Hoe moet je met de boosheid van je kind omgaan?

De meeste kinderen hebben al op jonge leeftijd last van driftbuien en boze buien
Hoe moet je met de boosheid van je kind omgaan?
María Alejandra Castro Arbeláez

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog María Alejandra Castro Arbeláez.

Laatste update: 24 juli, 2018

In dit artikel geven we je een aantal tips over hoe je het beste met de boosheid van je kind kunt omgaan.

Kinderen kunnen zich soms gefrustreerd of overweldigd door emoties voelen. Als ze niet weten hoe ze om moeten gaan met hun emoties, kan dat resulteren in een grote woedeuitbarsting.

De meeste kinderen hebben al op jonge leeftijd last van driftbuien en boze buien. Soms kan dit ertoe leiden dat ze agressief worden.

Het herkennen van de boosheid van een kind is niet zo moeilijk. Maar soms accepteren we hun driftbuien als normale gebeurtenissen, zonder te beseffen dat ze later problemen kunnen veroorzaken.

Hier zijn enkele duidelijke aanwijzingen voor wanneer een eenvoudige driftbui meer is dan een uiting van boosheid.

Hoe herken je boosheid bij je kinderen:

  • Ze kunnen op school problemen veroorzaken.
  • Hun boosheid en agressie hebben hun impact op mensen in het gezin.
  • Hun gedrag is een gevaar voor henzelf en voor de mensen om hen heen.
  • Als hun driftbuien lang aanhouden en als het een constant verdedigingsmechanisme wordt.
  • Als hun agressie een fase bereikt waarin ze zichzelf niet langer kunnen beheersen.
  • Hun gedrag verstoort hun persoonlijkheid en verhindert hen om relaties met anderen aan te gaan. Ze kunnen ook worden uitgesloten van activiteiten zoals spellen of verjaardagen.
Boosheid bij je kinderen

Boosheid en lijden

Het is bewezen dat de woede van een kind een teken is dat hij lijdt. Zijn boosheid en agressiviteit zijn verdedigingsmechanismen tegen de wereld en tegen zichzelf.

De eerste stap om de woede van een kind te begrijpen, is te proberen de redenen en omstandigheden te begrijpen waardoor het kind zich zo gedraagt. Er zijn veel dingen die dit gevoel kunnen activeren. Hier zijn een paar voorbeelden.

Stoornis van aandachtstekort met hyperactiviteit

Meer en meer kinderen vertonen symptomen van ADHD. Het gaat om kinderen die impulsief en hyperactief zijn en ze hebben speciale problemen als het gaat om het beheersen van hun gedrag.

Meer dan 50% van de kinderen met ADHD presenteert uitdagend gedrag en emotionele uitbarstingen

– Vasco Lopes, klinisch psycholoog –

Kinderen bij wie deze aandoening wordt vastgesteld, hebben niet het vermogen zich te concentreren op hun dagelijkse taken.

Het hebben van deze symptomen vormt echter geen directe diagnose van ADHD. Dit symptoom kan soms over het hoofd worden gezien en dit leidt tot opvallend en agressief gedrag.

Angst

De meeste weerspannige en boze kinderen lijden aan ernstige angst die nog niet is erkend.

Hun gedrag heeft alles te maken met camoufleren. Het toont hun moeilijkheden bij het omgaan met stressvolle situaties. Het duidelijkste teken van angst is wanneer ze proberen weg te rennen vanwege de verschrikkelijke angst die hen overvalt.

Trauma of verwaarlozing

Slecht gedrag op school of thuis kan het resultaat zijn van trauma en verwaarlozing.

Wanneer kinderen die problemen hebben, zich thuis niet veilig voelen, kunnen ze dreigend gedrag vertonen op school

– Dr. Nancy Rappaport, professor aan de medische faculteit van Harvard –

Moeilijkheden met zintuiglijke waarneming

Sommige kinderen hebben moeite met het verwerken van sensorische informatie over de ruimte waar ze zich bevinden. Als je denkt dat je kind bijzonder gevoelig is, of daarentegen nauwelijks gevoelig is voor stimulatie, kan dit de oorzaak zijn van enorme angst die onopgemerkt is gebleven.

Ze kunnen zich bijvoorbeeld overweldigd voelen door temperaturen of texturen. Het is belangrijk om dit zo snel mogelijk op te lossen om te voorkomen dat het een chronisch probleem wordt.

Autisme

Autistische kinderen kunnen ook last hebben van een emotionele crisis.

Misschien houdt je kind zich vast aan een routine waardoor hij zich prettiger voelt. Deze stoornis kan van invloed zijn op het vermogen van het kind om te communiceren en zijn gevoelens te uiten.

Boosheid

Hoe kan ik mijn kind helpen?

Ouders zijn de eerst aangewezen personen om het gedrag van een kind kunnen vormen. Hieronder volgen tips voor het omgaan met de woede van je kind:

  • Help hem zich in te leven in een ander.
  • Laat hem inzien dat je alle gevoelens kunt toelaten, maar niet elk gedrag. Dit betekent dat hij boos mag worden, maar het betekent niet dat hij zijn woede op wat voor manier dan ook mag uiten.
  • Geef hem richtlijnen om met stress om te leren gaan. Lichaamsbeweging, lezen, nadenken over positieve dingen… het kan allemaal een ontspannende uitwerking hebben.
  • Leer hem om diep adem te halen wanneer hij van streek is. 

Tot slot, boosheid is niet altijd alleen te wijten aan de manier waarop een kind wordt opgevoed. We moeten hen helpen hun impulsen te beheersen om grotere problemen in de toekomst te voorkomen. 


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.