Mijn kind huilt nooit: waarom?

Als een kind nooit huilt, is dat meestal omdat hij/zij de uiting van zijn/haar emoties onderdrukt. Er kan ook een fysiologische oorzaak zijn waardoor hij/zij dat niet doet. Als je meer wilt weten, mis dan dit artikel niet!
Mijn kind huilt nooit: waarom?
Mara Amor López

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Mara Amor López.

Laatste update: 23 april, 2024

Je maakt je misschien zorgen omdat je merkt dat je kind nooit huilt, ondanks dat het daar reden toe heeft. Dit kan zijn omdat ze hun tranen onderdrukken of omdat er echt een of ander fysiologisch probleem is waardoor ze dat niet kunnen. Allereerst moet je weten wat de werkelijke oorzaak is om een oplossing te kunnen vinden.

Als kinderen klein zijn, staan we ze toe te huilen, maar als ze eenmaal zeven of acht jaar oud zijn, zijn we geneigd ze te vertellen dat ze te oud zijn om te huilen. Het is nog erger als we, vanwege de vooroordelen van de maatschappij, tegen jongens zeggen dat ze meisjes of mietjes zijn of dat jongens niet huilen.

Toch moeten we niet vergeten dat we allemaal het recht hebben om te huilen, welke leeftijd of welk geslacht we ook hebben. Kinderen van deze leeftijden hebben ook te maken met moeilijkheden en problemen waardoor ze zich verdrietig voelen en dat door tranen moeten uiten.

Het is niet goed voor ons om kinderen aan te moedigen hun tranen in te houden

Het is niet goed voor ons om kinderen aan te moedigen hun tranen in te houden, omdat die tranen de manier zijn om bepaalde emoties uit te drukken. Pijn die met geen enkele emotie wordt geuit, vooral in de kindertijd, blijft anders binnen en doet pijn.

Daarom is het zo belangrijk om ze hun emoties te laten uiten. Net zoals ze lachen als ze blij zijn, hebben ze ook het recht om te huilen als ze zich verdrietig of bedroefd voelen.

Stel je bovendien voor hoe ingewikkeld het voor je kind kan zijn om nooit te huilen. Hoe weet je wanneer ze onze strelingen, genegenheid en troost nodig hebben? De vraag is niet dat we willen dat ze heel gevoelig zijn of huilen. Het gaat er eerder om hen te helpen hun emoties te uiten.

Mijn kind huilt nooit
Het is belangrijk om kinderen te helpen hun emoties te begrijpen en ze op een gezonde manier te uiten, en te zoeken naar de meest geschikte oplossing voor hun problemen en moeilijkheden.

Wat kun je doen als je kind nooit huilt?

Zoals we al zeiden, is het onderdrukken van tranen niet gezond en kan het gevolgen hebben voor de emotionele ontwikkeling van kinderen en adolescenten. Daarom moet je het volgende overwegen:

 • Let op je houding bij hen, verbeter de communicatie en wees meer begripvol en aanhankelijker. Je moet ze altijd je onvoorwaardelijke liefde en steun bieden.
 • Overweeg of je kind een buitensporige controle heeft over zijn emoties. Deze starheid leidt tot grote kwetsbaarheid en spanning bij het kind.
 • Merk op of je ze ooit het gevoel hebt gegeven dat ze zich schamen omdat ze huilen. Als dat zo is, kan je kind denken dat deze emotionele uiting je in verlegenheid zal brengen of gewoon dat het geen weerklank vindt.
 • Laat ze voelen dat je geeft om hun stemmingen, emoties en goede en slechte dagen. Laat hen ook weten dat je hen toestaat te uiten hoe ze zich voelen, op welke manier dan ook. Je zult een kind niet kunnen troosten als het zijn verdriet voor zich houdt, dus je moet meer reageren.

Mijn kind huilt nooit als gevolg van een zeldzame ziekte

Aan de andere kant is er een zeldzame ziekte die voorkomt dat kinderen huilen. Volgens studies (Engelse link) van Amerikaanse onderzoekers hebben de cellen van kinderen met NGLY1-deficiëntie niet genoeg aquaporinen en daardoor kunnen ze geen tranen produceren.

Deze ontdekking, gedaan door wetenschappers van het Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute (Engelse link), kan een deel van de symptomen van deze zeldzame ziekte verklaren:

 • Onvermogen om tranen te produceren.
 • Ontwikkelingsachterstand.
 • Multifocale epilepsie.
 • Abnormale leverfunctie.
 • Aanvallen.
Een verdrietig jongetje zonder tranen
Aquaporinen regelen niet alleen de productie van speeksel en tranen, maar zijn betrokken bij een veelheid van hersenfuncties. Het gebrek eraan maakt dat kinderen met NGLY1-deficiëntie niet kunnen huilen.

Een ziekte die geen genezing kent

Er zijn ongeveer 60 mensen in de wereld die niet huilen. Bovendien is er vooralsnog
geen genezing voor deze ziekte en zijn behandelingen gericht op het behandelen van enkele van de symptomen die deze stoornis veroorzaakt. Dankzij deze ontdekking kunnen er echter stappen vooruit worden gezet om enkele medicijnen te vinden die helpen de aquaporinen te verhogen.

Waarom huilt mijn kind nooit?

Als je kind nooit huilt en je begrijpt niet waarom en wat je moet doen, hopen we dat dit artikel behulpzaam is geweest. Een kind kan mogelijk niet huilen omdat het een fysiologisch probleem heeft waardoor het niet kan huilen.

Ook onderdrukken kinderen in veel gevallen tranen omdat jij of iemand anders hen op enig moment het gevoel heeft gegeven zich te schamen of hen heeft uitgescholden voor het huilen. Het is belangrijk om in gedachten te houden dat we kinderen niet moeten vertellen dat ze niet mogen huilen.

Ze moeten kunnen huilen als ze dat nodig hebben, want het hoort bij de uiting van emoties, net als lachen. Ze moeten zich er niet voor hoeven te schamen. We moeten normaliseren dat zowel jongens als meisjes kunnen huilen als ze daar zin in hebben, om een goede emotionele ontwikkeling te krijgen.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


 • Caglayan, A. O., Comu, S., Baranoski, J. F., Parman, Y., Kaymakçalan, H., Akgumus, G. T., … & Gunel, M. (2015). NGLY1 mutation causes neuromotor impairment, intellectual disability, and neuropathy. European journal of medical genetics, 58(1), 39-43. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1769721214001682
 • Enns, G. M., Shashi, V., Bainbridge, M., Gambello, M. J., Zahir, F. R., Bast, T., … & Goldstein, D. B. (2014). Mutations in NGLY1 cause an inherited disorder of the endoplasmic reticulum–associated degradation pathway. Genetics in Medicine, 16(10), 751-758.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.