Good Inside, een nieuwe ouderschapsmethode

Good Inside is een pedagogische benadering die ons uitnodigt kinderen te begrijpen, hun aangeboren goedheid onthouden en hen met respect te begeleiden.
Good Inside, een nieuwe ouderschapsmethode
Elena Sanz Martín

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Elena Sanz Martín.

Laatste update: 23 april, 2024

Millennial-ouders doen er vaak goed aan om af te breken met traditionele opvoedingsmethoden die helemaal niet positief waren voor de emotionele ontwikkeling van kinderen. Het zijn meer bewuste ouders die ernaar streven geïnformeerd te zijn en elke dag proberen te verbeteren om hun kinderen de beste omstandigheden te bieden om op te groeien. Als jij een van hen bent, zul je geïnteresseerd zijn in een innovatief onderwijsvoorstel dat bekend staat als Good Inside, dat gebaseerd is op een even eenvoudige als krachtige premisse: “We zijn allemaal goed van binnen” .

De kracht van deze boodschap ligt in het feit dat ze ons helpt ons perspectief te veranderen. Als je kind non-stop schreeuwt of met zijn speelgoed gooit, zal de herinnering aan zijn inherente goedheid je helpen adem te halen en na te denken voordat je handelt. En hetzelfde zal gebeuren als je je humeur verliest of je overweldigd voelt, omdat het herinneren van je eigen goedheid je in staat stelt om niet zo hard voor jezelf te zijn.

Als je meer wilt weten over deze pedagogische aanpak en hoe je die in de praktijk kunt brengen, nodigen we je uit om verder te lezen.

Good Inside, meer dan positief ouderschap

De methode waar we het vandaag over hebben is bedacht door Becky Kennedy (Engelse link), een klinisch psycholoog en ware opvoedingsgoeroe. Deze Amerikaanse arts, moeder en opvoedingsdeskundige begon met het delen van waardevolle informatie op haar netwerken toen ze nauwelijks 200 volgers had. Sindsdien is haar bijzondere aanpak uitgegroeid tot een complete opvoedingsmethode die al bekend is en gevolgd wordt door bijna anderhalf miljoen ouders over de hele wereld.

Haar hele opvoedingsmodel is belichaamd in haar boek (Engelse link) Good Inside, en is vooral populair onder nieuwe generaties vanwege de grondige en menselijke aanpak. Hieronder zullen we de principes van het Good Inside model met je delen.

A mother and her son giving one another a high five.
Bij de Good Inside methode gaat het erom een gezonde en stevige band met je kinderen te scheppen en ze vooral voor te bereiden op het leven door bewust en respectvol ouderschap.

Zelfkennis is de basis van het ouderschap

Het eerste voorstel dat we in dit model vinden is om te beginnen met onszelf te leren kennen. Als ouder moet je misschien eerst jezelf heropvoeden voordat je je tot je kind richt. Vaak hebben we in onze eigen jeugd niet de beste opvoeding gekregen, hebben we niet de nodige emotionele hulpmiddelen opgedaan, en zijn we niet goed behandeld. Daarom zullen we vanuit deze positie hoogstwaarschijnlijk doorgaan met een herhaling van patronen.

Daarom begint het werk met jou als volwassene, door je bewust te maken van hoe je bent opgevoed, en wat je ontbrak, en te werken aan het verwerven daarvan nu. Als je dit proces hebt doorlopen, ben je veel bewuster en klaar om de ouder te worden die je wilt zijn.

Good Inside: we zijn allemaal goed van binnen

Dit is het belangrijkste uitgangspunt van Becky Kennedy’s benadering. Het idee dat we van binnen allemaal ‘goed zijn’ is het idee dat we in onze geest moeten graveren. Onze kinderen zijn van nature goed, ongeacht of ze slechte dagen hebben of dat hun gedrag op bepaalde momenten niet het meest gepaste of wenselijke is.

Dit duidelijk hebben zal ons helpen te begrijpen dat achter elk slecht gedrag een boodschap zit waar we naar moeten luisteren. En het is een feit dat geen enkel kind zich expres misdraagt, maar dat dit meestal het gevolg is van een emotie die ze nog niet weten te beheersen of een vaardigheid die ze nog niet hebben verworven en onze hulp nodig hebben.

Dus, als je kind een driftbui heeft, zijn broer slaat, of je niet gehoorzaamt de eerste keer dat je hem zegt iets te doen, stop dan, haal adem en denk na. Plaats jezelf in hun plaats. Misschien laat hun gedrag je zien dat ze zich angstig voelen en niet weten hoe ze zichzelf moeten reguleren, dat ze jaloers zijn, of dat ze nog niet weten hoe ze hun impulsen moeten beheersen. Vanuit dit inzicht zul je hen veel beter kunnen begeleiden en sturen.

Opvoeden zonder angst

De huidige opvoedingsvoorstellen die gebaseerd zijn op liefde en respect zijn geen permissieve aanpak. Good Inside benadrukt de noodzaak om kinderen grenzen te stellen , maar op een humane, eerlijke en empathische manier.

Wat betekent dit? Dat we niet langer opvoeden uit angst of door straffen (Spaanse link), dreigen of beschuldigen. Het betekent dat als we kinderen aanspreken, we dat zullen doen met het oog op hun welzijn en leren, en niet als een louter automatische handeling om onze frustratie kwijt te raken.

De grenzen moeten een gids zijn die het kind de juiste richting wijst, het helpt te begrijpen waarom, en de waarden achter die regel te internaliseren. Eerlijke, consequente en evenredige consequenties voeden op, terwijl angst alleen maar wrok veroorzaakt.

A mother yelling at her toddler as he covers his ears in defiance.
Schreeuwen en straffen blijven achterwege in de Good Inside methode. Hier worden opvoeding en grenzen empathisch en via goede waarden uitgevoerd.

Het belang van het aanleren van hulpmiddelen aan onze kinderen

Een andere fundamentele sleutel van het Good Inside model heeft te maken met de emoties van kinderen. Iedere ouder wil dat zijn kinderen gelukkig zijn, maar om dat te bereiken moeten we kinderen toestaan alle emoties te doorlopen en te verkennen.

Soms overbeschermen we ze om ze niet bloot te stellen aan frustratie, woede of verdriet. Andere keren ontkrachten we hun emoties door hen aan te sporen te stoppen met huilen of hen te vertellen dat het niet zo erg is omdat we ons ongemakkelijk voelen bij hun ongemak.

Maar als je echt wilt dat je kind gelukkig is, is de belangrijkste taak hen te leren omgaan met al die emoties die ze onvermijdelijk zullen voelen gedurende hun hele leven. En om dit te doen moet je hen toestaan deze emoties te uiten, hen helpen ze te begrijpen en te benoemen, en hen hulpmiddelen en middelen leren om ermee om te gaan.

Good Inside verwacht geen perfectie van ouders

Een laatste punt om te overwegen is dat er niet van je verwacht wordt dat je een perfecte moeder of een vlekkeloze vader bent. We zijn allemaal mensen en we hebben allemaal het recht om te haperen of fouten te maken. Maar deze verschuiving in perspectief, begrijpen dat we van binnen allemaal goed zijn, en een beroep doen op deze waarheid bij het ouderschap is van onschatbare waarde.

Het is belangrijk dat je als ouder ook voor jezelf, je welzijn en je emotionele gezondheid zorgt. Richt je niet alleen op je kinderen of breng offers voor hen. Jij bent hun beste voorbeeld van hoe je omgaat met stress, uitdagingen en moeilijkheden in het leven. Probeer dus je beste zelf te zijn, zorg voor jezelf, leer je eigen hulpmiddelen en pas ze toe. Op die manier ben je beter in staat om passend ouderschap te geven.

Versterk je relatie met je kind

Kortom, Good Inside is een aanpak die je relatie met je kind versterkt en je in staat stelt hen te leren wat ze moeten weten om emotioneel succesvol te zijn in het leven. Hoewel deze stijl van opvoeden veel inspanning en denkwerk vergt, zijn de vruchten die het biedt van grote waarde.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


  • Aguirre, E., Montoya, L. M. y Reyes, J. A. (2006). Crianza y Castigo Fisico. En Aguirre, E. Diálogos 4. Discusiones en la Psicología Contemporánea. Bogotá, D. C. (Colombia): Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Cien.
  • Kennedy, B. (2022). Educar sin miedo: Conviértete en la madre o el padre que quieres ser (1.a ed.). Planeta.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.