Drie spelletjes om kinderen te leren over conflictoplossing

Vroeg of laat krijgt iedereen in zijn leven met conflicten te maken. Dat is de reden dat het van fundamenteel belang is om de juiste hulpmiddelen te hebben om deze situaties aan te kunnen. Hoe kunnen we onze kinderen dus leren over conflictoplossing?
Drie spelletjes om kinderen te leren over conflictoplossing
Francisco María García

Geschreven en geverifieerd door advocaat Francisco María García.

Laatste update: 30 september, 2022

Een fundamenteel onderdeel van het onderwijzen en opvoeden van kinderen, is om ze te leren over conflictoplossing. Om dat te laten gebeuren, moeten ze hun gevoelens uiten en communicatievaardigheden en tolerantie ontwikkelen. Kinderen moeten ook hun vermogen maximaliseren om in een team samen te werken en na te denken over het algemeen welzijn.

Er zijn verschillende spelletjes die nuttig zijn om deze doelstelling te bereiken, vooral in educatieve omgevingen. Deze spelletjes helpen de dynamiek van conflictoplossing op een voor kinderen leuke en creatieve manier vast te stellen.

Hieronder zullen we drie voorbeelden van spelletjes bekijken die kinderen helpen om conflicten op te lossen.

Spelletjes om kinderen te leren over conflictoplossing

1. De binnenste cirkel

Kinderen vormen een kring aan tafel

Het doel van het spel met de binnenste cirkel is om elk persoon zijn of haar motieven te laten zien, die verschillen van die van anderen. Het is ook bedoeld om kinderen te leren de meningen van hun leeftijdsgenoten te begrijpen en te respecteren, zelfs als ze in strijd zijn met die van zichzelf.

Met deze doelstellingen is het doel van het spel om kinderen te leren om conflicten op te lossen.

Allereerst vormen verschillende vrijwilligers (ongeveer 6 0f 7) een kleine cirkel. De rest van de kinderen maakt een grotere cirkel rondom de eerste.

Degene die het spel leidt, meestal een leraar, zal een discussiepunt voorstellen. Dit kan te maken hebben met een echt conflict dat al in de groep bestaat of het kan een fictief probleem zijn.

De kinderen in de binnenste cirkel zullen het probleem dan bespreken. Als ze klaar zijn, zullen de rest van hun leeftijdsgenoten hetzelfde doen. In dit tweede gesprek analyseren ze ook waarom de eerste kinderen zich vrijwillig hebben aangemeld om in de binnenste cirkel te gaan staan. Wat waren hun motieven?

Tegelijkertijd moeten ze praten over waarom ze het oneens zijn met de opvattingen van andere kinderen. Als dit gebeurt, dan analyseren ze of er respect naar de verschillende gezichtspunten is getoond.

Ten slotte moeten ze bespreken of een van hen na de oefening wel of niet van mening is veranderd. De rol van de spelleider is in dit spel fundamenteel.

2. Het spinnenweb om te leren over conflictoplossing

In het spinnenwebspel moeten de deelnemers door een spinnenweb bewegen zonder het aan te raken. Het doel van dit educatieve spel is om het collectieve vermogen van kinderen op te bouwen om beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen leren te vertrouwen op hun leeftijdsgenoten en het waarderen van samenwerking.

Om deze activiteit uit te voeren, heb je een stevig koord en een open ruimte nodig, bij voorkeur buiten. Je hebt ook meerdere palen of bomen nodig om het koord aan elke kant te bevestigen.

Voordat het spel begint, moet je met het koord een spinnenweb maken. Het web moet gaten van verschillende grootten bevatten, de grootste gaten moeten enigszins verhoogd zijn.

Het idee is dat de kinderen door het spinnenweb naar de andere kant kruipen zonder het aan te raken, met andere woorden, zonder de draad aan te raken. Om dit te doen, moeten ze dan nadenken over de beste manier om door de gaten te komen en elkaar te helpen.

Je kunt de motivatie bij de kinderen vergroten door een verhaal te vertellen over de noodzaak om via het web te ‘ontsnappen’.

Aan het einde van de activiteit voert de groep een evaluatie uit. Tijdens dit debat zullen alle deelnemers de samenwerkingsmechanismen die ze hebben gebruikt analyseren. De spelleider zal ze ook vragen om te praten over hoe ze zich tijdens de oefening voelden.

Met het spinnenweb kunnen kinderen als een groep problemen oplossen. Als een indirect resultaat zullen de kinderen hun sociale vaardigheden verbeteren.

Deze spelletjes helpen de dynamiek van conflictoplossing op een voor kinderen leuke en creatieve manier vast te stellen.

3. Rollenspel

Kinderen doen een rollenspel

Rollenspel is een gebruikelijke manier om kinderen over conflictoplossing te leren. Het belangrijkste doel is om empathie bij de deelnemers te ontwikkelen en te bevorderen. De activiteit omvat het uiten van een echte of fictieve situatie. Er kunnen tot wel 20 deelnemers aan het spel deelnemen.

De spelleider of docent moet dan een conflictsituatie voorstellen. Als er al problemen zijn die tot spanningen of conflicten in de groep hebben geleid, dan is dit een goede gelegenheid om ze aan te pakken. Anders kan de spelleider ook een hypothetische situatie verzinnen.

Om te beginnen vraagt de spelleider vrijwilligers om de hoofdrollen van het verhaal op zich te nemen. Natuurlijk hebben de kinderen dan een paar minuten de tijd om hun karakters te bestuderen.

Dan gaan de kinderen de situatie naspelen. Na het rollenspel zullen de kinderen als een groep debatteren. Het punt van de discussie zal zijn om tot een gemeenschappelijk begrip te komen, een soort overeenkomst.

Zoals je kunt zien, zijn al deze activiteiten eenvoudig en leuk. Het is daardoor gemakkelijk om de aandacht en motivatie van kinderen vast te houden om deel te nemen, vooral op school en met hun vrienden.

Kies de methode die volgens jou het meest effectief is om kinderen het belangrijke vermogen van conflictoplossing te leren.  • Deutsch, M., Coleman, P. T., & Marcus, E. C. (2006). The Handbook of Conflict Resolution: Theory and Practice. John Wiley and Sons Inc. https://doi.org/10.4135/9780857024701
  • Hakkarainen, P., & Veresov, N. (1998). Leikki , mielekkyys ja lapsen kehitys. Kasvatus.
  • Lapponi, S. F. (2000). Resolución de conflictos en la escuela: una herramienta para la cultura de paz y la convivencia. Contextos Educativos. Revista de Educación, (3), 91-106. https://publicaciones.unirioja.es/ojs/index.php/contextos/article/view/466/430
  • Ros, V. L., & Eberle, T. (2003). Utilizar los juegos para aprender a resolver conflictos.

De inhoud van Je Bent Mama is uitsluitend bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden. Deze informatie vervangt op geen enkel moment de diagnose, het advies of de behandeling van een professional. Bij twijfel kun je het beste een betrouwbare specialist raadplegen.