De werkdag van een moeder

De werkdag van een moeder
María Alejandra Castro Arbeláez

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog María Alejandra Castro Arbeláez.

Laatste update: 23 juni, 2018

De werkdag van een moeder kan lang en vermoeiend zijn. Een recent onderzoek heeft aangetoond dat een vrouw die full-time werkt, werkzaamheden kan uitvoeren die gelijk staan aan twee werkdagen van de vader. 

Wanneer verschillende beroepen en salarissen met elkaar worden vergeleken, gaan mensen vaak uit van de activiteiten die worden uitgevoerd tijdens een werkdag. 

Echter, dit kan ingewikkeld worden wanneer het aankomt op de werkdag van een moeder, die vaak ook de extra taak van het huishouden op zich neemt.

Tegenwoordig hebben vrouwen de neiging om werkzaamheden thuis en buitenshuis te combineren. Hierdoor nemen ze iedere dag meerdere taken op zich. Onder hen bevinden zich ook moeders die full-time banen hebben.

Op deze manier lijkt het werk van een moeder eindeloos. Het begint ‘s ochtends vroeg en eindigt pas laat in de avond.

Hoewel het een moeilijk onderwerp is om te checken en te verifiëren, stelde de CAO en de Organische Wet in 3/2007 in Spanje vast, dat de werkdag van een moeder gelijk staat aan twee werkdagen van de vader. 

Wat houdt dit in en in elke gevallen is dit van toepassing? 

De rechten van een werkende moeder 

De Spaanse wetgeving heeft enkele voordelen met betrekking tot hulp voor werkende moeders ingevoerd, wanneer ze daarbuiten ook zorgdragen voor de kinderen.

1. Ouderschapsverlof 

Ouderschapsverlof  in Spanje duurt over het algemeen tot 16 weken na de bevalling. Deze periode kan verlengd worden in de volgende gevallen:

  • Twee extra weken voor tweelingen.
  • Vier extra weken voor drielingen.
  • Twee extra weken wanneer de baby gehandicapt geboren wordt of gezondheidsproblemen heeft.

Daarbij moeten werkende moeders het aangeven en verantwoorden wanneer ze gedurende de zwangerschap verlof opnemen. In deze volgende situaties wordt het toegestaan dat vrouwen verlof nemen:

  • Prenataal onderzoek.
  • Voorbereiding op de bevalling.
  • Ongemak of ziekte.

2. Vermindering van de werkuren 

Moeders krijgen de kans om hun werkdagen naar hun wensen aan te passen, tot hun kind de leeftijd van 12 jaar bereikt. De vermindering van de werkuren, leidt daarbij wel tot een vermindering in salaris.

De werkdag van een moeder: al werkend de baby voeden

3. Onbetaald verlof

In de gevallen waar de moeder persoonlijk zorg moet dragen voor haar kind is dat tot een periode van 3 jaar geoorloofd. Op deze manier is ze verzekerd van haar contracturen in de toekomst en blijft ze verzekerd voor ziektenkosten.

Na het eerste jaar heeft de moeder het recht om haar werkzaamheden op te pakken op hetzelfde professionele niveau of een vergelijkbaar niveau. Ze heeft het recht om op haar werkplek terug te keren zonder extra procedures.

4. Ontslag

Het is belangrijk om je bewust te zijn van de mogelijkheid van werkeloosheid. Er is een kans dat een vrouw ontslagen wordt.

In deze gevallen, zal de moeder een werkeloosheidsuitkering ontvangen die verlengd wordt met vier maanden.

Het werk van een moeder lijkt eindeloos. Het start ‘s ochtends vroeg en eindigt pas laat in de avond. 

5. Borstvoeding en werk

De moeder krijgt de kans om gedurende de werkdag een uur borstvoeding te geven zonder salarisvermindering. Deze regel geldt voor de eerste negen maanden in het leven van de baby.

Ook hebben ze het recht om hun werkdag met 1 uur te verkorten.

Vaststellen hoeveel de werkdag van een moeder waard is

Een in 2015 gemaakte Amerikaanse beoordeling, wees uit dat moeders een jaarlijks salaris van  $65,300 zouden moeten ontvangen. Dit is gelijk aan 2,5 salaris van de gemiddelde werknemer in de Verenigde Staten.

Met dit in gedachten zou een gemiddelde moeder ongeveer  $1,735 per week verdienen. In dit onderzoek werd ook rekening gehouden met de kosten van voeding, tuinieren en de inrichting van het huis.  

De werkdag van een moeder: huis schoonmaken

Hulp voor werkende moeders

Voor de eerste keer nu krijg t een werkende moeder in Spanje hulp, die oploopt tot 100 euro per maand. Dit kan eenmalig opgenomen worden (1200 euro) of maandelijks worden uitgekeerd.

Uiteindelijk kan deze vergoeding doorlopen totdat het kind drie jaar is. Het geld wordt uitbetaald door de sociale verzekering.

Ook wanneer er sprake is van adoptie of pleegkinderen hebben moeders recht op dit geld. 

Zoals we zien, is de werkdag van een moeder gevuld met verschillende verantwoordelijkheden, verdeeld tussen hun werk en hun familie.

Gelukkig zijn er culturele en wetmatige voordelen, die de intensiteit van hun werkdagen erkennen. Maar er is nog meer werk aan de winkel. 


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.