9 Tekenen van volwassenheid in de adolescentie

De weg naar volwassenheid in de adolescentie gaat gepaard met veranderingen op emotioneel niveau en in het vermogen om eigen beslissingen te nemen. Wat zijn de tekenen van deze toestand?
9 Tekenen van volwassenheid in de adolescentie

Laatste update: 05 juni, 2022

Ben je je bewust van de tekenen van volwassenheid in de adolescentie? Volwassenheid lijkt een bestemming die bereikt moet worden. Maar in werkelijkheid is het een pad dat het hele leven afgelegd wordt. Onze verschillende ervaringen consolideren geleidelijk het leren, de vaardigheden en de bekwaamheden in verschillende stadia.

In deze zin is de adolescentie dus geen uitzondering. Want tijdens deze jaren verwerven en vervolmaken wij mensen de middelen die ons voorbereiden op de volwassenheid. Het is ook de tijd waarin we onze autonomie versterken en onze identiteit bepalen.

Elk vitaal moment heeft zijn eigen ‘verworvenheden’ en ze zijn allemaal nodig voor groei en welzijn. Laten we daarom eens kijken wat de tekenen van rijpheid in de adolescentie zijn.

De weg naar volwassenheid in de adolescentie

Tekenen van volwassenheid in de adolescentie
De psycho-emotionele ontwikkeling verloopt geleidelijk. Elk individu heeft zijn eigen tempo en eigenaardigheden, maar volgt in elk stadium het patroon van de soort.

In het begin van het leven zijn kinderen egocentrisch en zo wordt de vroege kindertijd gekenmerkt, door egocentrisme. Geleidelijk aan zijn ze in staat de bedoelingen van anderen te begrijpen, waardoor ze zich in de plaats van de ander kunnen stellen en empathie beginnen te oefenen. Dit is een van de bijdragen die ontleend worden aan de theorie of mind.

Als de adolescentie aanbreekt, vinden er ook grote veranderingen plaats. Nieuwe uitdagingen en lessen dienen zich namelijk aan en de mening van de leeftijdsgenoten wordt van cruciaal belang. Zelfs belangrijker dan die van ouders en familieleden.

Op psychologisch niveau bevestigen jongeren in de adolescentie opnieuw hun identiteit, (Spaanse link) ontdekken ze wie ze zijn, en onderscheiden ze zich van hun ouders. Het limbisch systeem krijgt een bijzondere relevantie, waarbij het voorrang geeft aan emoties en de functies van de frontale cortex (controle en planning) op de achtergrond laat.

Al deze veranderingen die zich tijdens de puberteit voordoen, kunnen aanleiding geven tot wat ruzies. Maar met geduld en duidelijke grenzen zijn de typische conflicten van deze leeftijd zo overwonnen.

De 9 tekenen die wijzen op volwassenheid bij adolescenten

Er komt een tijd in de adolescentie dat kinderen bepaalde tekenen van evolutie beginnen te vertonen. Daarom delen we hieronder met je wat de belangrijkste tekenen van emotionele rijpheid bij adolescenten zijn:

1. Verantwoordelijkheid voor hun daden

Ze verzinnen geen excuses, zelfs niet op momenten van schaamte of boosheid. Ze kunnen inzien dat ze inadequate beslissingen genomen hebben.

2. Persoonlijke opvattingen

De peergroup is belangrijk, maar alle adolescenten zijn in staat om verschillende meningen te denken en te uiten zonder beïnvloed te worden door hun omgeving (massaverschijnsel). Soms kunnen jongeren aanvaarden dat er situaties zijn waarmee ze het niet eens zijn en zich ervan verwijderen zonder angst voor wat anderen zullen zeggen. De kritiekloze invloed van anderen maakt plaats voor de ontwikkeling van hun eigen criteria.

3. Volwassenheid in de adolescentie: kwaliteit van emotionele en gevoelsmatige relaties

Ze leggen gezondere intermenselijke banden met duidelijke grenzen.

4. Doelen stellen

Veel adolescenten tonen verantwoordelijkheid, belangstelling en bereidheid om hun doelen te bereiken, en dit is iets wat aangemoedigd moet worden. Bijvoorbeeld voor deelname aan sport of een activiteit van hun voorkeur.

5. Volwassenheid in de adolescentie: impulsbeheersing

Naarmate ze rijper worden, reageren adolescenten niet meer impulsief of direct en zijn ze meer reflectief. Dat wil zeggen, ze kunnen stilstaan en nadenken over wat ze willen en wat het beste voor hen is.

6. Grotere flexibiliteit en openheid om te luisteren

Ze kunnen begrijpen dat bepaalde aanbevelingen van de volwassen wereld nuttig voor hen kunnen zijn en dat het er niet om gaat hen te ‘controleren’ of ‘tegen hen in te gaan’. Als de opgebouwde relaties met ouders vertrouwensvol zijn, zullen zij op hun beurt degenen zijn die hen benaderen voor advies of om te delen wat er met hen gebeurt.

7. Het opgeven van extremen

Nauw verbonden met het vorige punt is het niet langer een kwestie van het innemen van polaire standpunten voor confrontatie, maar het leren zien en waarderen van het tussenliggende.

8. Beheersing van wachten en uitstellen

Het gevoel van urgentie waarmee ze zichzelf eerder behandelden begint aan kracht te verliezen en ze kunnen begrijpen dat niet alles meteen hoeft te gebeuren.

9. Volwassenheid in de adolescentie: zelfzorg

Geconfronteerd met de tijd van een zekere rebelsheid ten aanzien van hygiëne en persoonlijk imago, zijn jongeren in staat voor zichzelf te zorgen. Hun ouders hoeven hen niet meer te herinneren aan verzorging of het belang van een persoonlijk voorkomen, maar ze zijn gemotiveerd om deze gedragingen uit zichzelf te activeren.

Natuurlijk heeft elke jongere zijn eigen stijl en persoonlijkheid. Daarom zullen deze kenmerken van rijpheid in de adolescentie op verschillende manieren voorgesteld worden.

Ook is het belangrijk te onthouden dat rijpheid of volwassenheid niet iets is dat statisch blijft of voor het leven. Het is eerder iets dat we steeds blijven leren van de ervaringen die we meemaken.

Moeder en zoon praten met elkaar
Dat je kind gegroeid is, betekent niet dat het je tekenen van genegenheid niet meer nodig heeft. Integendeel, ze bieden hen geborgenheid en moedigen hen aan hun pad te volgen.

Volwassenheid in de adolescentie, begeleid en respecteer hun eigen ritme

Vaak denken we, nu we ze lichamelijk volwassen zien worden, dat onze tieners ons niet meer nodig hebben. Toen ze nog kinderen waren, haalden we onze ogen niet van ze af, maar nu ze zelfstandiger zijn, vertrouwen we erop dat ze in staat zijn bijna alles op te lossen. De adolescentie is echter nog steeds een uitdagende tijd van groei en onzekerheid.

Dus, hoewel we ze meer vrijheid kunnen toestaan, is het ook belangrijk dat we ze steun en veiligheid bieden, zodat ze weten dat we er voor hen zijn. Het zal ook belangrijk zijn hun tijd en ruimte te respecteren, hen raad te geven zonder kritiek te leveren, en nabij en assertief te zijn, zonder controlerend te zijn.

Tenslotte vormt de adolescentie ook een uitdaging voor ouders, want het is een tijd van onafhankelijkheid en veel reflectie. Kinderen beginnen hun eigen pad uit te stippelen, en in dit scenario is het dus het beste om samen te leren en elkaar elke dag te begeleiden.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


  • Palacios, X. (2019). Adolescencia:¿ una etapa problemática del desarrollo humano?. Revista Ciencias de la Salud17(1), 5-8.
  • Stelzer, F., Cervigni, M. A., & Martino, P. (2010). Bases neurales del desarrollo de las funciones ejecutivas durante la infancia y adolescencia. Una revisión. Revista chilena de Neuropsicología5(3), 176-184.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.