Waarom thuis positieve discipline gebruiken?

Tegenwoordig denken veel ouders dat positieve discipline thuis en op school essentieel is voor ontwikkeling. Lees er hier meer over.
Waarom thuis positieve discipline gebruiken?

Laatste update: 28 juli, 2021

Tegenwoordig vinden ouders niet alleen positieve discipline thuis belangrijk. Ze vinden het namelijk ook belangrijk om een academische omgeving te kiezen die hun kinderen helpt uit te groeien tot veelzijdige mensen. Daarom zoeken ze naar scholen die gezinnen, leraren en leerlingen helpen om samen te werken.

Over het algemeen beschouwen we integrale ontwikkeling niet alleen als fysiek en verbaal, maar ook als emotioneel en sociaal. Het is dus een goede basis voor meerdere aspecten in het leven om kinderen te helpen met hun algemeen welzijn.

Positieve discipline thuis past goed bij een school die betrokkenheid binnen en buiten school stimuleert. Samen kunnen ze kinderen helpen actief deel te nemen en nieuwe verantwoordelijkheden op zich te willen nemen.

Laten we het hieronder hebben over dit onderwerp.

Positieve discipline thuis, de eerste stap naar integrale ontwikkeling

Een moeder praat met haar dochter

Positief ouderschap of positieve discipline bestaat uit het leren van respect voor kinderen, maar daarbij ook standvastig blijven. In die zin is het doel van deze techniek om ze voorzichtig te onderwijzen, zodat ze een goede zelfdiscipline leren. Op deze manier kunnen ze beter omgaan met hun omgeving. Het bevordert namelijk een positieve houding en gezonde relaties.

Als je bijvoorbeeld de gebruikelijke uitdrukking “omdat ik het zeg, punt!” gebruikt, lijkt dit op dat moment misschien te werken. Maar op de lange termijn kan het voor problemen zorgen.

Dit komt omdat het niet uitleggen het kind achterlaat zonder een deel van de situatie te begrijpen. Ze begrijpen bijvoorbeeld niet waarom hun ouders hen vroegen om zich op een bepaalde tijd op een bepaalde manier te gedragen, waarom ze verantwoordelijk en respectvol zouden moeten zijn, waarom er grenzen zijn, enz.

Het opleggen, gebrek aan uitleg, schreeuwen en straffen zorgen voor emotionele afstand, confrontatie en onbegrip in het algemeen. Dit is iets dat de ontwikkeling van kinderen zowel thuis als in andere omgevingen kan belemmeren.

Laten we, om dit beter te begrijpen, naar een voorbeeld kijken. Wanneer je vraagt om elkaars hand vast te houden om de straat over te steken en ze luisteren niet en je zegt: “Omdat ik het zeg, punt!”, zullen ze niet begrijpen waarom het belangrijk is om elkaars hand vast te houden in die situatie en hoe het hen veilig houdt.

Bovendien, als je je kind vertelt om je hand vast te houden voor de veiligheid, zullen ze meer bereid zijn om het te doen. Daarnaast zullen ze daar de volgende keer eerder aan denken.

Kies een goede school

Positieve discipline thuis is erg belangrijk

Op basis van wat we tot nu toe hebben besproken, is het duidelijk dat ouders en scholen moeten samenwerken om kinderen goed te kunnen ontwikkelen.

Door de kinderen erbij te betrekken, wordt het niet alleen makkelijker om een gemeenschappelijke basis te bereiken, maar is het ook makkelijker om kinderen te helpen groeien. Bovendien helpt het om een aangenamere omgeving voor hen te maken.

In die zin is het de moeite waard eraan te denken dat wanneer een kind zich zowel thuis als op school op zijn gemak voelt, het goed presteert in de klas en een gezonde relatie heeft met zijn omgeving.

San José del Parque, een opleiding voor het leven

De San José del Parque-school bijvoorbeeld (Engelse link), gelegen in de wijk Arturo Soria in Madrid, heeft een educatieve stijl die zich aanpast aan de behoeften van ouders. Op deze manier combineren ze positieve discipline met een gezonde academische omgeving. Zo helpen ze kinderen zich goed te ontwikkelen.

Deze school heeft namelijk een alomvattende visie op onderwijs. Een visie die kinderen aanmoedigt en bevordert om betrokken te zijn bij schoolactiviteiten. Vervolgens kunnen ze actief deelnemen en verantwoordelijkheden op zich nemen, en ze tot protagonisten van hun eigen leerproces maken.

“In onze school is het essentieel dat de gezinnen en leraren deel uitmaken van het onderwijs en samenwerken, en de studenten begeleiden in hun academische en persoonlijke ontwikkeling.”

Naast het bevorderen van een geest van samenwerking tussen ouders, leerkrachten en leerlingen, bevordert deze school tweetalig leren. Ze geloven dat het een belangrijk onderdeel is in de ontwikkeling van kinderen.

Leerkrachten in het kleuter- en lager onderwijs hebben ruime ervaring. Naast het werken aan geletterdheid, logica, wiskunde, wetenschappelijk denken, verbeelding en creativiteit, werken ze ook aan emotionele intelligentie in de klas, wat hun ontwikkeling enorm ten goede komt.

Samenwerking is de sleutel tot positieve discipline

Papieruitsparingen van vrienden die elkaars hand vasthouden.

Zoals je kunt zien, is samenwerking een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van kinderen. Daarom zou het niet alleen thuis elke dag moeten gebeuren. Het moet ook in andere essentiële ruimtes, zoals school.

Het kiezen van een goede school is iets waar elke ouder zich zorgen over kan maken. Als je echter eenmaal de sleutels kent (discipline, samenwerking, uitgebreide ontwikkeling, ondersteuning, communicatie) is het mogelijk om je opties zorgvuldiger te beoordelen. Je kunt dan veel zekerder zijn van je keuze.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.