8 Seksistische zinnen die je beter niet tegen kinderen kunt zeggen

Om kinderen gelijkheid bij te brengen, is het belangrijk aandacht te besteden aan seksistische zinnen en ze te vervangen door meer passende.
8 Seksistische zinnen die je beter niet tegen kinderen kunt zeggen
Marcela Alejandra Caffulli

Beoordeeld en goedgekeurd door de kinderarts Marcela Alejandra Caffulli.

Laatste update: 14 april, 2023

Vandaag laten we je een paar seksistische zinnen zien die je beter niet tegen kinderen kunt zeggen, om ervoor te zorgen dat ze in vrijheid en met gelijke kansen opgroeien. We weten dat taal de spiegel van de samenleving is en het zal je misschien verbazen als je verder leest.

Er zijn zinnen die vaak gezegd worden zonder na te denken over de invloed die ze kunnen hebben op de opvoeding van de jongste leden van het huishouden. Daarom is het van vitaal belang dat we leren ons terug te trekken als we beseffen dat we met een gevoelig en veranderlijk onderwerp te maken hebben. Op die manier kunnen we een meer egalitaire en inclusieve samenleving bereiken.

Vermijd de volgende seksistische zinnen met je kinderen

Taal evolueert mee met de veranderingen die zich in de maatschappij voordoen. In het streven naar gelijke rechten en acceptatie van alle mensen, ongeacht geslacht, kan het aanpassen van enkele alledaagse woorden of zinnen een goed begin zijn. Hier zijn enkele seksistische zinnen om te vermijden.

1. “Is hij een jongen? Hij is zo schattig dat hij op een meisje lijkt”

Als iemand voor het eerst een moeder met haar kind ziet en zich vergist heeft in het raden van het geslacht, kan die persoon zijn/haar toevlucht nemen tot deze uitdrukking als een daad van beleefdheid. De waarheid is echter dat het het volgende aantoont:

  • Dat jongens niet zo mooi kunnen zijn.
  • Dat meisjes gekenmerkt worden door schoonheid.

Zoals je misschien al raadt, is geen van deze twee beweringen waar. Daarom kun je het beter niet gebruiken om niet in deze clichés te vervallen die ver van de werkelijkheid staan.

2. “Je ________ als een meisje” is een van de meest voorkomende seksistische zinnen

De grote vraag die bij deze uitspraak opkomt is: hoe rent een meisje? Hoe gooit een meisje? Zeggen dat iemand iets doet ‘als een meisje’ wordt vaak als belediging gebruikt, maar meisjes zijn net zo goed in staat om te rennen, te gooien, te vangen, enz. als jongens. Om hier aandacht aan te besteden maakte het merk Always een serie video’s die het bekijken meer dan waard zijn!

A cartoon drawing of a boy and girl running.
De manier waarop meisjes en jongens rennen heeft te maken met hun individuele eigenschappen en niet met hun geslacht.

3. “Meisjes zijn slimmer en rustiger dan jongens, die herrieschoppers zijn”

Misschien klinkt deze zin bekend van toen je het geslacht van je baby onthulde in het bijzijn van je dierbaren. De waarheid is dat het idee is geïnternaliseerd dat jongens stoerder zijn omdat ze, omdat ze mannen zijn, biologisch sterker zijn. En meisjes daarentegen moeten delicater en rustiger zijn.

Dit is een grote vergissing. Volgens een studie (Engelse link) die in 2021 door de sociologe Florencia Herrera ontwikkeld werd, dient deze opvatting er alleen toe dat ouders de mannelijkheid van hun zonen vormen.

Daardoor worden de gevoelens van het mannelijke kind gekleineerd en verwaarloosd in vergelijking met die van meisjes, ook al weten en kunnen ze uitdrukken wat ze voelen. Kortom, het is een etiket dat op hen geplakt wordt nog voor ze geboren zijn.

Tot slot, hoe komt het dat meisjes slimmer moeten zijn? Sterker nog, wat bedoelen we eigenlijk met ‘slim zijn’? De waarheid is dat iedereen een andere soort intelligentie heeft.

4. “Echte mannen huilen niet”

Langs dezelfde lijnen als de vorige uitspraak is dit weer een van de typische zinnen die gebruikt worden om de gevoelens van de kleine jongens in huis te devalueren. Niet alleen worden ze gedwongen hun emoties te onderdrukken, maar er wordt ook van hen verlangd dat ze bovenmenselijk beheerst en dapper zijn.

Tegelijkertijd wordt van meisjes ook het omgekeerde verwacht: van hen wordt verwacht dat ze gevoelig en mentaal zwakker zijn.

5. “Zit als een dame”

Hoe zitten jongedames? Waarom zou een meisje anders zitten dan een jongen? Dit speelt in op het idee dat vrouwen steeds moeten letten op hun omgeving en hoe ze zich in het openbaar gedragen.

Zeker, dit is een druk die meestal niet op jongens gelegd wordt. Het heeft alles te maken met het oude idee van het ‘onteren’ van de familie.

6. “Je mag meisjes niet slaan”: een van de seksistische zinnen die je beter niet tegen kinderen kunt zeggen

Betekent dit dat het oké is om jongens te slaan? De waarheid is dat we onze kinderen moeten leren niemand te slaan, (ongeacht geslacht of sekse) en hun conflicten op te lossen door dialoog en begrip.

A group of boys and girls playing soccer.
Sport heeft ook geen geslacht, en meer en meer doen meisjes aan sport voor hun plezier of voor hun roeping.

7. “Die dingen zijn voor jongens, wees geen tomboy!”/”Die dingen zijn voor meisjes, wees geen mietje!”

We moeten leren inzien dat er geen meisjesdingen en geen jongensdingen zijn. We zijn allemaal gewoon verschillende mensen. Mensen met verschillende smaken, in een wereld met oneindig veel mogelijkheden. We moeten dus een eind maken aan het catalogiseren van sporten of verschillende activiteiten naar sekse en geslacht. Bijvoorbeeld:

  • Voetbal
  • Vechtsport
  • Motorische sporten
  • Naaien
  • Dansen
  • Zich verkleden als prinsessen
  • Kunstschaatsen

Als je bij het lezen van de lijst dacht aan een jongen of een meisje als het gaat om het uitvoeren van een of andere activiteit, maak je dan geen zorgen. In dit veranderingsproces is het eerste dat je je ervan bewust wordt.

8. “Jij bent de man in huis en je moet voor iedereen zorgen”

Helaas is het idee dat mannen die vrouwen verzorgen en beschermen meer dan geïnternaliseerd geraakt in de maatschappij, maar de waarheid is dat deze verantwoordelijkheid een levenslange last is voor één persoon. Bovendien moet je als liefdeskoppel, in een vriendschap of als broers en zussen voor elkaar zorgen.

We nodigen je uit een denkoefening te doen, vooral als je er rekening mee houdt dat deze zin meestal gezegd wordt als kinderen nog te jong zijn voor zo’n emotionele last.

Vermijd deze seksistische zinnen die je niet tegen kinderen moet zeggen

Zoals de regering van Mexico (Spaanse link) verifieerde, is seksisme een realiteit die nog steeds in de taal aanwezig is en die op zijn beurt de realiteit van de samenleving weerspiegelt. Daarom moeten we leren letten op wat we zeggen, om onze kinderen met goede waarden op te voeden.

Natuurlijk moeten we ons niet ontdoen van de natuurlijkheid van het spreken. In feite gaat het erom goede waarden te naturaliseren zonder in veel retoriek te vervallen. Het hoofddoel is namelijk om op een nuttige en spaarzame manier te communiceren.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.