Wat zijn softskills en hoe verbeteren we ze?

Door softskills aan te leren en te ontwikkelen, kunnen mensen op verschillende gebieden beter presteren. Blijf lezen om hier meer over te weten te komen.
Wat zijn softskills en hoe verbeteren we ze?
María Matilde

Geschreven en geverifieerd door de pedagoog María Matilde.

Laatste update: 27 december, 2022

Softskills worden ook wel karakter-, niet-cognitieve of sociaal-emotionele vaardigheden genoemd. Dit zijn dus belangrijke vaardigheden voor de menselijke ontwikkeling. Dit omvat een reeks vaardigheden en attitudes die verband houden met persoonlijkheidskenmerken, waarden en kennis.

Wat zijn softskills en waaruit bestaan ze?

We hebben het over een reeks vaardigheden waarmee we beter kunnen presteren in ons werk en in onze sociale relaties. Dus, in tegenstelling tot harde of cognitieve vaardigheden die verband houden met technische en specifieke kennis en IQ, zijn zachte vaardigheden sociaal-emotionele vaardigheden (Engelse link) die verband houden met gevoelens.

Zoals we al zeiden, zijn softskills gerelateerd aan persoonlijkheidskenmerken, aanleg, attitudes en waarden. Ze stellen ze ons in staat om beter te communiceren en met anderen om te gaan in specifieke omgevingen. Om deze reden zijn degenen die soft skills hebben geleerd en ontwikkeld, mensen die:

Kinderen glimlachen en leren wat softskills zijn.
 • Flexibel zijn.
 • In teamverband kunnen werken en met een collegiale geest.
 • Leiderschapscapaciteiten hebben.
 • Beschikken over kritische, analytische en reflectieve denkvaardigheden.
 • Volhardend zijn.
 • Proactief zijn, in staat om oplossingen en opties te bieden voor problemen.
 • Verantwoordelijk en betrokken zijn.
 • Creatief, nieuwsgierig en innovatiegericht zijn.
 • Veerkrachtige mensen zijn, in staat om te leren en de positieve kant te zien in moeilijke en gecompliceerde situaties.
 • Empathisch zijn.
 • Snel aanpassen aan veranderingen.
 • Goede communicatie, dialoog en verbale vloeiendheid hebben.
 • Autonoom zijn.
 • Gemotiveerd zijn.

Hoe niet-cognitieve of sociaal-emotionele vaardigheden te bevorderen?

Om sociaal-emotionele vaardigheden te versterken, is het belangrijk om informeel leren in de klas te integreren. Met andere woorden, profiteren van educatieve momenten waarin strikt curriculair formeel leren wordt gecombineerd met informeel leren.

Dit betekent dus school verbinden met familie, werk en sociale omgeving, en educatieve activiteiten plannen om aan echte, alledaagse problemen te werken.

Daarom zijn er verschillende strategieën en methodieken voor het ontwikkelen en verbeteren van softskills bij leerlingen in de klas. Ouders kunnen ze ook thuis doen. Bijvoorbeeld:

 • Bevorder teamwerk en samenwerking bij studenten.
 • Stimuleer dialoog, debat, discussie en onderhandeling als een manier om oplossingen voor problemen en situaties te vinden.
 • Zet ook uitdagingen op het gebied van het zoeken naar oplossingen en het evalueren van opties, alternatieven en consequenties.
 • Stimuleer het zoeken naar en evalueren van informatie en bronnen om meer te weten te komen over een onderwerp.
 • Breng situaties en problemen uit het echte leven over naar de klas en werk ermee.
 • Om emotionele intelligentie bij studenten te ontwikkelen, zodat ze hun gevoelens kunnen beheersen. Om te werken aan hun zorgen, angsten en eigen behoeften.
 • Maak gebruik van de conflicten die in de klas ontstaan om te werken aan empathie en diversiteit aan meningen en situaties.
 • Integreer tot slot ICT (informatie- en communicatietechnologieën) als een hulpmiddel om de ontwikkeling van zachte vaardigheden of softskills te bevorderen.
Kinderen die een spel spelen.

Waarom is het belangrijk om softskills te promoten?

Kortom, in een geglobaliseerde samenleving die wordt gekenmerkt door het wijdverbreide gebruik van informatietechnologieën, hebben we een opleiding nodig die deze taak aankan. Daarom hebben we in een snel evoluerende samenleving een onderwijssysteem nodig dat in staat is mensen op te leiden die zich kunnen en weten aan te passen aan constante veranderingen.

Daartoe is het trainen van harde vaardigheden, geïdentificeerd met specifieke leerplan- en academische kennis, even noodzakelijk als het trainen van zachte vaardigheden. Met andere woorden, het is ook essentieel om vaardigheden te ontwikkelen die de inzetbaarheid bevorderen en nuttig zijn voor het dagelijks leven in het algemeen.

Het is dus belangrijk om de ontwikkeling van sociaal -emotionele of niet-cognitieve vaardigheden vanaf jonge leeftijd te bevorderen (Engelse link), omdat deze vaardigheden mensen helpen een positieve aanleg te hebben om problemen op te lossen. Daarom hebben ze een groter aanpassingsvermogen, omdat we met deze vaardigheden allemaal kunnen leren van fouten door een beter beheer van emoties en frustraties.

Kortom, softskills zijn nuttige hulpmiddelen die ons vermogen om te interageren en te communiceren met anderen in diverse omgevingen versterken.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.