De band tussen neven en nichten al vroeg versterken

De relatie tussen neven en nichten kan geweldig zijn. Een band die begint in de kindertijd en een leven lang kan duren als ze ervaringen, momenten en familie delen.
De band tussen neven en nichten al vroeg versterken
Mara Amor López

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Mara Amor López.

Laatste update: 27 december, 2022

Het is voor ons allemaal duidelijk dat de relatie tussen broers en zussen heel bijzonder is en zich begint op te bouwen vanaf het moment dat het nieuwe gezinslid arriveert. We mogen echter niet een andere relatie vergeten die ook geweldig kan zijn. Dat is namelijk die van neven en nichten. Om deze reden is het versterken van de band tussen neven en nichten vanaf de vroege kinderjaren erg belangrijk.

Het is ongetwijfeld heel positief voor kinderen om broers en zussen te hebben. Maar dat geldt ook voor een hechte relatie tussen neven en nichten. Dit is vooral het geval als het kind geen broers en zussen heeft. Wil je weten waarom neven en nichten belangrijk zijn en hoe je die band kunt versterken? Lees dan verder.

Versterking van de band tussen neven en nichten vanaf de vroege kinderjaren

De band die tussen neven en nichten tot stand kan worden gebracht, kan geweldig zijn als deze vanaf de vroege kinderjaren wordt versterkt. Over mijn eigen ervaring gesproken: ik heb een zus en twee neven aan moederskant en vier neven aan vaderskant.

Neven en nichten snacken samen in de keuken om de band tussen hen van jongs af aan te versterken.

Ik herinner me met enige nostalgie toen mijn neven, mijn zus en ik op de zaterdag bij elkaar kwamen voor de lunch bij mijn grootouders van moederskant. Die dag was heel speciaal voor ons allemaal. Het betekende namelijk dat we allemaal samen zouden spelen, ofwel bij mij thuis of bij mijn oom en tante. We hadden met z’n vieren een heel speciale band en we keken er naar uit elkaar te zien om te spelen en samen te zijn.

Van vaderskant waren er echter geen dergelijke familiebijeenkomsten. We woonden niet in dezelfde stad, dus er was niet zo’n relatie met onze neven en nichten van vaderskant. Nu mijn zus en ik moeder zijn, proberen we onze kinderen tijd samen door te brengen. We hebben er vanaf het begin voor gezorgd dat er een speciale band tussen hen ontstond.

Waarom zijn neven en nichten zo belangrijk?

Zoals ik al eerder zei, naast de zeer speciale relatie die bestaat tussen broers en zussen, vergeten we soms dat neven en nichten ook een geweldige relatie kunnen hebben, een band van vriendschap en genegenheid. Het versterken van de band tussen neven en nichten vanaf de vroege kinderjaren brengt tal van voordelen met zich mee. Laten we er daarom hieronder een paar bekijken.

De band tussen neven en nichten: zij kunnen de eerste vrienden van je kinderen zijn

Als je kinderen en hun neven en nichten ongeveer even oud zijn, zul je een relatie van medeplichtigheid, vriendschap en genegenheid zien groeien. Zeker als je daaraan bijdraagt. Naast broers en zussen worden neven en nichten de eerste handlangers van je kinderen bij kattenkwaad en avonturen.

Het helpt hen hun emoties te uiten

De speciale relatie die ontstaat tussen neven en nichten geeft aanleiding tot vriendschap en genegenheid. Deze relatie helpt hen om hun emoties op een positieve manier te uiten. Ze bevinden zich namelijk in een veilige omgeving: hun familie.

De band tussen neven en nichten versterken: ze leren de waarde van vriendschap

Hoe meer tijd neven en nichten samen doorbrengen, hoe meer ervaringen ze samen zullen hebben. Daarom zal dit ervoor zorgen dat hun vriendschap in de loop van de tijd standhoudt. Als ze opgroeien, zullen ze heel speciale momenten in hun leven delen, en ze zullen altijd de waarde van vriendschap en familie in gedachten houden. Daarnaast leren ze waarden als delen, vergeven en luisteren.

Het zijn broers en zussen van een andere moeder

Neven en nichten delen familie en vriendschap, maar wonen in verschillende huizen. Het is als een mix tussen een broer of zus en een vriend. Dit is ook waar niet alleen de genegenheid voor neven, maar ook voor ooms en tantes om de hoek komt kijken.

Neven genieten van een dagje strand.

Deze vriendschap tussen neven en nichten gaat een leven lang mee

Samen momenten delen sinds hun kindertijd, nieuwe ervaringen en avonturen die ze nooit zullen vergeten. Het zijn herinneringen die voor altijd een stempel op hun hart zullen drukken. Ze zullen niet alleen spelen en gemeenschappelijke voorkeuren en antipathieën delen, maar ze zullen ook samen opgroeien en elkaar vergezellen op de verschillende belangrijke momenten van hun leven.

De band tussen neven en nichten

Je hebt al gezien dat het versterken van de band tussen neven en nichten vanaf de vroege kinderjaren van fundamenteel belang is voor kinderen om die relatie in de toekomst te behouden. Het moet echter wel vanaf jonge leeftijd worden gekoesterd.

In mijn ervaring had ik graag meer een relatie met mijn neven en nichten gehad. Dus ook al woon ik niet in dezelfde stad als mijn zus, ik zal de relatie tussen mijn zoon en neef blijven koesteren. Dus, als jouw kinderen het geluk hebben om hun neven en nichten in de buurt te hebben, moedig die band dan aan. Ze zullen ermee gezegend zijn.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


  • Suarez, O., & Moreno, J. (2002). La familia como eje fundamental en la formación de valores en el niño. Carabobo: Universidad de Carabobo.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.