Ouders die emotioneel afhankelijk zijn van hun kinderen

Er zijn ouders die emotioneel afhankelijk zijn van hun kinderen, wat de ouder-kindrelatie beïnvloedt. Lees verder voor meer informatie.
Ouders die emotioneel afhankelijk zijn van hun kinderen

Laatste update: 07 mei, 2024

Emotionele afhankelijkheid komt niet alleen voor in relaties tussen paren, maar kan voorkomen in elke interpersoonlijke relatie. Het is zelfs niet ongewoon dat het voorkomt tussen familieleden. Zo zijn er bijvoorbeeld ouders die afhankelijk zijn van hun kinderen. In dit geval hebben we het over een complexe kwestie die ingrijpende psychologische gevolgen kan hebben voor beide betrokkenen.

Ouders die emotioneel afhankelijk zijn van hun kinderen hebben de neiging om een omgeving van overbescherming en controle te creëren die de groei en autonomie van het kind belemmert. Tegelijkertijd schaadt het hun eigen persoonlijke ontwikkeling tot het punt dat er een verontrustend gevoel van depersonalisatie ontstaat.

Emotionele afhankelijkheid van ouders ten opzichte van hun kinderen

Over het algemeen treedt emotionele afhankelijkheid van ouders en kinderen op wanneer volwassenen hun onvervulde verlangens projecteren op minderjarigen. Daarom stellen ze buitensporige eisen aan hen die weinig te maken hebben met de werkelijke belangen van de kinderen.

In deze gevallen proberen volwassenen het leven van hun kinderen in te richten zoals zij dat willen, gebaseerd op hun eigen emotionele behoeften. Op deze manier nemen ze de controle over hun beslissingen en nemen ze het stuur in handen van een auto die niet van hen is, terwijl de passagiersstoel in werkelijkheid van hen is.

Vaak komt dit tot uiting in een overbeschermende houding, het controleren van acties of manipulatieve strategieën om het gezelschap van de kinderen te verzekeren. In feite is het niet verwonderlijk dat ze diepe ellende voelen als de kinderen niet thuis zijn, omdat ze geen andere bron van geluk hebben.

“Emotionele afhankelijkheid is iets dat liefde verandert in een beproeving”.
– Jorge Castelló –

Ouders die emotioneel afhankelijk zijn van hun kinderen
Hoewel zonder bewuste kwade opzet, beïnvloeden ouders die afhankelijk zijn van hun kinderen uiteindelijk de interpersoonlijke relaties die minderjarigen buiten het gezin kunnen hebben.

Als ouders afhankelijk zijn van hun kinderen, heeft dat gevolgen

Als er banden worden opgebouwd met een hoge mate van afhankelijkheid, laten de negatieve gevolgen niet lang op zich wachten. De gevolgen kunnen zichtbaar of subtieler zijn, maar ze zijn altijd relevant voor de geestelijke gezondheid en het welzijn van beide partijen.

De gevolgen voor kinderen

Dit zijn enkele van de problemen die kunnen optreden bij kinderen wanneer hun ouders emotioneel afhankelijk van hen zijn:

 • Emotionele overbelasting: kinderen kunnen zich overweldigd voelen door de verantwoordelijkheid om aan de emotionele behoeften van hun ouders te voldoen. Dit kan stress, frustratie en aanzienlijke lichamelijke en geestelijke vermoeidheid veroorzaken.
 • Moeite met het verwerven van autonomie: kinderen kunnen het moeilijk vinden om grenzen te stellen voor hun ouders. Ze kunnen zich ook verplicht voelen om aan de verwachtingen van hun ouders te voldoen, in plaats van zelf beslissingen te nemen over hun eigen leven.
 • Moeite met het maken van vrienden: als ze zich geabsorbeerd voelen door hun relatie met hun ouders, kunnen ze het moeilijk vinden om gezonde en hechte banden op te bouwen en te onderhouden met andere kinderen.
 • Gevoelens van schaamte, schuld en wrok: als kinderen zich beperkt voelen in hun vrijheid, zullen hun stemmingen overspoeld worden door onaangename emoties. Bovendien kunnen ze wrok voelen omdat ze een rol op zich moeten nemen die niet bij hen hoort.

De gevolgen voor ouders

Ouders die afhankelijk zijn van hun kinderen zullen te maken krijgen met een aantal nadelen:

 • Verlies van zelfidentiteit: dit is een van de ernstigste gevolgen die elke emotioneel afhankelijke persoon ondervindt. Ouders die afhankelijk zijn van hun kinderen verliezen vaak hun gevoel van eigenwaarde omdat ze door de kinderen heen leven.
 • Zich dagelijks angstig en bang voelen: ze kunnen zich angstig voelen bij het idee dat hun kinderen op een dag vervreemd kunnen raken. Dit alternatief is zeer bedreigend voor hen, wat resulteert in een gevoel van constante angst.
 • De ontwikkeling van disfunctionele gedragspatronen: afhankelijkheid kan ertoe leiden dat ze ongezonde houdingen aannemen, zoals manipulatie, toezicht en controle, om hun kinderen dichtbij te houden.
 • Schuldgevoel: als ouders zich bewust zijn van hun afhankelijkheid, kunnen ze zich schuldig voelen omdat ze de vrijheid en onafhankelijkheid van hun kinderen niet accepteren. Het schuldgevoel is echter niet altijd genoeg om deze houding te verminderen.
Een vrouw in therapie
In psychotherapie worden de emotionele behoeften van de volwassene onderzocht om ze zelfstandig te bevredigen. Tegelijkertijd kunnen ze instrumenten aanleren om een evenwichtigere en gezondere band te creëren.

Strategieën om te werken aan emotionele afhankelijkheid

Gelukkig is het mogelijk om deze situatie om te keren door diep innerlijk werk van de ouders. Tijd, geduld en inspanning zijn drie essentiële onderdelen om te stoppen met emotioneel afhankelijk zijn van kinderen. De eerste stap is om professionele ondersteuning te zoeken om diepgaand aan dit probleem te werken.

Anderzijds is het essentieel om eigen interesses en hobby’s te ontwikkelen, wat zal helpen om de eigen identiteit terug te vinden en het gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen te vergroten. Tegelijkertijd is het goed om banden op te bouwen of te herstellen met andere familieleden, vrienden of partners. Op deze manier wordt het welzijn verdeeld over verschillende interpersoonlijke relaties, wat zal helpen om de afhankelijkheid van de kinderen te verminderen.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


 • Castelló, J. (2015). La superación de la dependencia emocional: Cómo impedir que el amor se convierta en un suplicio. Borealis. 
 • Rodríguez de Medina Quevedo, I. (2013). La dependencia emocional en las relaciones interpersonales.
 • Riso, W. (2013). Guía práctica para vencer la dependencia emocional: 13 pasos para amar con independencia y libertad (Vol. 1). PHRONESIS SAS.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.