Hoe help je je kinderen om geen ruzie te maken?

Om je kinderen te helpen geen ruzie te maken, moet je een goed voorbeeld zijn. Bied ze hulpmiddelen aan en moedig een goede broer-zus relatie aan.
Hoe help je je kinderen om geen ruzie te maken?
Elena Sanz Martín

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Elena Sanz Martín.

Laatste update: 23 april, 2024

Ruzies tussen broers en zussen komen vaak voor tijdens de kinderjaren en kunnen een echte hoofdpijn zijn voor ouders. Als ouders willen we dat onze kinderen met elkaar kunnen opschieten, elkaar respecteren en in harmonie leren samenleven. Maar we moeten ze leren hoe ze dit kunnen bereiken, net zoals we dat met zo veel andere vaardigheden doen. Om dezelfde reden delen we met jou enkele sleutels om je kinderen te helpen geen ruzie te maken.

Conflicten tussen kinderen kunnen om elke reden ontstaan. Van het niet willen delen van een stuk speelgoed, tot vechten om de afstandsbediening van de TV. Of door een simpel meningsverschil of misverstand. Dit kan leiden tot schreeuwen, huilen, beschuldigingen en zelfs wederzijdse agressie. Daarom moeten we als volwassenen voorkomen en hen leren deze onaangename situaties op een zo beschaafd mogelijke manier op te lossen.

Als je meer dan één kind hebt en er komen dagelijks conflicten voor, dan is dit artikel iets voor jou. Mis het niet!

Sleutels om je kinderen te helpen geen ruzie te maken

Je kinderen helpen niet onderling te vechten en ruzie te maken is een kwestie van doorzettingsvermogen en veel geduld. Bedenk dat het er niet om gaat ze uit te schelden, te schreeuwen of te straffen als ze ruzie maken. Nee, het gaat erom ze waarden, emoties en assertiviteit bij te brengen. Op die manier weten ze hoe ze tegenstellingen op de juiste manier het hoofd kunnen bieden. Om dit te bereiken stellen we enkele richtlijnen voor. Let dus op!

Vermijd het aanmoedigen van rivaliteit

Vaak ontstaan broederruzies uit een rivaliteit die ouders, zonder het te beseffen, creëren of voeden. Bijvoorbeeld wanneer ze vergelijken en een kind vertellen dat zijn broer ergens beter in is. Of wanneer ze een duidelijk favoritisme voor het ene kind aan de dag leggen en altijd zijn of haar kant kiezen, of wanneer ze een van de twee verwaarlozen en meer aandacht aan de ander besteden.

Hoe help je je kinderen om geen ruzie te maken
Het is van essentieel belang dat je deze oneerlijke behandeling niet toepast en probeert alle kinderen evenveel aandacht, tijd, respect en liefde te geven.

Oefen respectvol ouderschap

Dit is de fundamentele sleutel om je kinderen te leren geen ruzie te maken. Het gaat er niet om op te treden als het geschil zich eenmaal voorgedaan heeft, maar om op te voeden op een manier die het ontstaan ervan helpt te voorkomen. Deze opvoedingsstijl begeleidt en valideert de emoties van kinderen, helpt ze die te begrijpen en te beheersen, en schept zo kinderen die beter in staat zijn hun emoties te reguleren en met elkaar om te gaan.

In dit geval ben jij het belangrijkste rolmodel. Wanneer je kinderen een emotionele uitbarsting hebben, boosheid, frustratie of afkeer uiten, verlies dan niet je kalmte. Probeer deze uitingen niet te onderdrukken. Integendeel, wees geduldig en begripvol, help ze begrijpen wat ze voelen en waarom. Valideer hun emoties, en begeleid ze met kalmte tot ze weer naar rustig zijn.

Naarmate ze ouder worden, zullen je kinderen in staat zijn die emoties zelf te begrijpen en te beheersen op een manier die geen uitbarstingen of agressie met zich meebrengt. Ze zullen dat vanaf het begin namelijk geleerd hebben. Bovendien zullen ze gevoeliger zijn voor en meer empathie hebben voor de emoties van andere mensen. Dat zal hen vervolgens helpen in hun sociale relaties.

Hulpmiddelen voor emotioneel management aanbieden

Een ruzie komt altijd voort uit een emotie die ons overspoelt en die we niet goed weten te hanteren. Daarom is het heel nuttig om kinderen eenvoudige emotionele hulpmiddelen te leren. Ze kunnen ze gebruiken als ze zich geïrriteerd, boos, beledigd of verdrietig voelen, vooral om te kalmeren voordat ze tegen andere mensen tekeer gaan.

Een van de beste voorbeelden is ademhalingstechnieken. Maar je kunt ook een rustig hoekje creëren, kinderen aanmoedigen te tekenen om die overtollige energie kwijt te raken, of een liedje maken met instructies om dat gevoel te beheersen.

Instrueer ze in assertiviteit

Assertiviteit is de belangrijkste vaardigheid om met meningsverschillen om te gaan en, in het algemeen, om relaties met andere mensen te verbeteren. Het verwijst naar het vermogen om je rechten te laten gelden zonder het respect te verliezen voor degenen die voor ons staan.

Daarom moeten we kinderen leren hun wensen en meningen te uiten, verzoeken te doen en te weten hoe ze die kunnen weigeren, te onderhandelen en overeenkomsten te sluiten.

Dit is geen gemakkelijke opgave en we moeten deze strategieën dag na dag modelleren als we met ze praten. Zo kunnen ze die integreren en imiteren. Daarom is hen bevelen geven en hun mening negeren niet het meest geschikte. Integendeel, we moeten hen aanmoedigen met respect te zeggen wat ze denken, op een goede manier te vragen wat ze nodig hebben, en te weten hoe toe te geven als dat nodig is.

Het is belangrijk te bedenken dat kinderen deze vaardigheden moeten oefenen tot ze ze beheersen. Moedig ze daarom aan, in plaats van zelf hun meningsverschillen op te lossen, zich te uiten en onderling te onderhandelen, waarbij je de rol van gids en bemiddelaar aanneemt.

Stel duidelijke grenzen

Hoewel we ons niet overmatig moeten bemoeien met onenigheid tussen kinderen, moeten we wel grenzen stellen en daar streng in zijn. Een van de belangrijkste is de volgende richtlijn: “Agressie van welke aard dan ook, lichamelijk of verbaal, is niet toegestaan, hoe van streek we ook zijn”.

Dus, als een van je kinderen de ander aanvalt, moet je ze onmiddellijk scheiden. En, als ze gekalmeerd zijn, ze helpen nadenken over wat er gebeurd is.

Een broer en zijn zussen hebben het leuk samen
Het is ook belangrijk ze te leren zich te verontschuldigen voor wat er gebeurd is en de schade zoveel mogelijk te herstellen.

Als je wilt dat je kinderen een sterke band voor het leven opbouwen, zorg dan voor ruimtes, momenten en activiteiten waarin ze elkaar kunnen leren kennen, accepteren en van elkaar kunnen genieten.

Moedig een sterke band aan om je kinderen te helpen geen ruzie te maken

Doe tot slot moeite om de band tussen je kinderen aan te moedigen. Moedig ze aan elkaar als vrienden, kameraden en handlangers te zien. Om dit te doen, naast het vermijden van rivaliteit en wedijver tussen hen, zorg je ervoor dat ze waardevolle en verrijkende tijd samen doorbrengen. Deel ervaringen als gezin, speel spelletjes om elkaar beter te leren kennen, toon genegenheid, en wek emotionele intimiteit op.

Je kinderen hoeven niet hetzelfde te zijn om van elkaar te houden en goed met elkaar om te gaan. Ze moeten alleen leren hun verschillen te respecteren en te waarderen.

Wees het voorbeeld en leer ze met elkaar om te gaan zonder ruzie te maken

Kortom, om je kinderen te helpen geen ruzie te maken, moet je een voorbeeld van gedrag, een gids en een leraar zijn. Valideer hun emoties, luister naar ze, onderhandel, en wees geduldig en assertief. Zo zullen ze leren om geduldig en assertief te zijn tegenover hun broers en zussen.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


  • Lansbury, J. (2014). Elevating child care: A guide to respectful parenting. JLML Press.
  • Thompson, C. (2021). The Impact of a Classroom Calm Down Corner in a Primary Classroom. NWCommons. Recuperado 2022, de https://nwcommons.nwciowa.edu/education_masters/302/

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.