Respecteren je kinderen je of zijn ze bang voor je?

Soms kunnen we als ouders moeite hebben met het stellen van regels thuis. Maar het is belangrijk je kinderen respect bij te brengen in plaats van ze bang voor je te maken.
Respecteren je kinderen je of zijn ze bang voor je?
María Alejandra Castro Arbeláez

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog María Alejandra Castro Arbeláez.

Laatste update: 07 november, 2021

Ben jij een van die ouders die probeert kinderen met autoritair gezag discipline bij te brengen? Je moet weten dat dat niet de beste manier is om ze op te voeden. Of ben je in plaats daarvan het type ouder dat je kinderen boven alles respecteert? Om uit te vinden of je kinderen bang voor je zijn of dat ze je respecteren, zijn hier enkele richtlijnen die je kunnen helpen. Blijf lezen!

Autoritair zijn kan een keer werken, twee keer, drie keer. Misschien nog een paar keer, afhankelijk van het kind. Maar op de middellange en lange termijn levert dat alleen maar negatieve gevolgen op. Als je jezelf steeds opdringt in plaats van te luisteren, kan je kind bang voor je gaan worden en alleen nog maar op die manier op je reageren.

Het is dus belangrijk dat je begrijpt dat de relatie tussen een angst-inboezemende ouder en een vertrouwen-inboezemende ouder vergelijkbaar is met die tussen een baas en een echte leider.

Gezag moet je verdienen

Gezag moet je verdienen door je daden. Ouder zijn geeft je van rechtswege gezag, maar willen je kinderen het als zodanig voelen, dan moet je het dag na dag verdienen.

Angst inboezemen zodat ze handelen op de manier die jij verwacht, is op dezelfde manier handelen als een autoritaire baas op je werk. Stel je voor dat je leidinggevende je zegt dat je iets heel moeilijks moet doen en dat je niet weet hoe je het moet doen. Stel je dan voor dat je baas je zegt dat hij je nodig heeft om samen met hem iets te doen, zodat je het kunt leren en het dan zelf kunt doen. Zie je het verschil?

Het is duidelijk dat jij degene bent met de kennis en ervaring. Je moet leren die aan je kinderen over te dragen! Alleen weten hoe de dingen gedaan worden heeft geen zin als je iets vraagt en niet uitlegt hoe het gedaan wordt.

Laat je kinderen zien dat je hen respecteert en leer hen ook anderen te respecteren

Hoe? Door het goede voorbeeld te geven. Door hen en de mensen om hen heen goed te behandelen, creëer je een omgeving waarin je kinderen zullen leren zich correct te gedragen. Vergeet niet ze altijd om dingen te vragen met een alsjeblieft en dankjewel. Dit zal hen helpen dezelfde gewoonten in te bouwen.

Wees liefdevol zodat je kind niet bang voor je is

Er is geen betere manier om een kind iets te leren dan door genegenheid te tonen.

Respecteren je kinderen je of zijn ze bang voor je

Luister naar alles wat ze tegen je te zeggen hebben

Kleineer hun opmerkingen of meningen niet. Laat zien dat wat ze denken en voelen belangrijk voor je is. Zo zullen ze begrijpen dat je hen waardeert en zullen ze ook leren jou te waarderen.

Welke houdingen moet je vermijden, zodat je kind niet bang voor je is?

 • Hem slaan
 • Hem bedreigen
 • Tegen hem schreeuwen
 • Hem beledigen
 • Hem vernederen
 • Haat tonen
 • Hem een slecht gevoel geven
 • Onverdraagzaam zijn
 • Hem voortdurend of zonder reden straffen
 • Hem negatief bekritiseren

Bedenk altijd dat kinderen kwetsbare wezens zijn en dat ze alles wat er om hen heen gebeurt als een spons in zich opnemen. Als de omgeving gewelddadig is, zal dat de opname van gewelddadige houdingen in het kind vergemakkelijken. Toon je ze een plek vol liefde en begrip, dan zal je kind dat in zich opnemen.

Hoe weet je of je kinderen bang voor je zijn?

Je moet je gedrag met je kind evalueren om te weten wat ze zien van wat je ze laat zien.

Als je een autoritaire, corrigerende houding hebt, als je meestal een aantal dingen doet die we je aanraden te vermijden, is het waarschijnlijk dat je kinderen je niet respecteren. Eerder gehoorzamen ze omdat ze bang voor je zijn.

Om hun respect te verdienen moet je een gezonde co-existentie in je huis handhaven, met je kinderen praten, begrip tonen, en liefdevol zijn. Bedenk dat je zaait wat je oogst. Als je respectvol tegen je kind bent, zal hij dat leren, en zal hij respectvol tegen jou zijn.

Wat als ik ophoud met autoritair te zijn en ze respecteren me niet meer?

We moeten onze kinderen helpen begrijpen dat wij degenen zijn die de ervaring en kennis hebben die ze later in hun leven zullen verwerven. Als ze klein of jong zijn, weten ze nog veel dingen niet. We moeten er dus zijn om hen bij te staan, te begeleiden en raad te geven.

Een moeder zegt stop tegen haar kind

Niet autoritair zijn betekent niet dat je geen grenzen stelt. En grenzen stellen is niet je kinderen alle rechten of vrijheid ontnemen. De grenzen moeten wel consequent zijn, en ze moeten zinvol zijn.

Bijvoorbeeld, als je kind ‘s morgens om 6 uur moet opstaan om naar school te gaan, is het logisch dat je niet toestaat dat ze tot laat uitgaan, want ze hebben verantwoordelijkheden op zich te nemen. Als ze klein zijn, hebben kinderen echter geen verantwoordelijkheidsgevoel. We moeten ze dus helpen deze dingen te begrijpen.

We moeten ook overwegen grenzen te stellen om ze lichamelijk te beschermen en ze zo nodig tegen anderen te beschermen.

Denk altijd eerst na over wat je wilt bereiken, en of je denkt dat dit de beste manier is om dat te doen, voordat je dit soort maatregelen neemt. Wellicht ook interessant voor jou

Waarom thuis positieve discipline gebruiken?
Je bent mama
Lees het op Je bent mama
Waarom thuis positieve discipline gebruiken?

Tegenwoordig denken veel ouders dat positieve discipline thuis en op school essentieel is voor ontwikkeling. Lees er hier meer over. • Wild, R. (2011). Libertad y límites. Amor y respeto: Lo que los niños necesitan de nosotros. Herder Editorial.
 • Morales Jaimes, O. D., & Silvera López, D. G. (2019). INFLUENCIA DE LOS JUEGOS COOPERATIVOS EN EL DESARROLLO DEL VALOR DE RESPETO EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL Nº 33″ CORAZÓN DEL NIÑO JESÚS” DE LA TINGUIÑA-ICA. http://repositorio.unh.edu.pe/handle/UNH/3030

De inhoud van Je Bent Mama is uitsluitend bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden. Deze informatie vervangt op geen enkel moment de diagnose, het advies of de behandeling van een professional. Bij twijfel kun je het beste een betrouwbare specialist raadplegen.