Wat is de Feynman-techniek voor leren?

Vandaag zullen we de Feynman-techniek van dichtbij bekijken, een methode voor studeren, leren en onderwijzen. Het is zeer effectief en helpt leerlingen om sneller en beter te leren.
Wat is de Feynman-techniek voor leren?
Azucena Fernández

Geschreven en geverifieerd door docent Azucena Fernández.

Laatste update: 27 december, 2022

In het kort is de Feynman-techniek een eenvoudige methode voor zelfgestuurd leren. Het is een onthoudtechniek die uit vijf stappen bestaat. Elke stap zorgt ervoor dat de hersenen de informatie die ze proberen te onthouden, beetje bij beetje onbewust opnemen.

De techniek draagt de naam van Richard Feynman, een Amerikaanse theoretische fysicus die heeft gewerkt aan deze techniek. Feynman nam onder meer deel aan het Manhattan Project. Bovendien had hij ervaring met wat je precies kunt verwachten: zichzelf ingewikkelde ideeën aanleren.

Richard Feynman

Op 15-jarige leeftijd had Richard Feynman al geavanceerde algebra, trigonometrie, differentiaal- en integraalrekeningen geleerd en meer. Voordat hij naar de universiteit ging, deed hij al wiskundige experimenten met een methode die zijn eigen aantekeningen volgde.

Hij was een groot theoretisch natuurkundige en ontving in 1965 een Nobelprijs voor zijn theorie over kwantumelektrodynamica. Verder was hij professor natuurkunde aan het California Institute of Technology.

Als professor was hij populair bij zijn studenten. Hij was in staat om hen de meest gecompliceerde theorieën van de natuurkunde met behulp van eenvoudige en vertrouwde taal te laten begrijpen.

Als gevolg hiervan leerden de studenten het onderwerp heel goed te begrijpen. En dit maakte plaats voor de Feynman techniek, een studiemethode die zowel van toepassing is op leren als op lesgeven.

Man is aan het studeren

Er is een verschil tussen iets kennen en de naam van iets weten. Om iets te begrijpen, moeten we het op een korte en precieze manier uit kunnen leggen.

Volgens de Feynman-techniek en de focus op leren, als je iets niet aan een kind uit kunt uitleggen, dan begrijp je het waarschijnlijk zelf niet goed. Je hebt pas een volledig begrip van iets als je het kort en precies uit kunt leggen.

De 5 stappen van de Feynman-techniek

Kies het concept om te leren of te onderwijzen

De techniek begint met het verduidelijken en bepalen van het exacte concept dat je wilt leren of begrijpen. Dan moet je het concept bovenaan een blanco papier schrijven. Hoe specifieker, hoe netter en effectiever de rest van het leerproces zal zijn.

Ontwikkel het thema op papier

Gebruik een zo eenvoudig mogelijke taal om een uitleg van het idee te schrijven. Doe alsof je het aan iemand leert die het concept niet kan begrijpen. Het is prima om met een bredere samenvatting te beginnen en dan steeds specifieker te worden.

Het idee in algemene termen uitdrukken is niet voldoende om volledig begrip aan te tonen. Het is eerder een beginpunt van waaruit je kunt beginnen met werken. Met andere woorden, het toont het begin van je begrip aan.

De Feynman-techniek: zoek naar nieuwe kennis

Als je het onderwerp niet goed uit kunt leggen, ga dan terug naar je papier en lees het opnieuw. Doe onderzoek en ga terug naar het basismateriaal totdat je uitleg min of meer correct lijkt.

Je kunt elk type informatie gebruiken dat voor je beschikbaar is. Gebruik bijvoorbeeld interessante feiten of afbeeldingen. Gebruik je notities, boeken en zelfs dingen die je op internet vindt. Alles wat je helpt om het thema beter te begrijpen en nieuwe kennis te vergaren, is passend.

Het is belangrijk om deze stap grondig te ontwikkelen en het onderwerp goed af te ronden. Het succes van de Feynman-techniek hangt af van het correct en volledig uitvoeren van deze stap.

Documenteer nieuwe kennis en verduidelijk deze

Meisje met laptop

Terwijl je nieuwe kennis verwerft, moet je erover nadenken en deze documenteren. Focus vooral op hoe het je begrip heeft veranderd.

Het maken van afbeeldingen, conceptuele kaarten, diagrammen of iets dat je helpt om je eigen gedachten te verduidelijken, zal nuttig zijn. Kortom, je probeert, nauwkeurig en precies, een min of meer volledig begrip aan te tonen van het concept dat je met behulp van de Feynman-techniek probeert te leren of te onderwijzen.

Naarmate je begrip verandert, dan zou je demonstratie van dat begrip ook moeten veranderen. Dit zal je begrip van het thema verdiepen en het leerproces verlichten. Dit kan ook leiden tot het leren van nieuwe onderwerpen.

Herschrijf het alsof je een kind met behulp van de Feynman-techniek lesgeeft

Tijdens deze stap weet je of je de informatie hebt geleerd die je wilt onthouden. Om deze stap te voltooien, moet je de informatie die je hebt ontwikkeld pakken en het opnieuw schrijven. Schrijf het echter op een andere manier, met de eenvoudigste taal die je kunt. Met andere woorden, gebruik alledaagse taal.

Probeer ten slotte alles hardop te zeggen, net zoals je het aan een klein kind zou uitleggen. Elk voorbeeld dat je kunt gebruiken om een kind te helpen de informatie beter te begrijpen, is nuttig.

Door de eenvoudige stappen van de Feynman-techniek te volgen, kun je vanaf de eerste dag je kennis over een bepaald onderwerp vergroten. Bovendien kun je je begrip op een duidelijke en vertrouwde manier aan iedereen uitleggen.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


  • Gleick, James. (1993). Genius: The life and science of Richard Feynman. Vintage.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.