De voordelen van brainstormen in een groep

De brainstormtechniek is erg handig voor studenten om groepswerk efficiënt uit te voeren.
De voordelen van brainstormen in een groep

Laatste update: 21 juni, 2021

De brainstormtechniek is een werkinstrument voor groepen dat mensen helpt om nieuwe en originele ideeën te creëren met betrekking tot een bepaald onderwerp. Om het goed te doen, moet je een ontspannen sfeer creëren die de samenwerking tussen alle groepsleden vergemakkelijkt. In dit artikel leggen we de vele voordelen van brainstormen voor je kind.

“Niemand van ons is zo goed als wij allemaal.”
-Ray Kroc-

De voordelen van werken in een groep

Coöperatief leren wordt door Johson, Johnson en Holubec gedefinieerd als:

Het didactisch gebruik van kleine groepen waarin leerlingen samenwerken om hun eigen leerproces en dat van anderen te maximaliseren.

De voordelen van brainstormen in een groep

Daarom kunnen we zeggen dat groepswerk studenten helpt om samen te werken met als doel een gemeenschappelijk einddoel te bereiken. Het gebruik van deze lesmethode in de klas brengt meerdere voordelen voor de studenten met zich mee, zoals:

 • Het gevoel van verbondenheid en groepscohesie bevorderen.
 • Positieve co-existentie bevorderen.
 • Bevordering van autonomie en ook van onafhankelijkheid.
 • Studenten in staat stellen bepaalde ethische waarden te leren en in praktijk te brengen.
 • Beïnvloeden van de verbetering van de communicatie, en meer open en flexibel zijn.
 • Inclusie, wederzijds respect en acceptatie van anderen bevorderen.
 • Bevorderen van betere leer- en academische prestaties.
 • Productiviteit verhogen.
 • Sociale vaardigheden bevorderen.
 • De ontwikkeling van een beter gevoel van eigenwaarde en daardoor persoonlijk zelfconcept mogelijk maken.
 • Bevordering van evenwicht en psychologisch en sociaal welzijn.
 • Bevorderen van de evaluatie en regulering van hun leren.
 • Het verwerven en oefenen van besluitvormingsvaardigheden mogelijk maken.

Om al deze redenen is het een goed idee om kinderen van jongs af aan te leren in een team te werken. Om dit proces te vergemakkelijken kunnen ze groepstechnieken aangeleerd worden, zoals brainstormen.

De voordelen van brainstormen voor groepswerk

Voordat je de brainstormtechniek in de praktijk brengt, moet je drie basisregels in gedachten houden:

 • Alle ideeën tellen mee. Je moet geen van de ideeën die door de deelnemers aan de groep worden voorgesteld afwijzen of elimineren, hoe absurd ze ook lijken. Daarnaast is elke vorm van kritiek of spot ten strengste verboden.
 • Het is noodzakelijk om actief te luisteren en alle voorstellen die opkomen op te schrijven, met als doel ze te verbeteren, maar zonder ze te gaan beoordelen.
 • We moeten ook snel handelen. Daarom moeten we het beginnen van debatten, discussies of verklaringen vermijden. Het is een kwestie van zoveel mogelijk ideeën over het onderwerp verzamelen.

“Luister zonder te oordelen, spreek zonder te beledigen en observeer zonder te verachten. Drie waarden die je eerlijker maken tegenover anderen.”
-Anoniem-

Alle ideeën tellen mee

Stappen om de brainstormtechniek uit te voeren

Als het gaat om groepswerk, moet je de volgende stappen nemen om de vruchten van brainstormen te plukken:

 • Specificeer allereerst het onderwerp van het project.
 • De groepsleden doen mee door gedurende een bepaalde tijd zoveel mogelijk ideeën te noemen als ze kunnen bedenken en vervolgens voorstellen te doen hoe het project kan worden uitgevoerd.
 • Een van de groepsleden moet alle suggesties van iedereen opschrijven.
 • Als er geen ideeën meer zijn, dan worden alle voorstellen voorgelezen.
 • De groep bespreekt tot slot deze voorstellen en kiest de beste, samen met alle informatie die nuttig zal zijn voor de uitvoering van het project.

Aan het einde van de brainstormsessie hebben de studenten een breed scala aan ideeën tot hun beschikking om het project uit te voeren. Indien nodig moeten ze proberen de ideeën die ze hebben geselecteerd te verbeteren. Tot slot is het raadzaam om, voordat je aan het eigenlijke project begint, een plan te maken met de punten die moeten worden opgenomen. Wellicht ook interessant voor jou

Verantwoordelijkheid bij kinderen: hoe moedig je het aan?
Je bent mama
Lees het op Je bent mama
Verantwoordelijkheid bij kinderen: hoe moedig je het aan?

Verantwoordelijkheid bij kinderen kan vanaf de vroege kinderjaren worden ontwikkeld. Het stelt kinderen in staat hun persoonlijke autonomie te ontw... • Fernández de Haro, E. (2010). El trabajo en equipo mediante aprendizaje cooperativo. Universidad de Granada: Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación.
 • Johnson, D.W. y Johnson, R.T. (1994). Learning Together and Alone. Cooperative, Competitive and Individualistic Learning. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
 • Johnson, D. W., Johnson, R. T. y Holubec, E. J. (1994). The nuts and bolts of cooperative learning. Interaction Book Co.