Is het legaal om kinderen een pauze te verbieden?

Wanneer kinderen worden gestraft en het op school verboden is om pauze te nemen, dan wordt hun de rechten ontnomen die ze in die periode zonder activiteit hebben. Hoe is dit soort straf gereguleerd of beperkt?
Is het legaal om kinderen een pauze te verbieden?

Laatste update: 01 februari, 2020

Op veel scholen, zo niet alle, is het gebruikelijk om kinderen te straffen door een pauze te verbieden of de duur ervan te verkorten. Wat is de reden? Denk bijvoorbeeld aan zich misdragen, geen huiswerk maken, de les niet kennen, in de klas praten of thuis een schrift zijn vergeten.

Er zijn leraren die zelfs de pauze afnemen van leerlingen die tijdens de les naar het toilet moeten. Pauze is een recht dat alle kinderen hebben en het is ook een noodzaak vanuit het oogpunt van hun fysieke en emotionele gezondheid. Toch komt het verbieden van een pauze als straf nog steeds voor.

Hieronder zullen we daarom enkele feiten bekijken om te begrijpen waarom kinderen niet verboden mag worden om een pauze te nemen.

Pauze: het recht van een kind

Artikel 24 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens bepaalt: “Iedereen heeft het recht om te rusten en periodieke vakanties te nemen.” Dit omvat uiteraard kinderen die ook recht hebben op rust en een redelijke beperking van hun studietijd.

Voor kinderen tussen 3 en 12 jaar duurt de schooldag ongeveer 5 uur. Er zijn zelfs kinderen die op school eten of langer blijven voor buitenschoolse activiteiten, dus hun schooltijd kan tot wel 9 uur duren. Het is zonder twijfel een drukke dag…

Gedurende de dag is er halverwege de ochtend een pauze van 30 minuten ingesteld, bekend als de ochtendpauze. Deze periode van vrije tijd en spel is een recht dat kinderen hebben.

Dit recht wordt weerspiegeld in artikel 31 van het Verdrag inzake de rechten van het kind. Het verkondigt: “Staatspartijen erkennen dat elk kind het recht heeft op rust en vrije tijd, om deel te nemen aan spel- en recreatieve activiteiten die passen bij de leeftijd van het kind.”

Kinderen straffen door de pauze te verbieden is machtsmisbruik door de leerkracht of instelling. Pauzes op school zijn niet het eigendom van leraren, het zijn kinderrechten. Geen enkel intern sanctieregime van enig educatief centrum staat boven de grondwet of internationale conventies.

Voordelen van pauze voor kinderen

Kinderen tijdens de pauze

Een pauze biedt kinderen veel mentale, fysieke, emotionele en sociale voordelen. Deze periode van vrij spel en recreatieve activiteiten is essentieel voor de ontwikkeling en gezondheid van kinderen.

Een klein moment van vrije tijd stelt hen in staat om hun sociale vaardigheden te ontwikkelen, te leren delen, communiceren en problemen op te lossen. Het is ook een tijd om spanning los te laten.

Vanuit strikt academisch oogpunt is een pauze ook erg belangrijk. Om beter te leren, hebben kinderen een pauze nodig om de informatie na een periode van leren te verwerken. Het is net zo nodig als een wiskunde- of taalles.

Een pauze is ook cruciaal om energie op te laden en voor kinderen om deel te nemen aan lichamelijke activiteit. Het draagt positief bij aan het verbeteren van schoolprestaties en het gedrag van kinderen.

Bovendien is deze tijd van ontspanning en loskoppeling vooral nuttig voor kinderen met gedrags- of leerproblemen, zoals mensen die lijden aan Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD).

Waarom is het verbieden van een pauze verkeerd?

Je mag een pauze niet verbieden

De pauze is een fundamenteel onderdeel van de ontwikkeling van kinderen. Het is daarom een belangrijk onderdeel van de sociale interactie die kinderen op school moeten hebben. Het is namelijk een gelegenheid om te rusten van academische vereisten. Dit is de ruimte voor recreatie, creatieve ontwikkeling, participatie en fysieke activiteit.

Voor kinderen is spelen een essentiële activiteit die niet kan worden verbannen of afgewezen. Scholen zouden het verbieden van een pauze niet moeten gebruiken als een vorm van straf. Ze moeten zoeken naar andere methoden om het gedrag van leerlingen te verbeteren.

Ouders moeten eisen dat de rechten van hun kinderen worden geëerbiedigd. Ze moeten de school vragen hen niet te straffen door de pauze te verbieden. De school moet namelijk educatieve en niet-dwingende maatregelen nemen om mogelijke gedragsproblemen bij kinderen te corrigeren. Het is dus noodzakelijk om op zoek te gaan naar andere soorten oplossingen waarbij ze niet worden uitgesloten van hun recht op rust.

Door de pauze weg te nemen, leren kinderen ook dat ze zich aan oneerlijke situaties moeten onderwerpen zonder hun mening erover te kunnen geven. Ze leren dat hun behoeften er niet toe doen en dat ze iets niet kunnen veranderen dat ze niet als eerlijk beschouwen.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.