De 7 verantwoordelijkheden van een peetmoeder

Het zijn van een peetmoeder is meer dan alleen een titel, wees betrokken bij je petekind en geef hem steun, vertrouwen en liefde.
De 7 verantwoordelijkheden van een peetmoeder
Leticia María Fernández Gutiérrez

Geschreven en geverifieerd door de psychopedagoog Leticia María Fernández Gutiérrez.

Laatste update: 22 december, 2022

Heb je je ooit afgevraagd wat de verwachtingen en verantwoordelijkheden zijn die bij een peetmoeder horen? De belangrijkste taak van een peetmoeder is natuurlijk het beschermen en verzorgen van haar petekind.

Peetmoeders hebben echter veel meer verantwoordelijkheden en plichten dan alleen dat. Als je het voorrecht op je neemt om een peetmoeder te zijn, dan moet je kennis nemen van alles wat het met zich meebrengt.

Verkozen worden als peetmoeder betekent meer dan alleen verantwoordelijk te zijn voor de komst van je petekind. Een peetmoeder zijn betekent ook het voorrecht hebben om gedurende zijn leven over een kind te waken en voor een kind te zorgen.

Hoewel het idee om een peetmoeder te zijn nauw verbonden is met religie, hoeft het niet tot dat gebied beperkt te worden. We hebben een lijst voor je samengesteld om precies te laten zien wat de taken van een peetmoeder zijn.

De verantwoordelijkheden van een peetmoeder

Geef je petekind steun, vertrouwen en liefde

Je bent iemand die heel dicht bij hem staat. Daarom moet je een speciale band met hem opbouwen en hem vertrouwen geven. Hij moet zijn gedachten en gevoelens vrijelijk met je kunnen delen. Er mag nooit een gebrek zijn aan de liefde en steun die hij zeker van je nodig zal hebben.

Wees actief in het leven van het kind

peetmoeder speelt met kind

Het is niet genoeg om simpelweg bij de ceremonie aanwezig te zijn waar ze je de naam peetmoeder geven en dat het daarmee klaar is. Je moet ook aanwezig zijn op speciale dagen in het leven van je petekind, zoals bij verjaardagen of belangrijke schoolevenementen.

Vergeet niet dat de naaste mensen in het leven van kinderen altijd een heel speciale rol in hun herinneringen zullen innemen. Laat de kans niet lopen om bij hem te zijn op de echt belangrijke momenten in zijn leven.

Wees een goed voorbeeld

Je zult onvermijdelijk een voorbeeld worden voor je petekind en daarom moet je de taak serieus nemen. Iedereen om hem heen zal van nature een voorbeeld voor hem worden voor hoe de wereld werkt. Hij zal erin leren leven en erin passen. Daarom moet je je deze taak echt eigen maken, ten voordele van het kind en ten behoeve van jezelf.

Bied hem hulpbronnen voor het leven aan

Een van je andere missies is om je petekind hulpmiddelen te geven zodat hij de situaties aan kan pakken die in zijn dagelijks leven zullen verschijnen. Vaardigheden zoals veerkracht, empathie of het beheersen van emoties zijn essentieel in het leven van kinderen.

Andere verantwoordelijkheden van een peetmoeder

We hebben nu enkele basis taken en verantwoordelijkheden van een peetmoeder gezien. Er zijn echter nog andere zaken waar rekening mee moet worden gehouden, zoals:

Interesse tonen in het onderwijs van je petekind

Het is belangrijk dat we de term onderwijs begrijpen als zijnde alle gecombineerde lessen die je petekind gedurende zijn hele leven zal ontvangen. Dit kan schoolonderwijs zijn, maar ook onderwijs op een spiritueel, moreel of religieus niveau.

Het is belangrijk dat je weet in welke richting de ouders van het kind willen dat zijn opleiding gaat. Zorg dat je erbij betrokken bent en ontdek hoe en wat ze hun kind willen leren en welke waarden ze het kind bij willen brengen.

Ondersteuning van de ouders

Vergeet niet dat alles wat je doet, moet worden gedaan in overeenstemming met de ouders. Ze zijn ongetwijfeld de belangrijkste figuren in de ontwikkeling van het kind.

Dit betekent niet dat je het overal mee eens moet zijn, maar je moet de samenhang bieden in de instructie van je petekind. Zo niet, dan kunnen de inconsistenties hem in de war brengen.

Onvoorwaardelijk van hem houden

Je moet een deel van zijn leven zijn en van hem houden op zo’n manier dat hij begrijpt dat je van hem houdt om wie hij is en niet om wat hij doet. Een kind dat zich op deze manier geliefd voelt, zal opgroeien met veel zelfvertrouwen en met veel positieve vaardigheden.

Bovendien zal de band tussen jullie versterkt worden en zal er een wederzijdse en onvoorwaardelijke liefde in beide richtingen zijn.

Je bent iemand die heel dicht bij hem staat, dus je moet een speciale band met hem opbouwen en hem vertrouwen bieden. Hij moet zijn gedachten en gevoelens vrijelijk met je kunnen delen.

Conclusies over het peetmoeder zijn

peetmoeder en kind hebben plezier

Een peetmoeder zijn houdt veel meer in dan we in eerste instantie zouden denken. Hoewel deze taak traditioneel gezien geassocieerd wordt met een religieuze titel, omvat deze taak tegenwoordig veel meer.

Het is zonder twijfel geen taak om lichtvaardig te worden opgevat. Het is een taak die het kind onvoorwaardelijke liefde en steun zal bieden in zijn sociale netwerk. Je moet beslissen in hoeverre je bereid bent om bij zijn leven betrokken te worden en vooral hoe je dat aan gaat pakken.

We willen je graag aanmoedigen dat als je ooit de kans krijgt om deze bevoorrechte positie te krijgen om die dan te accepteren. De verantwoordelijkheden die horen bij het zijn van een peetmoeder zijn slechts een deel van wat het inhoudt om dicht bij een kind te staan.

Met de tijd en een goede doses onvoorwaardelijke liefde, zul je dan zeker een fundamenteel deel van zijn leven worden. 


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.