Afwezige vaders: vijf eigenschappen

Afwezige vaders: vijf eigenschappen
María Alejandra Castro Arbeláez

Beoordeeld en goedgekeurd door de psycholoog María Alejandra Castro Arbeláez.

Geschreven door Indira Ramírez Terán

Laatste update: 22 december, 2022

Dit artikel behandelt de belangrijkste eigenschappen van afwezige vaders. We bespreken ook hoe hun afwezigheid het welzijn van het kind beïnvloedt. De liefde, steun, autoriteit en het voorbeeld van een vader zijn cruciaal en onvervangbaar.

Het opgroeien zonder vader creëert emotionele wonden die tot lang na de kindertijd zullen blijven voortduren. Deze wonden zullen invloed hebben op de emoties, de relaties, de persoonlijkheid en het zelfvertrouwen.

Het is verkeerd dat vaders een secundaire rol worden toebedeeld in het gezin en de opvoeding. Over het algemeen komt hun rol in de opvoeding neer op het bieden van financiële ondersteuning. Wij zijn echter van mening dat er dringend op een andere manier naar vaders moet worden gekeken.

Sommige vaders zijn er niet

Een studie van het National Fatherhood Initiative  wijst op de negatieve gevolgen voor kinderen met afwezige vaders. Opgroeien zonder vader heeft een invloed op relaties, economische factoren en zelfs de fysieke en mentale gezondheid van het kind.

Deze organisatie is van mening dat dit het algemeen belang aangaat. Het is een probleem dat de samenleving jaarlijks meer dan 100 miljard euro kost voor sociale en educatieve programma’s.

Weet dat sommige vaders er niet zijn door bepaalde factoren die beletten dat ze een deel uitmaken van het leven van hun kind. Dat betekent niet altijd dat ze er niet willen zijn.

Ze kunnen bijvoorbeeld een slechte relatie hebben met hun ex, in het leger zitten of vaak op reis zijn voor het werk.

Moeders en de samenleving zouden vaders een grotere rol moeten toebedelen wat betreft het opvoeden van kinderen. Dit zou het vaderschap door middel van verantwoordelijk en compromissen ten goede komen.

Het is belangrijk dat vaders zichzelf als essentieel voor de ontwikkeling van het kind beginnen te beschouwen. Want ze zijn essentieel.

Afwezige vaders

5 eigenschappen van afwezige vaders

Workaholic

Ze zijn er maar ze zijn er ook niet. Gewoonlijk werken ze tot 12 uur per dag en spenderen slechts enkele minuten met hun kinderen.

‘s Morgens zeggen ze hun kinderen gedag wanneer deze naar school vertrekken. Ze komen pas thuis wanneer de kinderen al liggen te slapen. Dus ook ‘s avonds kunnen deze mannen dus niet praten of spelen met hun kinderen.

Dit type afwezige vaders komt tegenwoordig vaak voor. Materiële verlangens en professionele ambitie zijn een gevaar voor het gezin en voor hun band met de kinderen.

Evenwicht is de sleutel. Weet dat de kwaliteit van de tijd die je doorbrengt belangrijker kan zijn dan de kwantiteit.

Als je dit herkent, probeer dan om je afwezigheid te compenseren door virtueel aanwezig te zijn.

Bel, stuur een email of een sms. Wees actief op sociale media met je gezin. Op deze manier zal je toch in contact kunnen blijven.

Probeer je ‘s avonds en tijdens het weekend volledig af te sluiten van je werk. Dus schakel je mobiel en computer uit en wijd je aandacht 100% toe aan je kinderen en je gezin.

Gebrek aan empathie

Een vader die emotioneel of fysiek tekortschiet is iemand die een gebrek heeft aan empathie. Deze persoon heeft een zeer geringe connectie met kinderen en met de mensen om hem heen. Deze mannen zijn egocentrisch en hun relaties met andere mensen gaan nooit erg diep.

Dit type vader is in het algemeen niet bij zijn kinderen omdat hij daarvoor kiest. Het vaderschap is hem onbekend en betekent voor hem niets anders dan compromissen sluiten.

Ze denken vooral aan zichzelf. Het is onmogelijk om zich eens in de schoenen van hun partner of kinderen te verplaatsen.

Dit soort mensen vlucht weg voor de verantwoordelijkheden van het ouderschap. Ze hebben een zeer zwakke emotionele band met hun kinderen. Volgens hen is de moeder verantwoordelijkheid voor de opvoeding.

Afwezige vaders

Emotionele onvolwassenheid

Deze eigenschap heeft ook te maken met een gebrek aan empathie. Dit is nog een reden waarom een vader afwezig kan zijn en niet enthousiast is over het ouderschap.

Emotioneel onvolwassen mensen hebben moeite om relaties in stand te houden. Dit komt omdat ze bang zijn voor verplichtingen en zo hun relaties verzieken.

Emotionele onvolwassenheid kan het gevolg zijn van een trauma uit de kindertijd of de puberteit. Mogelijk bootsen ze de ongeïnteresseerde rol van hun eigen vader na.

Emotionele volwassenheid betekent gelukkig en betrouwbaar zijn en gezonde en evenwichtige relaties nastreven. Dit zijn echter mensen die emotioneel onvolwassen zijn en angst voelen om te groeien.

Ze leven als een puber en hebben moeite om hun emoties te uiten.

Onverantwoordelijkheid

Dit is een vader die geen aandacht schenkt aan de ontwikkeling van zijn kind. Deze mannen zijn er niet voor hun kind wanneer ze ziek is. Ze zijn er niet wanneer er iets moet worden gevierd. Ze zijn er simpelweg niet.

Dit type man negeert het feit dat hij een vader is. En soms vraagt hij zich zelfs af of hij wel de vader is. Hij probeert de verantwoordelijkheid te ontlopen om een kind op te voeden.

Egocentrisch

Een egocentrische vader denkt niet aan zijn kinderen. In plaats daarvan maakt hij plannen voor een leven zonder kinderen. Dus hij beschouwt andere zaken als belangrijker. Denk hierbij aan zijn familie, aan uitgaan met zijn vrienden of werken aan projecten.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


  • Torres Arellano, E. V. (2015). Ausencia de la madre y su incidencia en el desarrollo socio-educativo en niños y niñas de 4 años (Bachelor’s thesis, Universidad de Guayaquil Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación). http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/14516/1/Torres%20Arellano%2c%20Elizabeth.pdf
  • Cartuche Cajamarca, Z. X., & Cacay Cacay, M. C. (2009). La ausencia de la figura paterna o materna y su incidencia en el comportamiento socio-afectivo de niños y niñas de primer año de educación básica de la escuela ‘18 de Noviembre’y Jardín de Infantes ‘José Miguel García Moreno’, de la ciudad de Loja, periodo 2008–2009” (Bachelor’s thesis). https://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/3443/1/CARTUCHE%20ZOILA%20-%20CACAY%20MAYRA.pdf
  • Cabrera Arguello, A. (2014). Importancia de la figura materna en el desarrollo de una personalidad segura durante la etapa escolar temprana. Conexion, 2.
  • Stern, D. (2014). Vinculo afectivo madre e hijo. Cosas de la Infancia.
  • Rodríguez Martínez, N. C. (2010). Los efectos de la ausencia paterna en el vínculo con la madre y la pareja (Master’s thesis, Facultad de Psicología). https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/1281
  • Gordon Coca, M. G. (2013). La ausencia de la figura paterna y su influencia en el desarrollo emocional de los niños/as de pre kinder del centro de estimulacion y desarrollo infantil bilingüe gymbore garden de la ciudad de ambato en el periodo trimestral enero marzo 2011 (Bachelor’s thesis). https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/3968

De inhoud van Je Bent Mama is uitsluitend bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden. Deze informatie vervangt op geen enkel moment de diagnose, het advies of de behandeling van een professional. Bij twijfel kun je het beste een betrouwbare specialist raadplegen.