Is langdurig borstvoeding geven schadelijk voor moeders?

Is langdurig borstvoeding geven schadelijk voor moeders?

Laatste update: 05 augustus, 2018

Een moeder die langer dan negen maanden borstvoeding geeft, krijgt vaak kritiek van familieleden, vrienden en mensen in het algemeen. Die sociale druk is ongetwijfeld één van de grootste problemen van langdurig borstvoeding geven. Het wordt nog erger voor moeders die pas na twee jaar beginnen met hun kind te spenen.

Advies van de WHO

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beveelt aan om de eerste zes maanden van het leven uitsluitend borstvoeding te geven. Ze adviseren daarnaast borstvoeding met bijvoeding te combineren tot de leeftijd van tenminste twee jaar door te zetten. Na die periode van twee jaar is het aan de moeder en het kind om te bepalen hoe verder te gaan.

Op basis van dit advies kan langdurig borstvoeding geven gedurende zes of zeven jaar volkomen normaal zijn. Er zijn immers geen gegevens die aantonen dat het schadelijk voor het kind of de moeder zou zijn.

Juist in tegendeel. Veel studies onderschrijven langdurig borstvoeding geven als een manier om de band tussen moeder en kind te versterken en tegelijkertijd voedzaam voedsel te bieden dat het immuunsysteem hydrateert, beschermt en ontwikkelt. Het helpt het kind ook om zich veilig te voelen bij zijn moeder en biedt volop gelegenheid tot heilzaam huid-op-huidcontact.

Studies concluderen dat hoe langer de duur van borstvoeding, hoe groter het voordeel voor zowel de moeder als het kind. Dit voordeel zal hun gezondheid gedurende hun hele leven beïnvloeden.

Langdurig borstvoeding geven

Speenperiode

De natuurlijke speenperiode, de periode waarin het kind geleidelijk ‘van de borst’ wordt gehaald, kan tussen de leeftijd van twee en zes jaar liggen. Om ervoor te zorgen dat het kind alle voedingsstoffen uit melk ontvangt om sterke botten en organen te ontwikkelen, moet hij in die periode moedermelk en geen koemelk drinken.

Ondanks de vele voordelen die moedermelk biedt voor kinderen, wordt borstvoeding voor een periode van langer dan twee jaar echter vaak niet aanbevolen.

Langdurig borstvoeding geven  gaat veelal gepaard met sociale en culturele problemen  voor de moeder. De sociale druk kan te hoog worden voor moeders, zelfs als ze de voordelen van moedermelk kennen.

Langdurig borstvoeding geven kan volkomen normaal zijn voor de moeder tot het kind 6 of 7 jaar oud is.

Sociale barrières

Vaak wordt aangenomen dat langdurig borstvoeding geven het kind kan schaden en psychische problemen kan veroorzaken. Ook wordt beweerd dat moedermelk na negen maanden niet langer voldoende is voor een goede voeding.

Het werkelijke probleem van langdurig borstvoeding geven is het gebrek aan informatie over het onderwerp. De samenleving moet de voordelen van langdurig borstvoeding kennen. Zo vermindert misschien de kritiek op een moeder die ervoor kiest om door te gaan met borstvoeding zolang zij en haar kind dat wensen.

Voordelen van langdurig borstvoeding geven voor moeder en kind

Er is wetenschappelijk bewijs dat, hoe langer borstvoeding wordt voortgezet, hoe groter de voordelen voor zowel moeder als kind zijn. Het helpt om bepaalde risico’s te verminderen waaronder:

  • diarree
  • acute infectieziekten
  • luchtwegaandoeningen
  • obesitas
  • diabetes
  • kanker
Borstvoeding geven

In plaat van schadelijk te zijn, is langdurig borstvoeding geven gunstig voor de fysieke en emotionele gezondheid van de moeder. Vrouwen die langere tijd borstvoeding hebben gegeven, blijken een lagere kans te hebben op borst- en eierstokkanker.

Bovendien helpt het de bloeddruk en het cholesterolgehalte laag te houden. Deze moeders hebben ook een kleinere kans op diabetes type 2 en osteoporose.

Talrijke studies tonen aan dat moedermelk met het verstrijken van de tijd zijn voedingsstoffen niet verliest. Moedermelk is na het eerste jaar zelfs rijker aan vet en energie. Dit is van invloed op een betere cognitieve en psychomotorische ontwikkeling bij kinderen.

Het immuunsysteem van een kind is pas op 7-jarige leeftijd volledig ontwikkeld. Zou dat alleen al geen reden moeten zijn voor met name kinderartsen om langdurig borstvoeding geven aan te bevelen?

Moedermelk is beter dan welk ander type melk dan ook. Dat komt door het hoge percentage antilichamen en voedingsstoffen, die baby’s een betere bescherming tegen infecties bieden.

Samengevat, langdurig borstvoeding geven biedt uitsluitend voordelen voor zowel de moeder als voor het kind. Vragen en kritiek uit de omgeving zijn gebaseerd op onjuiste overtuigingen en vooroordelen. 


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


  • Binns C., Lee M., Low WY., The long term public heatlh benefits of breatsfeeding. Asia Pac J Public Health, 2016. 28 (1): 7-14.
  • Abou Dakn M., Health effects of breastfeeding on the mother. Bundegesundheitsblatt Gesunhdeitsforschung Gesundheitsschutz, 2018. 61 (8): 986-989.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.