Hoe verbeter je het emotionele klimaat in je huis?

Een thuis is een wereld op zich en een reflectie van de gemeenschap. Wat er binnen die vier muren afspeelt is een combinatie van waarden, gedrag en emoties, waardoor elk gezinslid wordt beïnvloed.
Hoe verbeter je het emotionele klimaat in je huis?
María Alejandra Castro Arbeláez

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog María Alejandra Castro Arbeláez.

Laatste update: 12 november, 2018

Het emotionele klimaat in je huis is erg belangrijk. Ieder gezin heeft een andere structuur en zijn eigen manier van communiceren, maar het geluk en welzijn van alle leden in het gezin moeten altijd voorop staan.

Daarbij wordt een emotionele ontwikkeling nog belangrijker als er een kind in het huis is.

Het is altijd aan te raden om met kinderen te praten over hun gevoel en emoties voordat ze van streek raken. Hierdoor kun je nare situaties, die het klimaat in je huis aan kunnen tasten, voorkomen.

Emotionele klimaat

Waardoor wordt het emotionele klimaat in je huis beïnvloed?

Experts zeggen dat alle huishoudens een sfeer hebben die uit drie fundamentele en essentiële elementen bestaat:

  • Materiële factoren: de fysieke factoren die een huis zijn sfeer geven. De harmonieuze inrichting van een ruimte heeft invloed op de emoties van mensen.
  • Persoonlijke factoren: deze worden bepaald door de relaties tussen de bewoners van de ruimte. En ook door hun gewoonten en hoe ze relaties aangaan.
  • Mentale factoren: dit zijn zonder twijfel de meest relevante factoren in de familiedynamiek. Hierin zijn de denkkaders, overtuigingen, waarden en normen bevestigd door ieder gezinslid.

5 tips om het emotionele klimaat in je huis te verbeteren

Hier volgen 5 tips die helpen om het emotionele klimaat in je huis te verbeteren. Onthoud echter dat het jouw taak is om voor een samenhangend, harmonieus en vooral positief ritme te zorgen.

1. Let op hoe je aandacht geeft

We moeten luisteren als er iemand met aandacht en begrip tegen ons praat. Communicatie tussen bewoners van het huis moet met tact en respect verlopen.

Door de stress en routine van het dagelijks leven, spreken we elkaar soms aan op een toon die niet gepast is. Dit is slecht voor het vertrouwen dat we opgebouwd hebben. En als gevolg hiervan tast dit het klimaat in het huis aan.

2. Gezamenlijk welzijn is een prioriteit

Om het emotionele klimaat in je huis te verbeteren, moet je leuke momenten met elkaar delen. Daarnaast moet je elkaar steunen in moeilijke tijden.

Een simpel gebaar, zoals oprecht interesse tonen in anderen, is een goede manier om een relatie te verbeteren. Interesse hebben in het leven van een ander is een sociale vaardigheid die voorkomt dat het emotionele klimaat schadelijk wordt.

Waardevolle gevoelens kunnen alleen bloeien in een sfeer waarin individuele verschillen gewaardeerd en fouten getolereerd worden, waarin communicatie open is en regels flexibel zijn. Kortom, een soort sfeer die je kunt vinden in een verzorgend gezin.

– Virginia Satir –

3. Wederzijds vertrouwen en respect

Een thuis is een plek waarin we onszelf kunnen zijn en gewoon kunnen doen. Er is echter ook het gevaar dat soms grenzen overschreden worden.

Dit kan gebeuren doordat we uit gewoonte bepaalde basisprincipes vergeten, zoals respect en vertrouwen, wat wederzijds moet zijn tussen gezinsleden van een familie.

Thuis is liefde

4. Waarde hechten aan emoties

Waarde hechten aan emoties en het gezamenlijk welzijn is vitaal voor het klimaat in je huis. En dit is vooral waar als er een kind in je huis woont. Hij zal namelijk het meest lijden door conflicten.

Je moet ook emotionele intelligentie bevorderen in je huis, omdat dit de beste garantie is voor een gelukkige en fijne sfeer.

5. Empathie hebben

Het is goed voor het emotionele klimaat in je huis om empathie te hebben, want dit helpt de ontwikkeling van relaties tussen gezinsleden.

Empathie is het herkennen, begrijpen en verbinden met de emoties van anderen. Daarom houden we rekening met de mening van anderen en de manier waarop zij dingen ervaren.

Kortom, je taak als moeder is om te zorgen voor het juiste emotionele klimaat in je huis, omdat dit je kind zal helpen om een gevoel van persoonlijk welzijn te bereiken.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


  • Carpena, A. (2008). Emociones y salud. Aula de Innovación Educativa, 173-174 (pp. 61-64).
  • Garrido-Rojas, L. (2006). Apego, emoción y regulación emocional. Implicaciones para la salud. Revista latinoamericana de psicología, 38(3), 493-507. https://www.redalyc.org/pdf/805/80538304.pdf
  • Navas, M. D. C. O. (2010). La educación emocional y sus implicaciones en la salud. Revista Española de orientación y psicopedagogía, 21(2), 462-470. https://www.redalyc.org/pdf/3382/338230785025.pdf

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.