5 sleutels om reflectie bij kinderen aan te moedigen

Om reflectie bij kinderen aan te moedigen, moet je zoeken naar passende strategieën die passen bij hun leeftijd.
5 sleutels om reflectie bij kinderen aan te moedigen
Maria Fátima Seppi Vinuales

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Maria Fátima Seppi Vinuales.

Laatste update: 30 september, 2022

Kinderen hebben de neiging de wereld te zien door nieuwsgierigheid en verkenning. Over het algemeen verwonderen ze zich over dingen die wij volwassenen vanzelfsprekend vinden. Dit met hen delen is echter een uitstekende gelegenheid om alles met ogen van verwondering te bekijken, verrijkt te worden door hun ideeën, en ook om reflectie bij kinderen als gewoonte aan te moedigen. Laten we eens kijken hoe je dat doet en wat de voordelen ervan zijn.

Waarom willen we reflectie bij kinderen aanmoedigen?

Het lijdt geen twijfel dat het aanmoedigen van reflectie bij kinderen grote voordelen heeft. Maar bovenal geven we hen zo de kans om agenten en protagonisten te worden van hun eigen leren.

Tegelijkertijd is het ook heel belangrijk om de relatie (Spaanse link) tussen de verschillende actoren die betrokken zijn bij het onderwijs aan kinderen te versterken. Met andere woorden, het kan niet de exclusieve verantwoordelijkheid zijn van het gezin of de school. Hoe meer alle partijen dit werk delen, hoe beter het zal zijn voor de kinderen. Dit zijn enkele van de vele voordelen van het aanmoedigen van reflectie bij kinderen.

 • Zo kunnen ze kritisch denken genereren.
 • Het draagt bij aan het ontwikkelen van empathie en het begrijpen van situaties vanuit meerdere gezichtspunten.
 • Het helpt hen relaties te leggen tussen verschillende situaties.
 • Het draagt bij aan de ontwikkeling van de verbeelding.
 • Reflectie aanmoedigen helpt bij impulsbeheersing: als we ze leren nadenken, hebben ze meer instrumenten om dat te doen voordat ze handelen.

5 manieren om reflectie bij kinderen aan te moedigen

Het is heel belangrijk dat reflectie thuis een dagelijks gebeuren wordt, al is het maar een paar minuten per dag. Het hoeft niet iets heel georganiseerds of gestructureerds te zijn, maar wel constant.

We kunnen ook verschillende elementen gebruiken om reflectie te stimuleren, bijvoorbeeld door een verhaal of een liedje als aanleiding te gebruiken. Daarnaast is het belangrijk om intelligentie niet langer te scheiden van emotionele intelligentie.

In die zin gaat het er ook om de kinderen te leren kennen en de meest geschikte leerstrategie voor hen vast te stellen. Sommigen zullen een beter denkvermogen hebben als er wat visuele ondersteuning wordt gebruikt, terwijl anderen het liever via muziek doen. Ook is het altijd raadzaam om rekening te houden met hun leeftijd.

Hier volgen enkele manieren om reflectie bij kinderen aan te moedigen.

Sleutels om reflectie bij kinderen aan te moedigen
Een verhaal voorlezen of vertellen kan nuttig zijn om kinderen aan te moedigen over een bepaald onderwerp na te denken. 

1. Help ze situaties te relateren

Wanneer het kind iets vraagt of vertelt over een gebeurtenis, is het goed om ze te helpen het te relateren aan andere situaties. Daartoe kunnen we hen uitnodigen om voorbeelden te gebruiken wanneer ze iets uitleggen.

2. Leer ze de betekenis van woorden

Als het kind bepaalde woorden (Engelse link) of voorwerpen gebruikt, kun je hem of haar vragen uit te leggen of hij of zij weet wat ze betekenen en waarvoor de woorden gebruikt worden. Als het kind bijvoorbeeld het woord “voertuig” zegt, kun je hem/haar vragen waar het voor gebruikt wordt. Zo help je het kind te denken aan de vele situaties waarvoor het gebruikt kan worden, zoals op reis gaan naar oma, naar het werk gaan, of huisdieren naar de dierenarts brengen, onder andere.

3. Begeleid het kind met vragen

Door het kind te begeleiden met vragen kan het nadenken over verschillende scenario’s en emoties. Zo kan reflectie bij kinderen ook samengaan met de ontwikkeling van empathie. Enkele vragen die we hen dus kunnen stellen zijn de volgende:

 • Hoe zou jij je voelen als jou dat overkwam?
 • Waarom denk je dat die persoon zo handelt?
 • Denk je dat je er iets aan zou kunnen doen?
 • Wat zou jij in hun plaats doen?

4. Stel verschillende activiteiten voor

Door creativiteit te ontwikkelen kunnen kinderen meerdere wegen en manieren vinden om verschillende uitkomsten te bereiken. Het leert hen ook dat er buiten de vier muren van het huis een andere wereld is. En hoe meer ze die leren kennen, hoe meer ze verrijkt worden.

Vervolgens kun je verschillende activiteiten voorstellen, zoals spelletjes doen, knutselen, dansen, zingen of sporten. Zo kunnen ze andere dingen leren kennen en niets voor lief nemen.

Een gezin voert een gesprek
Gesprekken voeren als gezin en debatteren over verschillende onderwerpen is een goede oefening om reflectie bij kinderen aan te moedigen.

5. Creëer ruimtes voor dialoog en reflectie

Het creëren van ruimtes voor dialoog en debat in je gezin helpt kinderen ook om hun vermogen tot reflectie te ontwikkelen. Afhankelijk van hun leeftijd kun je een onderwerp voorstellen waarover ieder zijn mening moet geven. Daarbij moeten de aspecten voor en tegen aan de orde komen. Dit kunnen actuele onderwerpen zijn, sommige die trending zijn op sociale netwerken, of meer algemene, zoals welke muziek ze het leukst vinden.

Leer dat er meerdere antwoorden zijn

Wanneer we reflectie bij kinderen aanmoedigen, is wat we doen hen de meerdere gezichten van de werkelijkheid laten zien. Zo leren ze dat er vele manieren van zijn en leven zijn en dat we niet allemaal in dezelfde omstandigheden verkeren. Zo komen ze tot het inzicht dat er geen absolute waarheid is en dat er meerdere manieren zijn om een situatie te begrijpen of een probleem te benaderen.

In elk geval is het altijd belangrijk hen te begeleiden op het gebied van waarden en respect. We moedigen ook autonoom denken aan, zodat ze niet als soldaten of robots zijn die herhalen wat anderen of zelfs hun ouders doen. Zo leren ze dat ze in staat zijn zelf na te denken. Wellicht ook interessant voor jou

Ontdek hoe jonge kinderen denken
Je bent mama
Lees het op Je bent mama
Ontdek hoe jonge kinderen denken

Weet jij hoe jonge kinderen denken? We zullen er hieronder over praten. Bovendien geven we enkele tips om hun denken te ontwikkelen.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


 • Razeto, A. (2016). El involucramiento de las familias en la educación de los niños: Cuatro reflexiones para fortalecer la relación entre familias y escuelas. Páginas de educación9(2), 184-201.
 • Bedoya, M. N. (1990). El juego como recurso didáctico:: una reflexión educativa. Tabanque: Revista Pedagógica, (6), 113-122.

De inhoud van Je Bent Mama is uitsluitend bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden. Deze informatie vervangt op geen enkel moment de diagnose, het advies of de behandeling van een professional. Bij twijfel kun je het beste een betrouwbare specialist raadplegen.