6 zinnetjes die emotionele intelligentie bevorderen

6 zinnetjes die emotionele intelligentie bevorderen
María Alejandra Castro Arbeláez

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog María Alejandra Castro Arbeláez.

Laatste update: 20 juni, 2018

Emotionele intelligentie bevorderen gaat verder dan redeneren en academische kennis opdoen. Het gaat om leren om je emoties te beheersen en harmonieus samen te leven met andere mensen tijdens alle fasen van ontwikkeling.

Als we het hebben over intelligentie,

hebben we het meestal over het goed kunnen leren. Het is gebaseerd op het opdoen van kennis en het daarna kunnen gebruiken. Het hele schoolsysteem is op dit concept gebaseerd.

In dit artikel hebben we een lijst met zinnetjes die emotionele intelligentie bevorderen bij kinderen. In deze zinnetjes proberen we emoties impliciet te maken, omdat ze fundamenteel zijn in ieders leven.

Emotionele intelligentie wordt gezien als weten hoe je je emoties kunt beheersen en gebruiken om een goed leven te leiden.

Daarom wordt emotionele intelligentie steeds belangrijker in het schoolsysteem en wordt al vroeg in de ontwikkeling van kinderen geleerd.

Zinnetjes die emotionele intelligentie bevorderen

1. Begrijp wat je voelt

Kinderen van jongs af aan leren om hun emoties te herkennen, helpt hen om ze op een betere manier te beheersen. Reacties op emoties zoals boosheid of frustratie kunnen uit de hand lopen als een kind niet heeft geleerd ze te herkennen en beheersen.

Door te leren om zijn gevoelens te beheersen, zal je kind beter met anderen om kunnen gaan. Zo zal hij zich ook beter voelen over zichzelf.

2. Leef in het heden

In het hier en nu leven klinkt misschien afgezaagd, maar het is een hele goede gewoonte. In het heden leven is de beste manier om zelfbewust te worden.

Op deze manier kan je kind begrijpen wat een bepaalde reactie veroorzaakt en zich bewust worden van de relatie tussen zijn  emoties en zijn reactie. Dit geeft het kind meer zelfbeheersing.

Emotionele intelligentie

Door zich te richten op het heden, kan je kind ook vervelende emoties vermijden zoals angst, zorgen en schuld. Een kind dat geen zelfbewustzijn ontwikkelt, is zich niet bewust van zijn zwakke punten, maar zal ook niet het zelfvertrouwen hebben. Dat komt doordat hij zijn sterke punten ook niet kent.

3. Stilte is goed

Veel mensen zeggen dat stilte bij kinderen een reden tot zorg is. Maar als het om het bevorderen van emotionele intelligentie gaat, is stilte een belangrijke vaardigheid om te ontwikkelen.

Je kind moet leren om te genieten van uitwendige en inwendige stilte. Naar zichzelf luisteren geeft hem voordelen in het leven. Hij zal in staat zijn om na te denken en bovendien naar zijn intuïtie te luisteren: iets wat we in het drukke leven van vandaag vaak vergeten.

4. Luister aandachtig

Met deze zin leren we kinderen om actief te luisteren, want actief luisteren is de sleutel tot goede communicatie.

Hierbij gaat het om drie simpele dingen om je kind te leren:

  1. Aandacht besteden aan wat iemand zegt.
  2. Met zijn lichaamstaal aan de spreker laten zien dat hij luistert.
  3. In staat zijn om in grote lijnen samen te vatten wat er gezegd is.

Wat bereiken we hiermee? Beter presteren op school, en ook in relaties met anderen, want goed communiceren vergt respect voor anderen.

5. Moge je hart en je verstand je altijd vergezellen

Volwassenen zijn soms erg extreem. Enerzijds zijn we te rationeel. En anderzijds slaan we soms door en zijn we te impulsief. Deze zin om emotionele intelligentie te bevorderen vertelt ons om naar balans te zoeken in onszelf.

Emotionele intelligentie bevorderen door interactie met andere kinderen

Leer je kind dat het goed is om een balans te houden tussen rationeel denken en impulsen volgen. Het zal niet altijd makkelijk zijn, maar het is cruciaal om dit te oefenen om dit te bereiken.

6. Verplaats jezelf in de schoenen van iemand anders

Empathie is een van de pijlers van emotionele intelligentie. Een kind de gevoelens van een ander laten begrijpen is immers een heel belangrijke stap.

Door de gevoelens van anderen aan te nemen, raken we ook meer betrokken bij die van onszelf. Het is een wederzijds proces waar beide partijen iets uit kunnen halen.

Je leert om waar te nemen wat de ander wilt of nodig heeft. Een kind dat empathie ontwikkelt zal een betrouwbare volwassene worden. En dit is immers een speciale vaardigheid bij beroepen die constant contact met andere mensen vergen.

Deze zinnetjes helpen emotionele intelligentie bevorderen en kunnen in de klas opgehangen worden. En ook in de slaapkamer van een kind of zelfs op een grappige manier op kleding geprint worden.

Kortom, emotionele en mentale ontwikkeling zijn essentieel voor het groeien tot gebalanceerde en geïntegreerde volwassenen. 


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


  • Fernández-Berrocal, P., & Extremera Pacheco, N. (2009). La inteligencia emocional y el estudio de la felicidad. Revista interuniversitaria de formación del profesorado, 23(3). https://www.redalyc.org/html/274/27419066006/
  • Gardner, H. (1998). Inteligencias múltiples. Barcelona: Paidós.
  • Goleman, D. (2018). Inteligencia emocional. Editorial kairos.
  • Rangel, A. E. N. (2014). Inteligencia emocional. Salud vida, 1.
  • Trujillo Flores, M. M., & Rivas Tovar, L. A. (2005). Orígenes, evolución y modelos de inteligencia emocional. Innovar, 15(25), 9-24. http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0121-50512005000100001&script=sci_abstract&tlng=fr

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.