Hoe krijg je kinderen gehoorzaam: 5 gouden regels

Er zijn van die momenten dat ouders met hun handen in het haar zitten omdat ze niet weten hoe ze ervoor kunnen zorgen dat hun kinderen gehoorzamen. Voor opvoeders kan dit ongetwijfeld een grote bron van frustratie zijn.
Hoe krijg je kinderen gehoorzaam: 5 gouden regels
María José Roldán

Geschreven en geverifieerd door de psychopedagoog María José Roldán.

Laatste update: 27 december, 2022

Ouders zoeken vaak hulp bij professionals. Ze vragen om adviezen en richtlijnen zodat ze ervoor kunnen zorgen dat hun kinderen gehoorzaam zijn en doen wat hun wordt opgedragen. In werkelijkheid hebben kinderen geen orders nodig om te gehoorzamen, zij willen gewoon de dingen begrijpen en zich gewaardeerd voelen.

De taak om in huis de discipline te handhaven kan frustrerend zijn en soms zelfs onaangenaam, maar het is wel een fundamenteel onderdeel van de opvoeding van kinderen.

Tussen de 18 tot 24 maanden beginnen zij de autoriteit van hun ouders te onderkennen, te begrijpen en te respecteren. Ouders moeten natuurlijk wel weten hoe ze dit aan moeten pakken zonder dat de kinderen zich te kort gedaan voelen.

Gehoorzame kinderen verkrijg je met wijsheid, inzicht en creativiteit. Je moet discipline hanteren in een sfeer van liefde en genegenheid.

De clou zit hem in het feit dat kinderen moeten begrijpen dat aan elk gedrag consequenties zijn verbonden, zowel negatieve als positieve. Ze moeten begrijpen dat verschillende soorten gedrag verschillende resultaten opleveren. Sommige resultaten zijn aangenaam, andere minder.

Hoe krijg je kinderen gehoorzaam

Time-out met begeleiding

Een time-out betekent niet dat je het kind zonder meer apart zet om hem te laten nadenken over zijn gedrag. Verre van dat! Als je op deze manier een time-out gebruikt, dan zul je alleen bereiken dat je kind zich in de steek gelaten voelt en dat zijn gevoelens er niet toe doen.

Je kunt een time-out toepassen als je kind niet gehoorzaam is, maar dan moet je hem wel bijstaan. Hij moet immers begrijpen wat zijn negatieve gedrag was, welk gedrag wel goed is en wat de gevolgen ervan zijn. Mocht het nodig zijn dan moet je hem daarnaast ook helpen om te kalmeren.

Vorm gehoorzaam gedrag

Het is erg belangrijk dat je hem helpt zijn gedrag te vormen naar jouw wensen. Wil jij dat je kind aardig is dan moet jij aardig zijn. Wil je dat je kind geen agressief gedrag vertoont tegenover zijn broertje, dan is het noodzakelijk dat jij niet agressief bent, niet met hen, niet met anderen en ook niet met jezelf.

Beloon gehoorzaam gedrag

Met de bevestiging van goed gedrag laat je zien dat je het belangrijk vindt dat hij zich goed gedraagt. Op die manier zal je kind voelen dat je waarde hecht aan zijn goed gedrag en is daardoor geneigd om zich beter te gedragen in toekomstige situaties.

We bedoelen hier niet dat je elke keer het goede gedrag moet belonen. Je zult namelijk egoïsme bevorderen als je overdadig beloont. Een goede manier om goed gedrag te bevestigen is met een soort beloning voor heel de familie.

Dit kan bijvoorbeeld een punten-systeem zijn of een pot met knikkers…. Als de pot vol is mag het kind een activiteit kiezen die met de hele familie wordt ondernomen, zoals een dagje naar het strand of een uitje naar het park om een ijsje te eten.

Bedenk of alles wel goed gaat met je kind

Bedenk of alles wel goed gaat met je kind

Het is mogelijk dat je kind ongehoorzaam gedrag vertoont omdat hem iets dwars zit en hij probeert om je dat op deze manier duidelijk te maken. Misschien moet je eens nagaan of:

  • hij wel de goede voeding krijgt
  • hij wel voldoende slaapt
  • zijn activiteitenprogramma niet teveel stress veroorzaakt
  • dat er in de familie iets gaande is waardoor hij zich emotioneel van slag is….

Op deze manier kun je analyseren wat er gaande is en proberen een oplossing te zoeken voor het probleem. Het is belangrijk dat je nagaat of je kind een of ander emotioneel conflict heeft, voordat je blinde gehoorzaamheid vereist. Als hij zich emotioneel goed voelt, kan zijn gedrag drastisch verbeteren.

Vertel hem wat je van hem verwacht

Vaak zijn kinderen ongehoorzaam zonder dat ze zich daarvan bewust zijn. Zij weten eenvoudigweg niet wat er precies van ze wordt verwacht. Kinderen hebben informatie nodig over hun gedrag en over wat wel en wat niet wordt geaccepteerd.

Als hij zich in een bepaalde situatie niet goed gedraagt, moet je hem duidelijk maken wat wel goed is. Leg hem uit wat de consequenties zijn als hij daar wel of geen gehoor aan geeft.

In veel gevallen zijn de gevolgen die natuurlijk voortvloeien uit een situatie ook een goede les om de volgende keer gehoorzaam te zijn.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.



Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.