Co-ouderschap: wat betekent dat?

Een scheiding betekent het einde van een huwelijk, maar ouder ben je voor het leven. Kinderen moeten tijd kunnen doorbrengen met beide ouders. Daarom wordt co-ouderschap vaak aanbevolen omdat het de scheiding minder pijnlijk maakt.
Co-ouderschap: wat betekent dat?
Elena Sanz Martín

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Elena Sanz Martín.

Laatste update: 16 december, 2018

Voor de meeste gezinnen is co-ouderschap de beste oplossing wanneer een scheiding niet meer te vermijden is. Het stelt het kind immers in de mogelijkheid om met beide ouders tijd door te brengen.

Een scheiding is een van de moeilijkste zaken die een koppel kan overkomen. Het is bijna altijd de laatste oplossing.

Voor kinderen, die niets anders willen dan hun ouders voor altijd samen te zien, kan een scheiding nog oneerlijker en verwarrender overkomen.

Het zijn niet de kinderen die verantwoordelijk zijn voor deze situatie. Daarom is het belangrijk dat ouders zich zo volwassen mogelijk gedragen. Zo kunnen ze ertoe bijdragen dat de kinderen zo weinig mogelijk moeten lijden.

Kom in dit artikel alles te weten over deze wettelijke overeenkomst die de toekomst van jouw gezin vorm kan geven.

Wat is co-ouderschap?

Co-ouderschap is een wettelijke overeenkomst. Het verklaart dat beide ouders verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van hun kinderen, ook al is het huwelijk op de klippen gelopen.

Dit betekent dat tijd, verplichtingen en rechten wat betreft het kind worden verdeeld. De overeenkomst zal duidelijk stellen dat de kosten die verband houden met de opvoeding voor beide ouders zijn.

Vroeger was het bij een scheiding vaak de moeder die het volledige gezag kreeg over het kind. De vader moest zich dan vaak tevreden stellen met bezoekrecht.

Deze situatie is allesbehalve ideaal voor kinderen. Kinderen moeten immers ook met hun vader veel tijd kunnen doorbrengen.

Wanneer de ouders voor co-ouderschap hebben gekozen, kan het kind evenveel tijd doorbrengen met beide ouders. Zo wordt niemand achtergesteld.

Hoe lang het kind met elke ouder doorbrengt moet door het gezin zelf worden beslist. Elke ouder mag bijvoorbeeld elke andere maand, week of dag het gezag hebben.

Wat zijn de vereisten voor co-ouderschap

Wat zijn de vereisten voor co-ouderschap?

Sommige deskundigen beweren dat co-ouderschap minder traumatisch is voor kinderen. Dit komt omdat zo geen van beide ouderfiguren afwezig is.

Uiteraard is co-ouderschap niet geschikt voor elk gezin. Beide partners moeten als ouders een goede relatie in stand houden als deze overeenkomst kans op slagen wil hebben.

Bovendien wonen ouders die voor co-ouderschap kiezen vaak niet ver van elkaar. In sommige gevallen, wanneer ouders in verschillende steden wonen, wordt er zelfs voor gekozen om telkens enkele maanden na elkaar bij een ouder te blijven.

De wet kan geen oplossing bieden voor elk mogelijk scenario. De familierechtbank kan niet over elk detail beslissen voor het gezin dat uit elkaar gaat.

Voordat co-ouderschap kan slagen zullen beide ouders moeten overeenkomen over wat het beste is voor hun kind.

Je zou ook kunnen stellen dat co-ouderschap niet begint met een scheiding.

Het begint wanneer een koppel beslist om een kind op deze wereld te zetten. Vanaf dat moment hebben beide partners een verantwoordelijkheid als ouder.

Het hoeft niet ingewikkeld te zijn om samen tot een geschikte overeenkomst te komen wat betreft het ouderlijke gezag. Beide ouders moeten echter wel dezelfde visie hebben over wat het beste is voor hun kinderen.

Voordelen van co-ouderschap

Co-ouderschap heeft meerdere voordelen voor een gezin:

 • Co-ouderschap respecteert de rechten van het kind om met beide ouders tijd te mogen doorbrengen.
 • Het voldoet aan de emotionele behoefte aan een moeder- en een vaderfiguur.
 • De beslissing om het ouderlijke gezag (ook wel hoederecht genoemd) te delen kan de spanningen tussen beide ouders verminderen.
 • Kinderen krijgen niet het gevoel dat ze moeten kiezen voor een van beide ouders.
 • Het vermindert het risico op schuldgevoelens bij het kind over de scheiding.
 • Het verbetert de communicatie tussen de ouders.
 • Geen van beide ouderfiguren is belangrijker dan de andere in het leven van het kind.
 • Omdat de ouders openlijk met elkaar moeten communiceren, zal co-ouderschap ertoe bijdragen dat kinderen de scheiding beter zullen begrijpen en aanvaarden.
 • Het vermindert de kans dat het kind van een van de ouders vervreemdt.
Voordelen van co-ouderschap

Nadelen van co-ouderschap

De grootste nadelen van co-ouderschap zijn onder andere:

 • Het kind moet zich aanpassen om in twee huizen te wonen.
 • Het kind zal zijn of haar belangrijkste bezittingen bij beide ouders moeten hebben.
 • Het organiseren van routines kan moeilijk zijn wanneer de ouders in een scheiding verwikkeld zijn.
 • Beide ouders zullen het normale dagschema van het kind moeten respecteren. Een goede communicatie tussen beide ouders is hiervoor van cruciaal belang. Het voortdurend veranderen van de routine van een kind kan tot emotionele problemen leiden.

Het hoeft niet ingewikkeld te zijn om samen tot een geschikte overeenkomst te komen wat betreft het hoederecht. Beide ouders moeten echter wel dezelfde visie hebben over wat het beste is voor hun kinderen.

Ondanks de pijn die het einde van een huwelijk met zich meebrengt, zal communiceren met je ex-partner absoluut noodzakelijk zijn. Anders maakt co-ouderschap geen schijn van kans.

Het feit dat de relatie mislukte betekent daarom niet dat jij en je ex-partner geen goede ouders voor jullie kinderen kunnen zijn.

Co-ouderschap is de enige manier om met deze situatie om te gaan die veel voordelen heeft voor iedereen die erin betrokken is. 


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


 • Catalán Frías, M. J. (2011). La custodia compartida. Revista Derecho y Criminología, (1).
 • Silva Gavilánes, A. E. (2016). La custodia compartida y el interés superior de los niños y niñas (Bachelor’s thesis).

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.