Het hexavalent vaccin: alles wat je moet weten

Het hexavalent vaccin beschermt tegen 6 ernstige infecties bij kinderen: 4 bacteriële en 2 virale. Het moet in verschillende doses worden toegediend.
Het hexavalent vaccin: alles wat je moet weten
Leidy Mora Molina

Geschreven en geverifieerd door de verpleegkundige Leidy Mora Molina.

Laatste update: 22 december, 2022

Vaccins zijn geneesmiddelen die gemaakt zijn om mensen tegen bepaalde soorten infecties te beschermen. In die zin versterken ze onze immuniteit om te voorkomen dat we ziek worden of ernstige vormen van een ziekte ontwikkelen. In het geval van combinatievaccins, zoals het hexavalent vaccin (of zeswaardig vaccin), kunnen we kinderen met één enkele injectie tegen 6 belangrijke infecties beschermen.

Met andere woorden, we geven ze een uitgebreide dekking ten koste van een minder ernstige aandoening. Naast de voordelen die deze vaccins aan kinderen bieden, hebben de voordelen ook gevolgen voor gezinnen. Ze verminderen namelijk de kosten (overdracht, tijd, nazorg) en vereenvoudigen de taak om het vaccinatieschema bij te houden.

Hieronder vertellen we je alles wat je moet weten over het hexavalent vaccin bij kinderen.

Welke ziekten voorkomt het hexavalent vaccin?

Zoals we al verwachtten, verschaft deze gecombineerde immunisatie immuniteit tegen 6 verschillende ziektekiemen, die vóór de ontwikkeling van vaccins verantwoordelijk waren voor een hoog percentage van sterfgevallen onder zuigelingen.

In dit artikel vertellen we je welke infecties je kind kan vermijden door deze immunisatie te krijgen.

Difterie

Deze ziekte wordt veroorzaakt door de bacterie Corynebacterium diptheriae en het is een potentieel ernstige aandoening. De ziekte tast namelijk vooral de slijmvliezen van neus en keel aan en vormt daarin een laagje of membraan dat de ademhaling verhindert. Bovendien kan het huidweefsels infecteren en celdood veroorzaken.

De verantwoordelijke bacterie wordt van mens op mens overgedragen. In het algemeen zijn het de volwassenen die ze bij zich dragen zonder het te weten. Wanneer het door een jong kind wordt opgelopen, kan het de dood tot gevolg hebben. Daarom is het belangrijk iedereen onder de 5 jaar in te enten.

Tetanus

Tetanus is een infectie veroorzaakt door de bacterie Clostridium tetani, die ook tot de dood kan leiden.

Het ziektebeeld begint mild met hoofdpijn en krampen in de kaak, maar gaat dan over in sterke spierspasmen (plotselinge en onvrijwillige spierspanning). Uiteindelijk kan dit leiden tot verlamming van het middenrif en het onvermogen om adem te halen.

Deze bacteriën komen het lichaam binnen via huidwonden of erosies, brandwonden of dierenbeten. Over het algemeen wordt hij gevonden in stof en in de grond, omdat hij in staat is ongunstige omstandigheden lang te overleven.

Het hexavalent vaccin

Kinkhoest (pertussis)

Dit is een ernstige infectie van de luchtwegen, veroorzaakt door de bacterie Bordetella pertussis, die de longen aantast en hevige aanvallen van hoesten en apneu veroorzaakt. Als je dit niet op tijd behandelt, kan het hart- en longfalen veroorzaken en tot de dood leiden.

Deze infectie treft mensen van elke leeftijd, hoewel de infectie bij baby’s jonger dan 6 maanden veel ernstiger kan zijn.

Haemophilus influenzae type b-infectie

Deze bacterie veroorzaakt ernstige infecties van allerlei aard, vooral bij baby’s en jonge kinderen. Tot de meest prominente kunnen we bacteriële meningitis, septikemie, longontsteking, septische artritis en epiglottitis rekenen.

Kinderen jonger dan 3 jaar zijn bijzonder kwetsbaar, omdat ze de specifieke immuniteit missen om het binnendringen van gekapselde micro-organismen, zoals deze bacterie, tegen te gaan.

Poliomyelitis

Gelukkig is polio in grote delen van de wereld een uitgeroeide ziekte. En dat heeft veel te maken met de massificatie van het vaccin.

Deze ziekte wordt veroorzaakt door het poliovirus, dat een voorliefde (of tropisme) heeft voor zenuwweefsels. Daarom tast het het ruggenmerg aan en veroorzaakt het progressieve spierverlamming in alle 4 de ledematen. In sommige gevallen kan het ook de ademhalingsspieren aantasten en tot ademhalingsstilstand en de dood leiden.

Hepatitis B

Hepatitis B is een seksueel overdraagbare infectie, maar kan ook via het bloed worden opgelopen. Zelfs tijdens de bevalling kan een moeder het op haar baby overbrengen.

Deze infectie tast vooral de lever aan, maar vordert in de loop van de tijd en kan in het hele lichaam tot complicaties leiden. In de loop der jaren kan schade door het virus leiden tot leverkanker en levercirrose.

Op welke leeftijd moet dit vaccin gegeven worden?

In het vaccinatieschema in de Verenigde Staten (Engelse link) wordt dit vaccin in 3 doses toegediend, volgens het volgende schema:

 1. Eerste dosis op de leeftijd van 2 maanden.
 2. Tweede dosis op de leeftijd van 4 maanden.
 3. Derde dosis op de leeftijd van 6 maanden.

De toediening gebeurt via een diepe intramusculaire route. Dat wil zeggen dat het middel in het spierlichaam wordt ingespoten.

In het algemeen wordt bij baby’s de dij (het voorste en laterale aspect van de musculus vastus externe) gekozen, en als ze beginnen te lopen, de arm (deltaspier).

Het is belangrijk op te merken dat elk land zijn eigen vaccinatieschema voor dit vaccin heeft. Dit kan ook variëren volgens de aanwijzingen van het laboratorium dat het product vervaardigt.

Wanneer alle doses worden toegepast, is het dekkingspercentage voor alle bestanddelen 98%.

Tot slot kan men dit vaccin tegelijk met andere vaccins toedienen, in het geval dat het kind meerdere vaccinaties op het programma heeft staan. Dit bevordert de naleving van het aanbevolen schema voor minderjarigen.

Is het hexavalent vaccin veilig?

Het hexavalent vaccin is zeer veilig en doeltreffend gebleken. Het is zelfs goedgekeurd door verschillende internationale gezondheidsinstanties, zoals de Wereldgezondheidsorganisatie (Engelse link), de Europese Commissie en het Europees Bureau voor de Geneesmiddelenbeoordeling (EMEA) samen met zijn Wetenschappelijk Comité voor farmaceutische specialiteiten.

Na een reeks tests en wetenschappelijke studies te hebben ondergaan, liet men het uiteindelijk toe als betrouwbaar product voor toediening bij baby’s en kinderen.

Bijwerkingen van het hexavalent vaccin

Zoals alle vaccins heeft ook dit vaccin enkele bijwerkingen. In het algemeen treden die op binnen de eerste 24 tot 48 uur na toediening en kunnen enkele van de volgende zijn:

 • Huilen en prikkelbaarheid.
 • Lage koorts.
 • Plaatselijke reactie (ontsteking, roodheid en pijn op de prikplaats).
 • Braken.

Ernstige bijwerkingen zijn zeer zeldzaam, maar men moet er rekening mee houden  als ze toch optreden:

 • Toevallen.
 • Hypotonie, spierverslapping, of gebrek aan reactie op prikkels.

Als een van deze bijwerkingen zich voordoet, moet je onmiddellijk naar een pediatrisch spoedcentrum gaan. Zo kan het kind door de juiste deskundige beoordeeld worden om ernstiger gevolgen te voorkomen.

Een kindje met koorts

Wanneer is het hexavalent vaccin gecontra-indiceerd?

Het hexavalent vaccin is heel veilig, maar toch moet je het in de volgende omstandigheden vermijden:

 • De aanwezigheid van koorts of een infectie op het moment van vaccinatie.
 • Ongecontroleerde neurologische ziekten.
 • Een geschiedenis van anafylactische reacties na de toediening van de vorige doses.
 • Allergieën voor sommige bestanddelen, die zich bij eerdere ervaringen hebben gemanifesteerd.

Vaccins redden levens!

Vaccins zijn de eerste stap in het voorkomen van levensbedreigende infecties bij kinderen en hebben de afgelopen decennia miljoenen levens gered. Maar belangrijker dan het product is dat je consequent bent en de door wetenschappelijke genootschappen aanbevolen schema’s afwerkt.

Als je vragen hebt over de veiligheid en werkzaamheid van dit of andere vaccins, is het belangrijk dat je ze met je kinderarts bespreekt. Gezondheidswerkers zijn de meest gekwalificeerde mensen om je te informeren over de risico’s en voordelen van inentingen bij kinderen.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.