Agressief gedrag bij jonge kinderen: hoe te handelen?

Agressief gedrag bij kinderen veroorzaakt stress en zorgen bij volwassenen en veroorzaakt familieconflicten. Door er echter goed mee om te gaan, kan de agressie aanzienlijk worden verminderd.
Agressief gedrag bij jonge kinderen: hoe te handelen?
Elena Sanz Martín

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Elena Sanz Martín.

Laatste update: 22 december, 2022

Agressief gedrag bij jonge kinderen is een van de meest opvallende en verontrustende toestanden voor ouders. Wanneer een kind schreeuwt, aanvalt of ongecontroleerd handelt, kan dit namelijk spanning en verwarring veroorzaken bij de verantwoordelijke volwassenen. In veel gevallen weten ze niet goed hoe ze op dergelijk gedrag moeten reageren.

Agressiviteit bij jonge kinderen is natuurlijk en we kunnen het verwachten, echter binnen bepaalde grenzen. Dus over het algemeen hoef je niet gealarmeerd te zijn. Het is echter essentieel om begeleiding te geven om deze impulsen positief te kanaliseren.

Achter al het agressieve gedrag zijn er verschillende oorzaken die we moeten aanpakken, in plaats van het kind alleen maar de schuld te geven of te labelen. Allereerst moeten we in gedachten houden dat agressiviteit veel voorkomt bij kleuters. Ze hebben nog niet het vermogen ontwikkeld om hun impulsen te beheersen. En tegelijkertijd hebben ze nog geen alternatieve strategieën geleerd om hun frustratie te uiten en te beheersen.

Bovendien kunnen de omstandigheden en omgevingen waarin het kind opgroeit dit soort gedrag uitlokken of versterken. Als er bijvoorbeeld een onveilige gehechtheid is, het kind zich niet geliefd voelt en er niet in zijn behoeften wordt voorzien, kan agressief gedrag toenemen. Evenzo manifesteert emotionele stress zich niet altijd in angstige of depressieve symptomen, maar kan zich ook uiten door gewelddadig gedrag.

Een boos kind dat een honkbalknuppel zwaait.

Hoe om te gaan met agressief gedrag bij jonge kinderen?

Zoals we al hebben vermeld, is het gebruikelijk dat agressief gedrag optreedt bij jongere kinderen zonder dat dit impliceert dat er sprake is van een stoornis. De manier waarop de volwassene met de situatie omgaat, kan echter de oplossing of instandhouding van dit gedrag bepalen. Daarom willen we je enkele handige richtlijnen meegeven die je dagelijks in de praktijk kunt brengen.

Beheers je eigen reacties

Kinderen leren zich te gedragen op basis van wat ze bij de volwassenen in hun omgeving waarnemen. Het is dus belangrijk dat je het goede voorbeeld geeft en je kinderen manieren laat zien om conflicten op te lossen en frustraties op te lossen zonder geweld. Dit is vooral belangrijk bij het reageren op de agressiviteit van je kind: het handhaven van sereniteit en kalmte zal van fundamenteel belang zijn.

Agressief gedrag: stel grenzen streng, duidelijk en rustig

Agressiviteit bij jonge kinderen is iets dat je niet over het hoofd mag zien. Het is belangrijk om kinderen te begeleiden en te oriënteren op welk gedrag acceptabel is en welk gedrag dat niet is. Om dit te doen, moet je duidelijke regels opstellen en deze aan het kind communiceren, zodat zij weten wat je van hen verwacht.

Daarnaast is het zeer positief om passende consequenties toe te passen. Maar leg ze niet op als consequentie, maar als een natuurlijk gevolg van hun gedrag. Bijvoorbeeld de speeltuin verlaten als ze andere kinderen aanvallen in plaats van vreedzaam met ze te spelen.

Leid het kind naar alternatief gedrag

Een kleine jongen houdt een andere jongen op de grond vast en slaat hem.

Preventie kan de sleutel zijn tot het vermijden van agressief gedrag bij kinderen. Dus als je merkt dat je kind op het punt staat ongepast gedrag te vertonen, kun je proberen zijn aandacht op een andere stimulus of activiteit te richten. Maar het is ook nodig om ze andere strategieën te leren om met woede of frustratie om te gaan. Bijvoorbeeld onderhandelen, zich assertief uiten of een simpele ontspanningsoefening doen.

Agressief gedrag: prijs positief gedrag

Veel ouders maken de fout om voortdurend te wijzen op het ongepaste gedrag van hun kinderen en hen eraan te herinneren wat ze niet moeten doen. Maar het is vaak productiever om gewenste houdingen en gedragingen aan te wijzen en te versterken. Dit helpt het kind niet alleen te begrijpen hoe het zich moet gedragen, maar bevordert ook het creëren van positievere ouder-kindinteracties en banden.

Wanneer een professional raadplegen over agressief gedrag bij jonge kinderen?

Hoewel agressiviteit bij jonge kinderen normaal en te verwachten is, kan het pathologisch worden en wijzen op de aanwezigheid van een gedragsstoornis. Het is niet altijd gemakkelijk om vast te stellen wanneer de grens is overschreden. Het is echter belangrijk om te kijken naar de frequentie, intensiteit en evolutie van dit gedrag.

Als ze regelmatig voorkomen, aanzienlijk ongemak veroorzaken, grote familie- en schoolconflicten veroorzaken en niet lijken te verbeteren met de maatregelen die je hebt genomen, kun je het beste een professional raadplegen. Als in een vroeg stadium wordt ingegrepen, kunnen de resultaten zeer positief zijn. Wellicht ook interessant voor jou

Je kind leren anderen niet te pesten
Je bent mama
Lees het op Je bent mama
Je kind leren anderen niet te pesten

Sommige kinderen pesten een ander zonder na te denken over de gevolgen. Je kind leren anderen niet te pesten. Hoe doe je dat?
De inhoud van Je Bent Mama is uitsluitend bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden. Deze informatie vervangt op geen enkel moment de diagnose, het advies of de behandeling van een professional. Bij twijfel kun je het beste een betrouwbare specialist raadplegen.