31 Namen van Fenicische oorsprong voor jongens en meisjes

We presenteren je een geselecteerde lijst van 31 namen van Fenicische oorsprong voor jongens en meisjes, die de overtuigingen van een krijgersvolk respecteren.
31 Namen van Fenicische oorsprong voor jongens en meisjes

Laatste update: 22 december, 2022

De koningen van de Middellandse Zee zijn weer opgedoken. Daarom nodigen we je uit om in de wereld van de Feniciërs te duiken met deze lijst van 31 namen van Fenicische oorsprong voor jongens en meisjes. Misschien zit er wel eentje tussen die je voor je toekomstige baby zult kiezen.

Hoewel het Fenicische alfabet niets met het Latijnse te maken heeft (want het bestond uit 22 letters, alleen medeklinkers), is het toch zo dat we de namen voor je gelatiniseerd hebben, terwijl we altijd hun oorspronkelijke betekenis hebben gerespecteerd.

Ontdek deze namen van Fenicische oorsprong voor kinderen

Zoals het boek Feniciërs en Carthagers in de Middellandse Zee (Spaanse link) verklaart, is Fenicië de naam van een Fenicische vrouw. Het boek legt ook uit dat Fenicië de naam is van een oude streek in het Nabije Oosten die de huidige gebieden van Israël, Syrië, Libanon en Palestina bezette. In tegenstelling tot andere culturen liet het een belangrijke erfenis na voor latere beschavingen. Onder andere een eigen alfabet.

De Feniciërs stonden bekend als een sterk, veroverend volk, met kinderen die bereid waren te vechten en elke strijd te winnen. Daarom markeren de volgende keuzemogelijkheden die eigenschappen die ouders hun kinderen wilden meegeven, zodat ze een voorspoedige erfenis zouden hebben.

Ook is, volgens een artikel (Spaanse link) dat verscheen in het Journal of Ancient History (Geryon), het spoor van de Fenicische goden al eeuwenlang onderwerp van studie. Vandaag ontdekken we enkele van hun namen, die ook perfect kunnen zijn voor je toekomstige baby. Vooral als je van mythologische keuzes houdt.

Namen van Fenicische oorsprong voor meisjes

Een beeld van een Griekse godin
 • Adama: Voor de baby die een ‘mooi meisje’ zal zijn.
 • Adonia: Betekent ‘mijn heer is God‘.
 • Ayin: Zinspeelt op het ‘oog’. In feite is het een letter van het Fenicische alfabet.
 • Batnoam: Voor degene die een ‘lieftallige dochter’ zal zijn.
 • Cabiria: Een vrouwelijke naam van Fenicische oorsprong die ‘groot’, ‘sterk’, ‘krachtig’ betekent.
 • Koriander: Dit is het zaad waar de Cilantro plant van bekend is.
 • Dido: Betekent ‘maagd’. Het was ook de naam van een legendarische prinses van Tyrus die, nadat ze haar vaderland ontvlucht was, de stad Carthago stichtte, waarvan ze koningin was. In De Aeneis (Spaanse link), verhaalt Vergilius de liefdesaffaires van Dido en Aeneas, met de zelfmoord van de koningin na het vertrek van de Trojanen.
 • Fenicië: Welke naam kan meer Fenicisch zijn dan deze?

Godinnennamen van Fenicische oorsprong

 • Anaid: De Fenicische godheid van water en vruchtbaarheid, vergelijkbaar met de Venus van de Romeinen. Ze bezat attributen van Venus, Minerva, Ceres en Diana.
 • Anat: De vrouw van Baäl. Ze had krachten over vruchtbaarheid en oorlog. Ze werd niet alleen door de Phoeniciërs vereerd, maar ook in het oude Egypte vereerd.
 • Asherah: Bekend als de moeder van de goden.
 • Astarte: De belangrijkste godin die men in Sidon vereerde. Ze had macht over de vruchtbaarheid maar was ook de beschermvrouwe van zeelieden, krijgers en jagers.
 • Tanith of Tinnit: ‘De slangenvrouw’ is de belangrijkste godin in de Carthaagse mythologie. Ze is dan ook de godin van de maan, seksualiteit, vruchtbaarheid en oorlog, en tevens de gemalin van Baäl en beschermvrouwe van Carthago. Ze werd ook vereerd in Egypte en Hispania (Ibiza).

Fenicische namen voor jongens

 • Abibaal: Betekent ‘mijn vader is Baäl’.
 • Adad: Betekent ‘schok, gebrul’.
 • Adonis: ‘Heer’. In feite is het een Semitische keuze en Adonai wordt in het Oude Testament ook gebruikt om Jahweh aan te duiden.
 • Ahirom: Betekent ‘mijn broer is verheven’.
 • Amilcar: Voor ‘hij die de stad regeert’.
 • Amilcare: Zinspeelt op ‘de vriend van Melkart’.
 • Hannibal: De oorsprong ervan is Fenicisch-Carthagijns en betekent ‘gezegend door de genade van Baal’. Hannibal (Spaanse link) was een beroemde Carthaagse generaal die in 246 v.Chr. in Carthago geboren werd.
 • Baldo: ‘Heer beschermer van de koning’. Baltser (Baltazar) heeft ook dezelfde betekenis.
 • Belshazzar: Betekent ook ‘God of Heer die de koning beschermt’.
 • Hailama: Tekstueel betekent het ‘mijn broer is verheven’. Tegelijk bestaan ook de volgende varianten met dezelfde betekenis: Hiram, Hyrum.

Namen van goden voor jongens

 • Aleyin: De Fenicische god van de meteorologie. Zoon van Baäl en broer van Anat. Hij had de leiding over de offers en over het in leven houden van de goden.
 • Baal: Volgens het Oude Testament verwijst hij naar de Mesopotamische god Bel (door de Grieken en Romeinen geassimileerd als Jupiter of Zeus).
 • Dagon: Zijn naam gebruikte men om naar drie verschillende goden te verwijzen: Een god die tegen Baäl streed, een zeegod, of een Soemerische vruchtbaarheidsgod.
 • Eshmun: Werd vooral in Sidon en Cyprus vereerd. Hij had verschillende tempels en werd vereerd als een genezende god. Bovendien voerde men ter ere van hem verschillende dansen op.
 • Chusor: De eerste navigator van de mensheid en de ontdekker van de visvangst. Hij werd beschouwd als de god van de smeden en harnassenmakers, en als de bouwer van Baäls paleis.
 • Melcart: Van Kanaänitische afkomst, is hij de beschermer van de stad Tyrus. Toen het schiereiland geromaniseerd werd, werd deze god bekend als Hercules omdat hij de ‘koning van de stad’ was. In feite stichtten de Tyriërs zijn tempel naast de stad Cádiz.
 • Moloch: Oppergod, bloeddorstig en beschermer van de stad Carthago. Bovendien werd hij voorgesteld met het lichaam van een man en de kop van een stier.
 • Reshef: Krijgersgod. Net als in het vorige geval bereikte zijn verering het Oude Egypte.
Een Fenicische god

De voorouders verlichten je weg met deze namen van Fenicische oorsprong

We hopen dat deze opties je geholpen hebben de juiste naam voor je toekomstige baby te kiezen. Dit misschien wel het einde van je zoektocht als je denkt aan een originele naam, maar met traditie en veel geschiedenis.

Misschien wist je nog niet eerder van dit oude volk. Als dat zo is, dan hopen we dat je wat dieper in hun cultuur hebt kunnen verdiepen en de gedachtegang van Fenicische ouders hebt begrepen bij het kiezen van de naam van hun toekomstige kroost.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


 • Blázquez JM, Alvar J. Fenicios y Cartagineses en el Mediterráneo. Ediciones Catedra S.A; 1999.
 • Cristóbal V. Dido y Eneas en la literatura española. Alazet Revista de Filología. 2002;41-76.
 • Matesanz Gascón, Roberto. ¿Dónde está la mitología fenicia?: Al-Idrisi y los Aventureros de Lisboa. Gerión, 2002. 20.
 • Todopapas. 28 Nombres de niño de origen Fenicio [Internet]. Todopapas.com. [citado 21 de septiembre de 2021]. Disponible en: https://www.todopapas.com/nombres/nombres-de-nino/nombres-de-origen-fenicio
 • Wagner CG. Cartago. La ciudad de Aníbal. En: Fragor Hannibalis: Anibal en Hispania. Comunidad de Madrid; 2013. p. 82-105.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.