Ontdek 7 psychologische spelletjes voor kinderen

Er zijn talloze psychologische spelletjes voor kinderen waarmee we ze beter kunnen leren kennen. Ontdek hoe ze gebruikt worden en waar ze voor dienen.
Ontdek 7 psychologische spelletjes voor kinderen
Mara Amor López

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Mara Amor López.

Laatste update: 17 november, 2022

Psychologische spelletjes voor kinderen gebruikt men veel bij psychologische therapie. Ze helpen namelijk een goede therapeutische alliantie op te bouwen. Werken met kinderen tijdens een consult is niet hetzelfde als werken met volwassenen. Kleintjes hebben namelijk hulpmiddelen nodig die hun aandacht trekken en hen helpen zich in de therapiesessie te uiten.

Deze psychologische spelletjes of dynamieken helpen beroepskrachten zich zo tot kinderen te verhouden dat ze hen niet vrezen of wantrouwen. Je moet niet vergeten dat kinderen niet vrijwillig naar therapie komen. Ze kunnen de psycholoog ook als een vreemde beschouwen.

Met deze hulpmiddelen vergemakkelijken we echter de interacties van kinderen met de specialist.

Wat zijn psychologische spelletjes voor kinderen?

Psychologische spelletjes voor kinderen zijn technieken die gebruikt worden zodat de psycholoog de minderjarige kan benaderen en meer over hem of haar te weten kan komen. Het is een manier om de communicatiebarrières op te heffen die bij kleintjes bestaan. Ze zijn namelijk niet in staat hun emoties uit te drukken zoals een volwassene dat zou doen. Dankzij deze dynamiek is het echter mogelijk te weten hoe het kind zich voelt en het probleem te onderzoeken.

Een ander doel dat men met deze spelletjes beoogt is dat kinderen de ruimte van de psycholoog niet zien als ‘een andere school’ waarin ze werk moeten doen. Met deze dynamiek krijgen ze een speelsere omgeving en een therapie die meer aantrekkelijk is.

Psychologische spelletjes:

 • Helpen de emoties van kinderen deblokkeren.
 • Bouwen vertrouwen op met de therapeut.
 • Helpen een goede band te scheppen.
 • Leren het kind strategieën om hun dagelijks leven aan te kunnen.
7 psychologische spelletjes voor kinderen

Deze spelletjes kan men gebruiken bij kinderen van 4 tot 11 jaar. Door middel ervan kun je hun niveau van tolerantie voor frustratie, moeilijkheden en sterke punten, agressief gedrag, emoties, angsten, sociale vaardigheden, enz. achterhalen.

Elk van de dynamieken heeft tot doel kinderen te helpen zich te uiten, hun emotionele problemen effectief te verwerken en op te lossen, en ze te helpen ze op een constructieve manier los te laten.

De voordelen van psychologische spelletjes voor kinderen

Laten we eens kijken naar enkele van de voordelen van psychologische spelletjes voor kinderen:

 • Ze helpen bij het oplossen van conflicten: Door spel leren ze strategieën en vaardigheden om conflicten op te lossen.
 • Ze verschaffen sociale vaardigheden: Kinderen worden uitgerust met de nuttigste vaardigheden en technieken om in een gecontroleerde omgeving op de juiste manier met anderen om te gaan. Of het nu met volwassenen of kinderen is, ze kunnen dit dan in hun echte leven kunnen toepassen.
 • Emotionele beheersing: Kinderen vinden het moeilijk hun emoties te reguleren, omdat ze de functie ervan niet kennen. Door deze dynamiek worden ze geholpen die emoties te benoemen en leren ze de mechanismen om ze zelf te reguleren.
 • Verbetert gevoel van eigenwaarde: Kinderen die een laag gevoel van eigenwaarde hebben, kunnen door een van deze spelletjes zien wat hun mogelijkheden en sterke punten zijn. Dit helpt hen vervolgens zich op hun sterke punten te concentreren, waardoor hun gevoel van eigenwaarde verbetert.
 • Psychologische spelletjes helpen hen spanningen los te laten: Door deze spelletjes leren ze technieken om zich te ontspannen en hun spanning op een meer constructieve manier te kanaliseren.
 • Ze helpen de band met de therapeut te scheppen: Deze spelletjes helpen hen de therapeut niet te zien als iemand die vreemd is, maar als iemand die hen helpt zich beter te voelen, die hen begrijpt, en met wie ze een leuke tijd hebben.

Enkele psychologische spelletjes voor kinderen

Nu gaan we enkele voorbeelden zien van psychologische spelletjes voor kinderen die men  tijdens therapie gebruikt worden, sommige kunnen zelfs thuis op een speelse manier gespeeld worden en zullen iedereen helpen zich beter te voelen.

Verhalentheater

Door middel van verhalen worden waarden bijgebracht. Je helpt kinderen zo erover na te denken, waardoor ze goed van slecht kunnen onderscheiden.

Verhalentheater gebruikt verhalen met een moraal of verhalen die niet af zijn en waar kinderen een einde aan moeten geven. Op deze manier kunnen beroepskrachten, afhankelijk van het einde dat ze kiezen (gelukkig einde of verdrietig einde), opsporen of er een soort probleem bij het kind is, zoals depressie, angst, lage zelfwaardering, enz.

Gezichtskaart

Deze dynamiek bestaat uit het kind een reeks gezichten met verschillende emotionele uitdrukkingen te tonen en het te vragen aan te geven hoe het zich op dat moment voelt. Deze techniek helpt het kind om via deze gezichten uit te drukken hoe het zich voelt, want vaak weten kleintjes niet hoe ze dat moeten doen.

We kunnen ze ook vragen de uitdrukkingen die hen getoond worden na te doen en in een spiegel te kijken, zodat ze de naam van de emotie leren en welke gevoelens die emotie teweegbrengt.

Artistieke expressie

Via vormen, kleuren, tekeningen, enz. kunnen kinderen uitdrukken hoe ze zich voelen. Ze weten namelijk niet hoe ze dat op een andere manier kunnen doen. Om dit te doen kunnen we ze bijvoorbeeld kleuren, verf of klei geven, zodat ze kunnen doen wat ze op dat moment willen. Hiermee kunnen ze veel overbrengen van wat ze niet met woorden weten uit te drukken.

Speelgoed met onderdelen

Met spelletjes als tangram, legpuzzels, vormsorteerders, enz. kun je de motorische vaardigheden, creativiteit, hand-oog coördinatie, visuele waarneming, visueel geheugen, logisch redeneren en nog veel meer van het kind ontwikkelen. Bovendien kunnen ze helpen om eventuele zintuiglijke of intellectuele problemen op te sporen, zodat een grondiger evaluatie mogelijk is.

Een meisje laat aan de hand van afbeeldingen emoties zien

Ik ben…

Dit spel gebruikt men veel, vooral in gevallen waar het nodig is het gevoel van eigenwaarde van het kind te vergroten. Dit bestaat uit een foto van de kleine op een stuk karton plakken. Tijdens de sessie geeft het kind verschillende positieve kwaliteiten en sterke punten aan die het heeft.

Je kunt beginnen met de meest basale of lichamelijke. Ga vervolgens over op kwaliteiten die meer met de emotionele kant te maken hebben (vriendelijk, vrijgevig, leergierig, verantwoordelijk, enz.).

Mijn dierbaren

Bij deze activiteit moet het kind foto’s van zijn of haar familie en vrienden meebrengen. Of ze kunnen ze op een stuk papier tekenen. Ze worden gevraagd te zeggen wat ze met elk van hen doen, waarom ze het zo naar hun zin hebben met elkaar, wie hen waardeert, wat ze niet leuk vinden, enz.

Dit spel kan helpen om problemen op te sporen die de kleine kan hebben met zijn of haar hechtingsfiguren of gebrek aan sociale vaardigheden in onder andere zijn relatie met volwassenen.

Psychologische spelletjes voor kinderen

Deze psychologische spelletjes voor kinderen die we hier gezien hebben zijn er maar enkele die we in overleg kunnen gebruiken. Maar er zijn er nog veel meer. Sommige kunnen ook thuis door ouders gebruikt worden.

Het zijn dynamieken die helpen emoties te begrijpen en te uiten. Ze helpen aspecten als creativiteit, hand-oog coördinatie, visuele waarneming, gevoel van eigenwaarde, sociale vaardigheden, enz. te verbeteren en te ontwikkelen.

We moeten niet vergeten dat jonge kinderen niet in staat zijn hun emoties of wat ze voelen op dezelfde manier uit te drukken als volwassenen. D oor spelletjes of speelse activiteiten kun je dus veel meer over hen te weten komen. • Cabrera Sánchez, A. C. (2008). Manual para trabajar problemas psicológicos con niños, hijos de padres divorciados, basado en la Terapia de Juego (Bachelor’s thesis, Univesidad del Azuay). https://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/7630
 • Duran Santisteban, M. S. (2012). Estructuración y procedimiento de la caja de arena como una técnica alternativa de la terapia de juego con niños de 7 a 9 años (Doctoral dissertation, Universidad de San Carlos de Guatemala).
 • Esquivel, F. (2000). Psicoterapia infantil con juego: casos clínicos. Editorial El Manual Moderno.
 • García, A. F. S. (2012). El cuento como herramienta psicoterapéutica en el manejo emocional de niños con discapacidad. Revista electrónica de psicología Iztacala, 15(4), 1209-1223.
 • Kaduson, H. G. (2012). Terapia de juego de liberación. La obra que usted tiene en sus manos posee un gran valor. En ella, su autor ha vertido conocimientos, experiencia y mucho trabajo. El editor ha procurado una presentación digna de su contenido y está poniendo todo su em-peño y recursos para que sea ampliamente difundida, a través de su red de comer-cialización., 105. http://students.aiu.edu/submissions/profiles/resources/onlineBook/L5U5p3_terapia%20de%20juego-2012.pdf#page=116
 • Rago Orrego, N. K. (2017). Niños que no juegan Importancia del juego en la clínica psicoanalítica infantil:¿ Qué sucede cuando hay dificultades para elaborar el juego en la consulta psicológica infantil? https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/bitstream/20.500.12008/18991/1/tfg_natalia_rago.pdf
 • Salucci, F., Vergara, L., & Wilson, N. (2015). Modelo Sistémico Relacional y Terapia con niños: Sobre el uso del juego en la terapia sistémica. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.(sp).
 • Sweeney, D. S., & Landreth, G. L. (2012). Terapia de juego centrada en el niño. La obra que usted tiene en sus manos posee un gran valor. En ella, su autor ha vertido conocimientos, experiencia y mucho trabajo. El editor ha procurado una presentación digna de su contenido y está poniendo todo su em-peño y recursos para que sea ampliamente difundida, a través de su red de comer-cialización., 129. http://chamilo.cut.edu.mx:8080/chamilo/courses/PSICOPATOLOGIAINFANTIL20193TINDU/document/FUNDAMENTOS_DE_TERAPIA_DE_JUEGO.pdf#page=140

De inhoud van Je Bent Mama is uitsluitend bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden. Deze informatie vervangt op geen enkel moment de diagnose, het advies of de behandeling van een professional. Bij twijfel kun je het beste een betrouwbare specialist raadplegen.