Wat te doen wanneer kinderen door hun mond ademen

Als je kleintje hoest, sinusitis heeft, snurkt of zijn of haar tanden scheef staan, dan heb je misschien te maken met een kind dat door de mond ademt. Maak je geen zorgen, vandaag vertellen we je wat je moet weten over deze aandoening.
Wat te doen wanneer kinderen door hun mond ademen

Geschreven door Naí Botello

Laatste update: 27 december, 2022

Door de mond ademen is een gewoonte bij kinderen. In bijna alle gevallen heeft dit te maken met een belemmerde luchtweg, die behandeld moet worden. De vraag is dus: wat moeten ouders doen als hun kinderen door hun mond ademen?

Ademen is een proces dat van levensbelang is. Een verkeerde ademhaling heeft een negatieve impact en veroorzaakt veranderingen zoals slaapapneu, hoesten en scheve tanden. Dit zijn slechts enkele van de problemen die kunnen optreden.

Vandaag willen we informatie over dit onderwerp delen, zodat je de oorzaken van deze slechte gewoonte leert te identificeren. Je zult ook enkele van de behandelingen ontdekken die worden aanbevolen door pediatrische longartsen.

Wanneer kinderen alleen door hun mond ademen

Het ademhalingssysteem vervult verschillende functies die helpen om het evenwicht in ons lichaam te handhaven. Zijn efficiënte werking heeft een directe impact om ons levend en gezond te houden.

Wat betreft kinderen die door hun mond ademen, is dit een bijzonder probleem. Natuurlijk is ademen door de mond soms noodzakelijk. Dit heeft verder geen negatieve invloed op hun lichaam als het wordt afgewisseld met ademhalingen door de neus.

Het is echter duidelijk dat alleen door de mond in- en uitademen specifieke aandoeningen kan aangeven en naar andere aandoeningen kan leiden.

Het proces van het ademhalingssysteem dat gekoppeld is aan bewegende lucht in de longen, wordt ventilatie genoemd. Dit gebeurt in cycli waarin mensen inhaleren om lucht op te nemen en uit te ademen om het eruit te laten.

Dit is dus allemaal gebaseerd op een automatische actie uitgevoerd door de neuronen, die bevelen naar de zenuwen sturen om dit mechanisme te activeren.

Alle mensen worden geboren om het proces van ventilatie door onze neus uit te voeren om dit proces te ondersteunen.

Op basis van het bovenstaande, als een kind niet in staat is om dit proces, dat het lichaam onbewust uitvoert, uit te voeren, dan is er een onregelmatigheid aanwezig. We kunnen dan afleiden dat er een obstructie is in een van de verschillende delen van het ademhalingsapparaat.

Waarom ademen kinderen door hun mond?

Meisje slaapt met haar mond open

De redenen waarom kinderen door hun mond ademen, kunnen variëren. Het kan het gevolg zijn van een voorbijgaande gebeurtenis, zoals een verstopte neus of verkoudheid. Het kan ook worden veroorzaakt door obstructieproblemen zoals vergrote amandelen.

Dit zijn slechts enkele van de redenen waarom kinderen door hun mond ademen. Hieronder staan enkele van de meest voorkomende oorzaken van dit probleem. Onder andere:

 • Afwijkend tussenschot of obstakels in het gebied.
 • Problemen die verband houden met spierhypotonie of een lage spierspanning in het gezicht.
 • Problemen met de kaak van een kind die ervoor zorgt dat het kind zijn of haar mond openhoudt.
 • Vergrote poliepen.
 • Vergrote amandelen.
 • Tijdelijke oorzaken: verkoudheden of allergieën.

Alleen door de mond in- en uitademen kan wijzen op specifieke pathologieën en leiden naar anderen.

Gevolgen

Nu we de oorzaken hebben besproken die de ademhaling door de neus kunnen belemmeren, zullen we vervolgens kijken naar de gevolgen. De meest duidelijke gevolgen zijn onder andere:

 • Perioden van hoesten en snurken tijdens de nacht.
 • Slaapapneu.
 • Misvormingen van de kaak en een breed gehemelte.
 • Atypisch slikken.
 • Gehoorproblemen.
 • Sinusinfectie.
 • Oorontsteking.
 • De aanwezigheid van wallen onder de ogen van je kind.
 • Zwakte.
 • Droge lippen.

Medische oplossingen

Jongen krijgt spraaktherapie

Zoals je kunt zien aan de hand van de bovenstaande informatie, kan dit probleem het gevolg van verschillende oorzaken zijn. Sommige hiervan zijn gelukkig tijdelijk. Zodra je merkt dat je kleintje door zijn of haar mond ademt, dan moet je je kinderarts raadplegen.

Een medisch specialist kan de oorzaak vaststellen en je dan naar de juiste specialist doorverwijzen. Dit kan dan een longarts, een kno-arts of een orthodontist zijn.

Een andere mogelijkheid is dat je kinderarts je aanbeveelt om een behandeling met een logopedist te zoeken. Deze professional is namelijk gespecialiseerd in kwesties met betrekking tot spraak en gehoor.

Behandeling zal een van de twee soorten therapie omvatten. De eerste wordt ademtherapie genoemd, met zowel passieve als actieve oefeningen. Het tweede type is myofunctionele orofaciale therapie.

Tijdens ademhalingstherapie zal je kind oefeningen uitvoeren waarmee hij of zij de hersenen kan herprogrammeren om een verkeerde ademhaling te voorkomen. Deze therapie is gebaseerd op fysieke oefeningen en mentale conditionering.

De tweede methode daarentegen bestaat uit het corrigeren van problemen die te maken hebben met een te lage spierspanning of slikproblemen in verband met obstructies.

Als laatste verduidelijking willen we nog eens benadrukken dat ademhaling door de mond op verschillende manieren de gezondheid van kinderen beïnvloedt.

Zo veel zelfs dat veel kinderen die alleen door hun mond ademen, problemen hebben op school. Bovendien zijn veel kinderen hierdoor niet in staat om aan lichaamsbeweging te doen.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.