Het effect van huiselijk geweld op kinderen

Of ze nu de hoofdpersoon zijn of getuigen van fysiek en psychologisch misbruik, het effect van geweld op kinderen is wreed. Het zorgt ervoor dat ze zich onbeschermd voelen en geloven dat dit de manier is om alledaagse problemen op te lossen.
Het effect van huiselijk geweld op kinderen
María Alejandra Castro Arbeláez

Beoordeeld en goedgekeurd door de psycholoog María Alejandra Castro Arbeláez.

Geschreven door Yamila Papa

Laatste update: 22 december, 2022

In dit artikel zullen we je vertellen over het effect van huiselijk geweld op kinderen, een zeer reëel en ernstig probleem.

Wanneer er thuis geweld of mishandeling is bij ouders, kinderen of zelfs bij huisdieren, dan kan de emotionele gezondheid van kinderen sterk worden aangetast.

Wat is het effect van huiselijk geweld op kinderen?

Huiselijk geweld is een daad die de fysieke, emotionele en psychologische gezondheid van kinderen in gevaar brengt door middel van slaan of bedreigingen.

Kinderen die getuige zijn van mishandeling tussen hun ouders zijn ook het slachtoffer, omdat ze in een huishouden wonen dat wordt geregeerd door geweld. En het is niet alleen fysieke agressie, maar ook emotioneel en psychologisch, wat nog gevaarlijker en schadelijker kan zijn.

Dit probleem treft meer huishoudens dan veel mensen zich voor kunnen stellen. In de meeste gevallen gaat het om de vader die de moeder slaat en soms ook de kinderen die zich ermee ‘bemoeien’ om haar te verdedigen.

Dit soort geweld maakt echter geen onderscheid tussen geslacht, leeftijd of sociale omstandigheden.

De impact van huiselijk geweld op kinderen is enorm en zeer moeilijk om te keren. De eerste reden is dat het de evolutionaire ontwikkeling van kinderen op de korte, middellange en lange termijn beïnvloedt.

Het kan zelfs achterstand in hun leerproces veroorzaken. Deze achterstanden zijn de reden waarom er gevallen zijn van kinderen die in hun bed plassen, niet praten of zich niet kunnen concentreren op school.

Hoe de gevolgen van geweld bij kinderen te identificeren

verdrietig meisje zit tegen een muur

Leraren, familieleden of vrienden kunnen herkennen wanneer er iets mis is in hun huis vanwege de houding en het gedrag van de kinderen.

Naast de hierboven aangegeven symptomen zijn er nog andere:

  • Slapeloosheid
  • In de broek plassen
  • Gebrek aan eetlust
  • Angst
  • Stress
  • Depressie
  • Nachtmerries
  • Natuurlijk ook agressiviteit

Het is zeer waarschijnlijk dat kinderen imiteren wat ze dagelijks zien en wanneer er zich een probleem voordoet met een schoolvriend of buurkind, dan zullen ze het willen ‘oplossen’ door te slaan of te schreeuwen.

Waarom? Dit komt omdat ze dat het juiste ding vinden om te doen, volgens het voorbeeld dat ze dagelijks hebben gekregen.

Kinderen die in een huishouden wonen waar geweld dagelijks voorkomt, zijn kwetsbaarder voor trauma’s en emotionele of psychische problemen dan degenen die in een vredig huis wonen.

Kinderen zijn de ‘onzichtbare slachtoffers’ van geweld

Kleine kinderen nemen alles wat ze om zich heen zien, horen en voelen in hun leven op. Het is niet nodig voor ouders om ze te slaan of tegen ze te schreeuwen waardoor ze het slachtoffer worden van wat er gebeurt. Zelfs als het geweld tussen volwassenen is en buiten het gezichtsveld van kinderen, dan lijden ze aan de gevolgen.

Als ze niet op tijd worden behandeld, dan kroppen deze kinderen hun intense gevoelens van angst op, dit kan jaren en vele malen gebeuren. De impact van huiselijk geweld op kinderen kan aan de hand van hun leeftijd variëren.

1. Tot 3 jaar oud

Ze hebben ontwikkelingsstoornissen, eten niet genoeg, schreeuwen of raken snel geïrriteerd. Bovendien ervaren ze angst, verdriet, huilen en isolement.

Huiselijk geweld is een daad die de fysieke, emotionele en psychologische gezondheid van kinderen in gevaar brengt door slaan of bedreigingen.

2. Tussen 3 en 7 jaar oud

Ze voelen zich schuldig over de situatie waardoor ze zich anders gedragen dan normaal.

Er kan zich een achteruitgang voordoen in hun gewoonten:

Ze kunnen ook agressief, rebels, destructief, vijandig en dwars worden.

3. Tussen 7 en 13 jaar oud

Vader met een riem in zijn hand

Tijdens deze fase wordt een laag zelfbeeld duidelijk, evenals gevoelens van ‘haat’ jegens de gewelddadige volwassene.

Ook kan het kind geïrriteerd zijn en slaan of schreeuwen tegen jongere broers en zussen, schoolkameraden, neven en nichten of buurtkinderen. Kinderen voelen zich beschaamd over wat ze thuis meemaken en wanneer ze ernaar worden gevraagd, ontkennen ze alles.

4. Tussen 13 en 18 jaar oud

Tijdens de puberteit heeft de belangrijkste weerslag betrekking op hun emoties en de vorming van hun persoonlijkheid. Ze kunnen crimineel gedrag ontwikkelen, zoals stelen of vechten op straat, en kunnen ook overmatig drugs gaan gebruiken of alcohol drinken.

Zoals je ziet, gaat de impact van huiselijk geweld op kinderen verder dan wat ze thuis zien of horen. Deze ongelukkige situatie kan de manier waarop ze problemen oplossen beïnvloeden en hoe ze zich in de rest van hun leven verhouden tot degenen om hen heen.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.