Ontdek hoe je kind het doet op school zonder direct te zijn

Vandaag stellen we tien belangrijke vragen om erachter te komen hoe je kind het op school heeft gedaan en om hem of haar te helpen met wat hij of zij nodig heeft.
Ontdek hoe je kind het doet op school zonder direct te zijn

Laatste update: 02 mei, 2024

Er zijn een aantal communicatiestrategieën die vaak nuttig zijn om te weten hoe je kind het op school doet zonder direct te zijn. We willen allemaal weten wat het beste is dat onze kleintjes die dag is overkomen, maar op een vriendelijke en ongedwongen manier die hen aanmoedigt om ons te vertrouwen en een hechte en empathische dagelijkse dialoog te hebben.

Als kinderen aan hun schooljaren beginnen, wordt school het tweede thuis dat hen verwelkomt om hen academisch te vormen. Het is echter niet alleen belangrijk om te informeren naar hun studieprestaties, maar ook om op de hoogte te zijn van eventuele emotionele conflicten die ze kunnen hebben met vrienden of leerkrachten.

10 vragen om erachter te komen hoe je kind het doet op school

Alle kinderen hebben unieke persoonlijkheden die hen speciaal maken. En terwijl sommigen heel openhartig zijn tegen hun ouders over alles wat ze op school hebben gedaan, zijn anderen van nature meer terughoudend. Daarom is het essentieel om de dialoog aan te moedigen om erachter te komen hoe je kind het op school heeft gedaan en om aanwezig te zijn bij alle aspecten van hun studentenleven.

Dit zijn enkele nuttige vragen om dit te bereiken.

1. Wat was het beste dat je kind op school is overkomen?

Om te voorkomen dat kinderen antwoorden met eenvoudige eenlettergrepige vragen die het gesprek meteen afbreken, is het heel belangrijk om open vragen te stellen. Je kunt dit elke keer gebruiken als je je kind op school ophaalt om te vertellen wat het beste en het slechtste was dat tijdens de lessen gebeurde.

Ontdek hoe je kind het doet op school zonder direct te zijn
Aanwezig zijn in het leven van je kinderen is een van de beste geschenken die we ze kunnen geven, zodat ze zich bewust zijn van onze steun en onvoorwaardelijke liefde.

Zelfs als ze al kunnen lezen en schrijven, kun je de gewoonte aanmoedigen om deze dingen op papier te zetten, zodat ze dankbaar zijn voor de geschenken van het leven die ze dagelijks ontvangen en ook voor de dingen die ze kunnen verbeteren.

2. Wat heb je vandaag geleerd?

Elke dag brengt nieuwe kennis en lessen, niet alleen academische, maar ook levenslessen. Door deze vraag af en toe te stellen, kunnen we onderzoeken op welke gebieden kinderen bijzonder empathisch zijn. Maar we kunnen ook leren hoe hun emoties in de loop van de tijd rijpen.

3. Ontdek hoe je kind het doet op school en vraag met welke vrienden je kind speelde in de pauze?

School is niet alleen om te studeren, maar ook om sociale relaties te ontwikkelen. Vraag je kinderen daarom naar hun vrienden en hoeveel plezier ze hadden op school. Zo leer je geleidelijk aan hun sociale kring kennen en met wie ze omgaan als ze niet in de klas zitten.

4. Is er vandaag iets ergs gebeurd?

Als je ziet dat je zoon of dochter somber is en een norse houding aanneemt, is het belangrijk om hem of haar in de ogen te kijken, een knuffel te geven en oprecht en empathisch te vragen of er iets is gebeurd. Familiecommunicatie (Spaanse link) is de sleutel. Het is heel belangrijk om assertief te luisteren en kinderen en adolescenten levensadviezen te geven die ze in de toekomst kunnen toepassen.

5. Wat was het beste/slechtste moment van de dag?

Net zoals er dagen zijn waarop alles van een leien dakje gaat, zitten andere dagen vol uitdagingen die kinderen van streek kunnen maken. Onthoud dat school niet een soort gevangenis is en dat kinderen zich er op hun gemak moeten voelen. Door te vragen naar zowel het goede als het slechte van de dag kunnen we kinderen helpen zich te verbeteren.

6. Wat was je favoriete les en wat heb je daarin geleerd?

Alle kinderen hebben vakken waarin ze sterker zijn dan anderen. Sommige kinderen zijn creatiever en houden van muziek- en tekenlessen, terwijl anderen analytischer zijn en de voorkeur geven aan wiskunde en meetkunde. Vragen naar de vakken waarvan we weten dat ze onze kinderen blij maken, zorgt ervoor dat ze ons op een natuurlijke manier over hen vertellen.

Kinderen hebben muziekles op school
Vragen naar de favoriete lessen van onze kinderen is een geweldig idee om hun aangeboren talenten te stimuleren en hun zelfvertrouwen en eigenwaarde te vergroten.

7. Heeft een klasgenoot je gevoelens gekwetst?

Als we een abrupte verandering in de persoonlijkheid van onze kinderen waarnemen, is het heel belangrijk om de bron van het probleem te onderzoeken. En hoewel het belangrijk is om het onderwerp met tact te bespreken, moeten kinderen het vertrouwen krijgen om met hun ouders te praten. En op die manier mogelijk pesten aan het licht brengen.

8. Wat was je favoriete moment?

Hoewel de meeste kinderen zullen antwoorden dat het de pauze was, zul je misschien verrast zijn door het antwoord van je kind, of het nu een toets was waar ze goed op waren en waar ze blij en trots op waren, of misschien een spelactiviteit. Op die manier weten we of er iets opmerkelijks is gebeurd gedurende de dag dat onze felicitaties rechtvaardigt.

9. Wat vind je het leukste/minst leuke aan de school?

Als ouders nemen we de beslissing om onze kinderen in te schrijven op de school die we het meest geschikt vinden. De kinderen zijn echter de enigen die er dagelijks verblijven. Het is dus ook heel belangrijk om hun mening te weten.

10. Wat zou jij doen als jij de leerkracht was?

Het standpunt van de kinderen kennen, helpt ons om een duidelijker beeld te krijgen van de dingen die in de klas gebeuren en hoe de kinderen zich daarbij voelen. Door hen uit te nodigen om het standpunt van een autoriteitsfiguur zoals hun leerkracht in te nemen, kunnen we weten hoe de kinderen zouden reageren op bepaalde omstandigheden die hen aan het denken zetten.

Om te weten hoe je kind het op school doet, heb je empathie nodig

Houd in gedachten dat de bovenstaande vragen geen dagelijkse ondervraging moeten worden. Soms willen kinderen gewoon niet praten en we kunnen ze niet onder druk zetten om dat wel te doen. Houd ze dus als leidraad, maar gebruik ze op een natuurlijke en empathische manier, zodat kinderen in jou een oprechte en oprechte bezorgdheid zien.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.