jongeren slachtoffers van de samenleving die ze afwijzen.

Als ze geen rolmodel hebben om naar op te kijken dan proberen tieners ergens bij te horen. Ze gaan mee in trends zonder zich af te vragen of ze goed of gezond zijn. Ze volgen hun leeftijdsgenoten en doen wat hun vrienden doen.

Het uiteindelijke resultaat hiervan is dat jongeren zonder de juiste begeleiding de wil verliezen om te leven volgens hun eigen waarden en niet vechten voor datgene waar ze in geloven.

NEET’s vinden dat elke moeite die ze steken in werk of studie tijdverspilling is.

Mijn kind wil niet werken of studeren: is hij een NEET?

Het goede nieuws is dat NEET’s nog steeds in de minderheid zijn. Maar steeds meer ouders maken zich zorgen dat hun kinderen niet willen werken of studeren.

Wat kunnen gezinnen doen om deze jongeren te helpen? De eerste stap is om te begrijpen waarom het gebeurt. In deze zin kunnen de volgende tips helpen:

Werk aan hun zelfvertrouwen

Als ouders hebben we de plicht om onze kinderen te leren zichzelf op een evenwichtige manier lief te hebben.

Tieners moeten in staat zijn hun sterke punten te herkennen en erop voort te bouwen, maar ook hun zwakheden erkennen en werken om ze onder controle te houden.

Groep tieners allemaal op hun mobiel bezig

Benadruk goede waarden

Materiële goederen kunnen persoonlijkheidsgebreken nooit goedmaken. Als ouder benadruk je de waarden die ervoor zorgen dat je kinderen volwassenen worden die verantwoordelijk en toegewijd zijn aan de wereld om hen heen.

Stel redelijke grenzen in

Grenzen stellen helpt jonge mensen om te leren omgaan met frustratie en leert hen hoe ver ze kunnen gaan.

De basisregels moeten duidelijk zijn. Vraag niet te veel van je kind, maar onderschat ook zijn mogelijkheden niet.

Raadpleeg zo nodig een psycholoog of familie-adviseur. Die je zal helpen om dit steeds vaker voorkomende probleem samen aan te pakken.

Heb je gemerkt dat je klaagt? Heb je wel eens gezegd: “Mijn kind wil niet werken of studeren!” Dan is het tijd om betrokken te raken en de situatie te veranderen. 


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


  • Bania, E. V., Eckhoff, C. & Kvernmo, S. (2019). Not engaged in education, employment or training (NEET) in an Arctic sociocultural context: the NAAHS cohort study. BMJ open9(3), e023705. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6475364/
  • Duncan, G. J., Kalil, A. & Ziol-Guest, K. M. (2013). Early childhood poverty and adult achievement, employment and health. Family Matters, (93), 27-35. https://search.informit.org/doi/abs/10.3316/INFORMIT.768705784806255
  • Farber, M. J., Kim, M. J., Knodt, A. R. & Hariri, A. R. (2019). Maternal overprotection in childhood is associated with amygdala reactivity and structural connectivity in adulthood. Developmental cognitive neuroscience40, 1-8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6961964/
  • García-Fuentes, J. & Martínez García, J. S. (2020). ” NEET” youth: A stigma that blurs the social problems of young people. Education Policy Analysis Archives28. https://epaa.asu.edu/index.php/epaa/article/view/4652
  • Gutiérrez-García, R. A., Benjet, C., Borges, G., et al. (2018). Emerging adults not in education, employment or training (NEET): socio-demographic characteristics, mental health and reasons for being NEET. BMC public health18(1), 1-11. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6202842/
  • Mitrou, F., Haynes, M., Perales, F., et al. (2021). Not in employment, education or training (NEET); more than a youth policy issue. International journal of population data science6(1), 1-13. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8459345/
  • Van Ingen, D. J., Freiheit, S. R., Steinfeldt, J. A., et al. (2015). Helicopter parenting: The effect of an overbearing caregiving style on peer attachment and self‐efficacy. Journal of College Counseling18(1), 7-20. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/j.2161-1882.2015.00065.x
  • Van Petegem, S., Sznitman, G., Darwiche, J. y Zimmermann, G. (2022). Poner la sobreprotección de los padres en un contexto de sistemas familiares: relaciones de la crianza sobreprotectora con la percepción de la coparentalidad y la ansiedad adolescente. Proceso de familia61 (2), 792–807. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34435656/
  • Vergara-López, C., Chaudoir, S., Bublitz, M., et al. (2016). La influencia del cuidado materno y la sobreprotección en la respuesta al estrés corticosuprarrenal juvenil: un análisis de curva de crecimiento multifásico. Stress (Ámsterdam, Países Bajos)19 (6), 567–575. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5292779/

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.