EMDR therapie bij kinderen: wat is het en wat zijn de voordelen?

EMDR therapie voor kinderen is snel en effectief in het helpen verwerken van trauma's en verontrustende ervaringen. Meer informatie.
EMDR therapie bij kinderen: wat is het en wat zijn de voordelen?
Elena Sanz Martín

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Elena Sanz Martín.

Laatste update: 25 september, 2023

Hoewel we geneigd zijn de kindertijd op te vatten als een gelukkige en eenvoudige fase, is de waarheid dat kinderen ook te maken krijgen met tegenslagen. In feite zijn ze veel kwetsbaarder, en bepaalde schijnbaar onbelangrijke situaties kunnen zelfs traumatisch voor hen zijn. Er zijn meerdere psychologische interventies om kinderen te helpen moeilijke momenten en emoties te verwerken. Maar een van de meest aanbevolen is ongetwijfeld EMDR therapie bij kinderen.

Deze therapie is uitgebreid onderzocht en heeft tientallen jaren ervaring. De resultaten ervan voor de behandeling van depressie (Engelse link), angst, eetstoornissen of verdriet zijn zeer positief, maar het is vooral effectief bij de behandeling van trauma en daarmee samenhangende stoornissen. Het is een techniek die veilig gebruikt kan worden bij kinderen en adolescenten. Daarom willen we je er vandaag meer over vertellen.

Wat is EMDR therapie?

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) werd in 1987 gecreëerd door de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro. Aanvankelijk creëerde hij het om mensen te helpen trauma’s en schrijnende situaties te boven te komen, maar tegenwoordig is ook aangetoond dat het effectief is bij andere ziekten.

Om EMDR therapie te begrijpen, moet je begrijpen dat het menselijk brein bereid is tegenslagen het hoofd te bieden door deze negatieve ervaringen te verwerken en te integreren en ervan te leren. Maar als ze de middelen van de persoon te boven gaan, blokkeert dit de gebeurtenis of herinnering. Zo veroorzaakt het intense ongemak dat na verloop van tijd kan aanhouden als er niet wordt ingegrepen.

Daarom is wat EMDR doet het proces dat geblokkeerd is vergemakkelijken door gebruik te maken van bilaterale hersenstimulatie. Dat wil zeggen, het probeert beide hersenhelften te activeren door middel van verschillende technieken:

 • Oogbeweging: dit is de meest gebruikte en waar EMDR zijn naam aan te danken heeft. Om het toe te passen nodigt de therapeut de persoon in kwestie uit om met zijn ogen een voorwerp te volgen dat van links naar rechts en met een ritmische beweging beweegt.
 • Auditieve stimulatie: hier gebruikt men geluiden of trillingen om de hersenhelften afwisselend te stimuleren.
 • Tactiele stimulatie: tikken is een optie die bereikt wordt door kleine, ritmische, afwisselende tikjes op de knieën, schouders of andere delen van het lichaam toe te passen.
EMDR therapie bij kinderen
Spelletjes spelen, tekenen, verkleden en verhalen vertellen vergemakkelijken de expressie. Ze werken ook om de verwerking van het trauma in het kind te bevorderen.

De doelstellingen van EMDR therapie

Met dit proces worden de twee belangrijkste doelstellingen van EMDR therapie bereikt:

 1. Desensitisatie: de persoon wordt mentaal blootgesteld aan de traumatische herinnering. Zo bereikt de persoon, door deze niet langer te vermijden, een gewenning die leidt tot een afname van de negatieve symptomen.
 2. Reprocessing: door deze verontrustende herinnering in herinnering te brengen en ondertussen bilaterale stimulatie toe te passen, wordt ze geassocieerd met andere niet-onaangename herinneringen of ervaringen. Daardoor worden de verwerking en integratie die onderbroken waren weer in gang gezet en voltooid.

Hoe werkt EMDR bij kinderen en adolescenten?

EMDR therapie kan gebruikt worden bij kinderen vanaf een preverbaal stadium tot aan de adolescentie. Het vereist echter bepaalde aanpassingen (Engelse link) en vooral veel creativiteit van de therapeut.

De professional moet niet alleen getraind zijn in EMDR, maar ook ervaring hebben met kinderen en de verschillende ontwikkelingsstadia kennen. Ze zullen de procedure moeten aanpassen aan de mogelijkheden en het vitale moment van elk kind.

Bij het toepassen van EMDR therapie bij kinderen is het belangrijk gebruik te maken van verschillende middelen om het kind te helpen uit te drukken wat er gebeurt en wat het nodig heeft. In deze gevallen kan het voor hen moeilijk zijn om hun gevoelens te verwoorden.

Een meisje in therapie
Wil de therapie bij zowel kinderen als adolescenten succesvol zijn, dan is het bereiken van een goede hechtingsband met de therapeut van fundamenteel belang. Het gezin moet erbij betrokken zijn en meewerken.

De voordelen van EMDR therapie bij kinderen

Dit type therapie biedt gewoonlijk zeer goede resultaten wanneer men het bij kinderen toepast. Zelfs beter dan bij volwassenen, want bij minderjarigen is de emotionele blokkade minder diep geworteld. Als het therapeutisch proces eindigt, zijn de symptomen van ongemak dus verdwenen. Bovendien, zelfs als de ervaring wordt herinnerd, herbeleeft het kind het leed niet meer of wordt het beperkt in het heden.

EMDR biedt ook een aantal voordelen ten opzichte van andere effectieve interventies, zoals cognitieve gedragstherapie. De belangrijkste zijn de volgende:

 • De blootstelling aan traumatische herinneringen is korter dan bij andere interventies. Bovendien kan het bij kinderen op een indirecte en symbolische manier gebeuren. De therapeut gebruikt geen oefeningen die geen deel uitmaken van de behandeling.
 • De therapeut schrijft geen oefeningen voor thuis voor, hij werkt dus alleen tijdens het consult met de patiënt.
 • Tijdens het proces wordt het kind geholpen om middelen en instrumenten te verwerven die in de toekomst gebruikt kunnen worden om met emotionele moeilijkheden om te gaan.
 • Het is een snelle, effectieve en complete therapie (Engelse link), want men werkt aan emoties, overtuigingen en lichaamssensaties.

De beste therapie voor psychische aandoeningen

Kortom, EMDR therapie bij kinderen bereikt een integratie van verschillende hersengebieden die betrokken zijn bij de traumatische herinnering (amygdala, hippocampus en frontale cortex). Daardoor kan de gebeurtenis adequaat door het zenuwstelsel worden verwerkt en worden de symptomen van ongemak en onaangepast gedrag geëlimineerd. Om al deze redenen is het een van de meest aanbevolen interventies als het gaat om psychische aandoeningen.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


 • Ahmad, A., & Sundelin-Wahlsten, V. (2008). Applying EMDR on children with PTSD. European Child & Adolescent Psychiatry17(3), 127-132.
 • Beer, R. (2018). Efficacy of EMDR therapy for children with PTSD: A review of the literature. Journal of EMDR Practice and Research12(4), 177-195.
 • Gauhar, Y. W. M. (2016). The efficacy of EMDR in the treatment of depression. Journal of EMDR Practice and Research10(2), 59-69.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.