De fout om kinderen te helpen als ze het niet nodig hebben

Kinderen helpen als ze dat niet nodig hebben belemmert hun ontwikkeling en maakt van hen afhankelijke en onzekere mensen. Lees meer.
De fout om kinderen te helpen als ze het niet nodig hebben
Elena Sanz Martín

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Elena Sanz Martín.

Laatste update: 25 oktober, 2022

Over het algemeen zijn de laatste generaties ouders bewuster en gevoeliger als het gaat om de opvoeding. Ze streven naar een kwalitatief goede opvoeding en een positief emotioneel klimaat voor hun opgroeiende kinderen. Soms wordt dit echter verward met toegeeflijkheid, een gebrek aan grenzen en overbescherming. Dit kan ernstige gevolgen hebben. Om te voorkomen dat dit bij jou thuis gebeurt, willen we met je praten over de fout om je kinderen te helpen als ze dat niet nodig hebben.

Je hebt misschien video’s gezien, artikelen gelezen of lezingen gehoord over opvoedingsstijlen die autonomie aanmoedigen (Engelse link). Daarin kleden kinderen vanaf twee jaar zichzelf aan, eten zelfstandig, poetsen hun tanden en helpen zelfs met huishoudelijke taken. Voor sommige ouders wekt dit bewondering en verbazing. Voor anderen wekt het medelijden op met het kind. Waarom hen zo vroeg in het leven al zoveel verantwoordelijkheden opleggen?

Veel ouders proberen het hun kleintjes echter zo gemakkelijk mogelijk te maken. Door dit te doen, begrijpen ze dat ze hen verlossen van zware taken en hen meer laten genieten van hun kindertijd. Dit kan echter een ernstige vergissing zijn.

De neiging om kinderen te helpen als ze het niet nodig hebben

We weten dat het helpen van kinderen als ze het niet nodig hebben alleen goede bedoelingen herbergt. Deze ouders willen met deze handelingen alleen hun liefde voor hun kinderen tonen. Ze willen ook hun dagelijkse lasten verlichten en ervoor zorgen dat ze zich geliefd en gesteund voelen.

Het is echter belangrijk te onthouden dat ouderschap een voorbereiding is op het leven. Het is een periode waarin kinderen in een veilige omgeving kunnen leren wat ze nodig zullen hebben om functionele en onafhankelijke individuen te worden.

Als we alles voor ze doen, ontnemen we ze deze mogelijkheden. Zo zullen ze, wanneer ze de wereld onder ogen moeten zien, niet de instrumenten hebben om dat te doen. Alle onnodige hulp verarmt degene die het ontvangt. Daarom willen we je vertellen waarom we ze zich, indien mogelijk, zelf moeten laten redden.

De fout om kinderen te helpen als ze het niet nodig hebben
Kinderen hebben graag het gevoel dat ze productief zijn en dat ze bijdragen aan het gezinsleven. Daarom is het een goede optie om ze wat lichte klusjes te geven of ze mee te laten doen als ze daar belangstelling voor tonen.

Kinderen willen zich nuttig voelen

Van jongs af aan tonen peuters belangstelling om dingen voor zichzelf te doen, zoals water inschenken, ons helpen koken of wasknijpers aan de waslijn hangen. Ze voelen zich graag nuttig, productief en onafhankelijk en vinden het leuk om als onderdeel van een team deel te nemen aan deze dagelijkse taken.

Als volwassenen alles voor hen doen, verdwijnen deze momenten. Zo worden de kleintjes een soort prins of prinses, en de ouders, hun lakeien. Daardoor verliezen kinderen de kans om te voelen dat ze bijdragen aan het gezinsleven en dat hun taken nodig zijn, gewaardeerd en erkend worden. Doordat ze er niet in slagen dagelijkse prestaties te leveren, beperken ze zich tot een passieve rol.

Ze moeten oefenen

Vertrouwen hebben in zichzelf en in de eigen vaardigheden en capaciteiten is van fundamenteel belang om het leven aan te kunnen. Om dit vertrouwen te ontwikkelen moeten kinderen echter oefenen, fouten maken en daarvan leren in een veilige omgeving zoals thuis. Door alles voor je kind te doen, ontneem je hem die kans om zich te verbeteren en zijn zelfvertrouwen op te bouwen.

Een kind dat uitgedaagd is, fouten mag maken en aangemoedigd wordt om door te gaan, zal beter voorbereid zijn om zelfstandig nieuwe uitdagingen aan te gaan. Aan de andere kant zal een kind dat nooit de behoefte heeft gehad om dit proces te doorlopen, niet over de nodige hulpmiddelen beschikken als het dat nodig heeft.

Ze moeten zichzelf vertrouwen

Een jongen op een klimrek
Kinderen moeten leren zichzelf te vertrouwen, wat gebouwd is op hun eigen prestaties. Als volwassenen alles gemakkelijk voor hen maken, laten ze hen zich zwak en afhankelijk voelen.

Een van de meest waardevolle geschenken die ouders hun kinderen kunnen geven is hen te helpen zelfvertrouwen op te bouwen. Dat zal namelijk de sleutel zijn waarmee ze in elke omgeving en context vooruit kunnen komen en zich kunnen aanpassen. Maar dit vertrouwen is niet gebouwd op loze lof, maar op echte prestaties. Het kind moet zien dat het het kan en het zichzelf bewijzen om vertrouwen te krijgen.

Daarom geeft het helpen van kinderen wanneer ze het niet nodig hebben het idee dat we ze niet vertrouwen. We geven ze het idee dat we hen zwak en onbekwaam achten, en dat geloven (Spaanse link) ze. Daardoor kunnen ze afhankelijke mensen worden die ons voor alles nodig hebben en geen dingen op eigen houtje durven te proberen.

Ze moeten leren frustratie te verdragen

Tot slot leren kinderen door dingen op eigen houtje te doen niet alleen die specifieke vaardigheid, maar ook de waarde van inspanning en het vermogen frustratie te verdragen. Als hun ouders er altijd zijn om hun problemen en behoeften op te lossen, oefenen ze dit vermogen niet. Als gevolg daarvan kunnen ze te gemakkelijk gefrustreerd raken, geneigd zijn op te geven en niet doorzetten.

Bovendien zullen ze zich waarschijnlijk uiterst ongemakkelijk voelen wanneer ze een negatieve reactie krijgen of wanneer iets niet gaat zoals verwacht.

Kinderen helpen wanneer ze dat niet nodig hebben belemmert hun ontwikkeling

Kortom, hoewel we het leven van kinderen willen vergemakkelijken, is het belangrijk om te onthouden dat we niet altijd aan hun zijde zullen staan. Dus moeten ze weten hoe ze zich zelfstandig kunnen redden.

Het is de taak van ouders om deze leermogelijkheden te vergemakkelijken door verantwoordelijkheden en uitdagingen toe te wijzen in overeenstemming met de leeftijd en de mogelijkheden van het kind. Hun taak is vaardigheden te modelleren, hen te begeleiden als ze struikelen, en hen aan te moedigen het opnieuw te proberen.

Een kind dat van jongs af aan leert autonoom te zijn, op zichzelf te vertrouwen, en uitdagingen aan te gaan, zal in latere stadia veel succesvoller en gelukkiger zijn. Overbescherming staat de ontwikkeling in de weg en veroordeelt kinderen ertoe altijd hulp nodig te hebben. Daarom moeten we hun zelfstandigheid zoveel mogelijk aanmoedigen.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


  • Kamii, C., & López, P. (1982). La autonomía como objetivo de la educación: implicaciones de la teoría de Piaget. Infancia y aprendizaje5(18), 3-32.
  • Ramos, J. L., Arranz, P., Hernández-Navarro, F., Ulla, S., & Bitencourt, E. R. (2003). La sobreprotección como un factor de riesgo en la reducción de la autoestima en niños con hemofilia. Psiquis: Revista de psiquiatría, psicología médica y psicosomática24(4), 37-42.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.