Is machtsstrijd met je kind de moeite waard?

Wanneer driftbuien uitmonden in een machtsstrijd tussen kinderen en hun ouders, is het belangrijk om verstandig te handelen om hen niet te kwetsen.
Is machtsstrijd met je kind de moeite waard?

Laatste update: 22 februari, 2023

Het uitoefenen van verantwoordelijk en empathisch ouderschap met kinderen is niet altijd gemakkelijk. Integendeel, het is een weg die vol uitdagingen zit die met liefde en geduld overwonnen moeten worden. Soms kunnen eenvoudige driftbuien echter omslaan in een machtsstrijd die uiteindelijk de relatie van een ouder met zijn kinderen en pubers aantast.

Midden in hun leerproces kunnen kinderen de grenzen die thuis zijn gesteld uitdagen door driftbuien of wangedrag. Het is echter heel belangrijk om te begrijpen dat dit een reactie is die gebaseerd is op een gebrek aan kennis over hoe ze hun emoties kunnen beheersen. Niet alleen om dingen niet persoonlijk op te vatten, maar ook om je niet te laten meeslepen door impulsen.

Hoe beïnvloedt machtsstrijd de relatie tussen ouders en kinderen?

De manier waarop problemen worden aangepakt is cruciaal om te proberen ze op een vreedzame en bewuste manier op te lossen. Het kan zijn dat je kinderen tijdens hun eerste levensjaren naar je luisteren naar alles wat je van hen vraagt. Maar, als ze opgroeien en tieners beginnen te worden, veranderen de dingen. Je moet dan weten hoe je daarmee om moet gaan.

A teenage girl who's distanced herself from her parents.
Autoritaire ouders zijn met tieners zal alleen maar muren van afstand produceren. Muren die, beetje bij beetje, uiteindelijk de gezinsrelatie zullen aantasten.

Als kinderen in driftbuien uitbarsten, komt het vaak voor dat ouders denken dat ze hen manipuleren of hun zin proberen te krijgen. Dit zorgt ervoor dat ze een autoritaire opvoedingsstijl opleggen. Daarbij kan alleen mama of papa gelijk hebben, ongeacht vele gevoelens zoals empathie en respect voor kinderen en pubers.

Autoritarisme is echter geen praktijk die is toegestaan bij positief opvoeden. Dus als je emotionele intelligentie bij kinderen wilt cultiveren, moet je autoritarisme uit je huis weren. Als kinderen en jongeren (Spaanse link) zich ongepast gedragen door de gezinsgrenzen te overschrijden, moet je op een rustige manier met hen praten, zodat ze hun fouten begrijpen.

Ouders hebben niet altijd gelijk

Als we als ouders onze machtspositie gebruiken om mandaten op te leggen zonder rekening te houden met de gevoelens van onze kinderen, doen we hen veel meer pijn dan we ons kunnen voorstellen. Achter schijnbaar onschuldige gezag uitingen kunnen we de mening van onze kinderen het zwijgen opleggen. Zo geven we hen echter het gevoel dat ze niet gehoord worden.

Ouders hebben niet altijd gelijk. Hoeveel wijsheid we ook proberen te delen met onze kinderen, er zijn situaties waarin we niet op de beste manier handelen. Daarom zal het altijd aanmoedigen van de dialoog als bemiddelingsmiddel de beste optie zijn om naar de gevoelens van beide partijen te luisteren.

Studies hebben bevestigd (Engelse link) dat kinderen die opgroeien in een gezin waar conflicten, autoritarisme en gebrek aan dialoog de boventoon voeren, geneigd zijn onzekerder en teruggetrokken te zijn en een laag zelfbeeld hebben. Wees dus heel voorzichtig. Vaak merken we namelijk niet welke directe invloed we hebben op de perceptie van onze kinderen.

Is het krijgen van machtsstrijd met je kind de moeite waard?

Het eenvoudige antwoord zal altijd “nee” zijn. Maar daarvoor moeten we dieper graven in hoe we onze kinderen behandelen als we conflicten proberen op te lossen. Driftbuien zijn niets anders dan een overmatige opeenhoping van gevoelens die op de een of andere manier losgelaten moeten worden. Wees dus empathischer met kinderen. Begrijp dat ze het niet met opzet doen.

A mother dialoguing with her young daughter.
Kinderen een veilige omgeving bieden om zich vrij te uiten is heel belangrijk om assertieve communicatie in huis te bevorderen.

Positief ouderschap (Engelse link) gebaseerd op liefde en respect is essentieel voor het opvoeden van toekomstige volwassenen die zich bewust zijn van zichzelf en anderen. Als je daarom het gevoel hebt dat je tijdens stressvolle momenten een autoritaire houding aanneemt om het gedrag van je kinderen te kalmeren, is het tijd om je tactiek te heroverwegen.

Conflicten met kinderen zullen op bepaalde momenten in het leven aanwezig zijn. Of we dat nu willen of niet. Weten hoe je het beste uit hen kunt halen is echter belangrijker dan een machtsstrijd over wie de leiding heeft of wie zonder klagen moet gehoorzamen.

Geef dus het goede voorbeeld en snoer de emoties van je kleintjes niet de mond in een verlangen om te laten zien dat jij de baas bent. Begeleid hen in plaats daarvan met empathie en respect. Op die manier kunnen ze hun fouten herkennen en weten ze hoe ze frustratie kunnen verdragen.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


  • Knerr W, Gardner F, Cluver L. (2013). Improving positive parenting skills and reducing harsh and abusive parenting in low- and middle-income countries: a systematic review. Prev Sci. 2013 Aug;14(4):352-63. doi: 10.1007/s11121-012-0314-1. PMID: 23315023. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23315023/ 
  • Palacios, X. (2019). Adolescencia: ¿una etapa problemática del desarrollo humano? Revista Ciencias de la Salud17(1), 5-8. Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-72732019000100005 
  • Pérez-Fuentes MDC, Molero Jurado MDM, Gázquez Linares JJ, Oropesa Ruiz NF, Simón Márquez MDM, Saracostti M. (2019) Parenting Practices, Life Satisfaction, and the Role of Self-Esteem in Adolescents. Int J Environ Res Public Health. 2019 Oct 22;16(20):4045. doi: 10.3390/ijerph16204045. PMID: 31652560; PMCID: PMC6844133. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31652560/
  • Krauskopof, Dina. (1999). El desarrollo psicológico en la adolescencia: las transformaciones en una época de cambios. Adolescencia y Salud, 1(2), 23-31. Revisado el 13-02-2022, disponible en: https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-41851999000200004&lng=en&tlng=en 

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.