Is het coronavirus gevaarlijk voor kinderen?

Het coronavirus heeft wereldwijd alarmsignalen af laten gaan. Vandaag delen we interessante informatie over dit virus en beantwoorden we de vraag: "Is het coronavirus gevaarlijk voor kinderen?"
Is het coronavirus gevaarlijk voor kinderen?

Laatste update: 20 mei, 2020

Het coronavirus is de epidemie waar iedereen over de hele wereld over praat. Dit komt door hoe snel het zich van de ene persoon naar de andere verspreidt. Hoe zit het met onze kleintjes? Is het coronavirus echter gevaarlijk voor kinderen? Moeten we alarm slaan?

Hier delen we wat interessante informatie over dit virus en hoe relevant het voor kinderen is. Bovendien vertellen we je over de mogelijke voorzorgsmaatregelen die je kunt nemen.

Wat is het coronavirus?

Coronavirussen zijn een familie van virussen met een onbekende oorsprong en er zijn verschillende soorten coronavirussen. Ze kunnen symptomen veroorzaken die van hoesten tot longontsteking variëren. In de ernstigste gevallen kan het ademhalingsfalen veroorzaken.

In december 2019 werden de eerste gevallen van een nieuw type coronavirus, COVID-19 in de stad Wuhan in China ontdekt. Sindsdien heeft de verspreiding van het ene besmette individu naar het andere gezonde individu het aantal gevallen drastisch doen toenemen.

Hoewel het aantal mensen dat het coronavirus heeft opgelopen zeer hoog is, is het sterftecijfer van dit type virus eigenlijk laag. Het is zelfs nog lager dan eerdere epidemieën van andere soorten coronavirussen.

Welke symptomen veroorzaakt het virus?

Close-up van het coronavirus

Een coronavirus infectie veroorzaakt over het algemeen symptomen die vergelijkbaar zijn met die van de gewone griep. Onder hen kunnen we onder andere het volgende vinden:

  • Neusverkoudheid
  • Algeheel ongemak
  • Vermoeidheid
  • Spierpijn
  • Hoesten
  • Loopneus
  • Koorts en rillingen
  • Keelpijn en hoofdpijn

Iemand die de infectie draagt, kan zonder symptomen blijven, griepachtige symptomen zoals de bovenstaande ervaren of ernstigere complicaties krijgen. De belangrijkste complicaties kunnen van longontsteking tot longfalen variëren.

Deze ernstigere gevallen komen over het algemeen bij kwetsbaardere bevolkingsgroepen voor. Deze omvatten ouderen, pasgeboren baby’s en mensen met een verminderd immuunsysteem.

Is het coronavirus gevaarlijk voor kinderen?

Het lijkt erop dat een infectie met het coronavirus in het algemeen veel milder is in het geval van kinderen. En, zoals we al zeiden, is het sterftecijfer gerelateerd aan deze virusstam laag. Dat is ook de reden dat verschillende instanties geruststellende berichten over het coronavirus en kinderen hebben verstuurd.

Toch streeft de American Academy of Pediatrics, samen met andere pediatrische instellingen, naar een protocol voor het reageren op en omgaan met het coronavirus bij kinderen.

Natuurlijk is alertheid van het grootste belang. Degenen die een mogelijk geval van het virus vermoeden, moeten de volksgezondheid zo snel mogelijk waarschuwen. Op die manier kunnen ze passende maatregelen nemen om de infectie te bevestigen of uit te sluiten.

Hoe het coronavirus te voorkomen en te behandelen

Hoe het coronavirus te voorkomen en te behandelen

Momenteel bestaat er geen effectieve behandeling van het coronavirus. In plaats daarvan richten medische professionals zich dus op het behandelen van symptomen, het beheersen van koorts en pijn en het proberen om de algehele gezondheid van patiënten te behouden.

Het is ook belangrijk om alert te zijn op het optreden van mogelijke complicaties. Dit is vooral belangrijk, zoals we al zeiden, als het gaat om de meest vatbare populaties.

Dit is waarom het zo belangrijk is om de verspreiding van het coronavirus van de ene persoon naar de andere te vermijden. Het beoefenen van een goede hygiëne is daarom de beste manier om het te voorkomen. Met andere woorden, algemene basishygiëne. Bovendien moeten individuen extra belang hechten aan de hygiëne van hun handen.

Het is ook erg belangrijk om contact met degenen die het virus al hebben te vermijden. Als dit contact niet kan worden vermeden, dan moet je je ogen, mond en neus bedekken.

Conclusie: is het coronavirus gevaarlijk voor kinderen?

Terwijl alarmen over dit virus al over de hele wereld afgaan, adviseren experts mensen om kalm te blijven. Met betrekking tot de vraag: “is het coronavirus gevaarlijk voor kinderen?,” dan is het antwoord over het algemeen nee. Het virus lijkt namelijk niet bijzonder agressief te zijn bij kinderen.

Bovendien maakt de snelle actie namens gezondheidsfunctionarissen het mogelijk om de verspreiding van het coronavirus te beheersen en zelfs te verminderen. Als je echter twijfelt of een geval van het coronavirus vermoedt, raadpleeg dan meteen een medisch specialist.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


  • Calendario de vacunaciones de la Asociación Española de Pediatría: Recomendaciones 2011* [Vacunas (Madr).2011]-Medes [Internet]. [cited 2020 Feb 19]. Available from: https://medes.com/publication/67076
  • Coelho M, Arruda CS, Simões SF. HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS COMO ESTRATÉGIA FUNDAMENTAL NO CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR: UM ESTUDO QUANTITATIVO. Enfermería Glob. 2011 Jan 16;10(21).

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.