Hoe vormt gehoorzaamheid bij kinderen van 3 tot 6 jaar zich?

Gehoorzaamheid moet kinderen tussen 3 en 6 jaar worden bijgebracht, zodat ze begrijpen hoe belangrijk het is regels te respecteren.
Hoe vormt gehoorzaamheid bij kinderen van 3 tot 6 jaar zich?

Laatste update: 02 mei, 2022

Een van de aspecten die ouders het liefst willen is dat hun kinderen op een goede manier reageren op elk van hun verzoeken en eisen. Zo kunnen ze de veiligheid van hun kleintjes garanderen en hen, beetje bij beetje, helpen de meest fundamentele leerstof te verwerven. Maar hoe vormt gehoorzaamheid bij kinderen zich?

Tijdens de eerste jaren heb je nog geen grote ongemakken in dit opzicht. Dit komt omdat kinderen nog vrij angstig zijn en naar hun ouders luisteren om het gevoel te hebben dat ze niet aan iets kwaads worden blootgesteld.

Maar als ze 3 jaar zijn, begint voor ouders meestal een ingewikkelde fase. Het kind voelt de behoefte om autonoom te zijn en zelf bepaalde aspecten van de omgeving te verkennen.

Dit gebeurt vaak tot de leeftijd van 6 jaar. Kinderen zijn tot dan namelijk nog niet helemaal rationeel. Daarom is het normaal dat ze gedreven worden door impulsen(Engelse link) en door wat ze denken dat het beste voor hen is.

Bovendien beginnen kinderen vanaf hun derde jaar meer communicatieve en ontwikkelingsvaardigheden te vertonen. Daardoor voelen ze dat ze kunnen weigeren en zich verzetten als ze het niet eens zijn met een beslissing.

Om al deze redenen is het essentieel dat ouders de juiste manieren vinden om gehoorzaamheid bij te brengen. Dit is de beste manier om kinderen beetje bij beetje te laten inzien hoe belangrijk het is regels te respecteren en zich goed te gedragen.

Hoe vormt gehoorzaamheid bij kinderen van 3 tot 6 jaar zich

Handelingen om gehoorzaamheid bij kinderen tussen 3 en 6 jaar aan te moedigen

Hoewel het op deze leeftijd een ingewikkeld proces is, is het toch mogelijk om kinderen gehoorzaam te houden. We weten dat wat ze willen is nieuwe gewaarwordingen waarnemen en zichzelf uitdagen. Maar we moeten ze toch begeleiden zoals we dat altijd gedaan hebben. Daarom bekijken we uitvoerig de gewoonten die je moet aannemen om dit doel te bereiken.

Wees streng in je beslissingen om gehoorzaamheid bij kinderen bij te brengen

Als een kind zich ongunstig begint te gedragen, is het van essentieel belang dat je het laat weten en de negatieve gevolgen van zijn houding aangeeft. Zo zal het het kind bij een volgende gelegenheid duidelijk zijn dat dit schadelijk is voor zijn welzijn en voor zijn samenleven met anderen.

Ook kan het kind door ouderlijke strengheid herkennen dat ouders niet van plan zijn toe te geven ondanks hun driftbuien. Dit voorkomt dat ze eraan gewend raken door te drammen om steeds hun zin te krijgen.

Een moeder corrigeert haar zoon

Het positieve benadrukken

Door een kind erop te wijzen dat de handelingen die het verricht goed zijn, stel je het in staat zich op zijn gemak te voelen. Zo voelt het kind zich geïnteresseerd om iets voor zijn welzijn en geluk te doen.

Los daarvan voelt het kind dat we zijn handelingen waarderen. En door zijn ouders tevreden te stellen, begrijpt het dat het een belangrijke rol in het gezin speelt.

Consensus bereiken bevordert gehoorzaamheid bij kinderen

Omdat wat een kind op deze leeftijd zoekt enige autonomie is, kan het toegestaan worden zijn standpunten kenbaar te maken. Dit opent de deur voor jou om met ze in dialoog te gaan en ze uit te leggen waarom het niet mogelijk is alles te doen wat ze willen.

Zo kunnen beide partijen tot een overeenkomst komen die bij hen past. Dit geeft vervolgens een belangrijke boodschap aan het kind: hun vrijheid wordt gerespecteerd. Als gevolg houdt gehoorzamen op iets duidelijk negatiefs voor het kind te zijn.

Een moeder heeft een gesprek met haar dochter

Inzicht in de behoeften van het kind

Ouders moeten ook begrijpen dat kinderen de wereld willen verkennen vanuit een instinctieve behoefte. Daarom kun je ze het beste nieuwe en onderhoudende activiteiten aanbieden.

Hierdoor raken kinderen betrokken bij nieuwe ervaringen en doen ze veel kennis op. Bovendien hebben ze het gevoel dat hun wensen vervuld worden en zijn ze minder geïnteresseerd in het opleggen van hun wil.

Wees een goed voorbeeld

Ouders zijn altijd de rolmodellen die kinderen willen imiteren. Daarom zullen de kinderen, als wij ze in ons dagelijks leven gehoorzaamheid tonen, zij ook aangetrokken worden om datzelfde gedrag in hun persoonlijkheid (Spaanse link) op te nemen.

Los daarvan zullen de kinderen kunnen zien dat deze actie positieve gevolgen voor hun ouders oplevert en ze zullen het verlangen voelen hen na te doen om van dezelfde tevredenheid en geluk te genieten.

Hoe vormt gehoorzaamheid bij kinderen van 3 tot 6 jaar zich

Het belang van het bijbrengen van gehoorzaamheid bij kinderen

Dit proces vergt veel toewijding. Geen enkel kind is namelijk in staat om altijd gehoorzaam te zijn . Dit komt doordat impulsen en de wens om op te vallen deel uitmaken van  mens zijn.

Maar door een steeds terugkerende en liefdevolle dialoog kunnen we het best mogelijke resultaat bereiken. Kinderen zijn in staat te begrijpen wat hun ouders van hen verwachten. Ze  streven ernaar dat in elk van hun handelingen te bereiken.

Bovendien is het hen duidelijk dat leren de regels te volgen de juiste weg is. Anders ontstaat een onbehagen dat niet alleen hun emotioneel welzijn schaadt, maar ook verhindert dat ze verder komen in de richting van hun verworvenheden. Wellicht ook interessant voor jou

Moeten we vrienden zijn met onze kinderen?
Je bent mama
Lees het op Je bent mama
Moeten we vrienden zijn met onze kinderen?

De relatie tussen ouders en kinderen is veranderd. Tegenwoordig is het gebruikelijk om met onze kinderen als vrienden om te gaan in plaats van als ...  • Ibarra R. Salmán M. Desarrollo de la personalidad en la edad temprana [Internet]. Mazatlán: Universidad Pedagógica Nacional; 2008. [citado 04 de enero de 2022].

De inhoud van Je Bent Mama is uitsluitend bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden. Deze informatie vervangt op geen enkel moment de diagnose, het advies of de behandeling van een professional. Bij twijfel kun je het beste een betrouwbare specialist raadplegen.